Juni 2019 - Över 45°varmt i Frankrike

Det kanske märkligaste väderskeendet i juni 2019 var den mycket mäktiga värmeböljan över Europa i slutet av månaden. I Frankrike nåddes toppvärdet 46,0°. Som helhet blev det även den varmaste junimånaden som hittills observerats både i Europa och globalt.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali i juni 2019
Global temperaturanomali (vänster bild) i juni 2019 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var juni 2019 den hittills varmaste junimånaden både globalt och i Europa. Enligt deras beräkning var den globala medeltemperaturen 0,11° högre än för den näst varmaste junimånaden 2016.

Månadsvis global temperaturanomali från januari 1979 till juni 2019
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till juni 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive junimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Nytt franskt värmerekord

Enligt Copernicus Climate Change Service var juni 2019 för Europas del 0,98° varmare än den näst varmaste junimånaden 1999. Men det fanns ändå områden med svalare juniväder än normalt, till exempel Portugal och östra delen av europeiska Ryssland.

Medellufttryck i Europa i juni 2019.
Medellufttryck i Europa i juni 2019. Illustration SMHI Förstora Bild

Det mest anmärkningvärda väderskeendet i Europa var den mäktiga värmeböljan över stora delar av kontinenten i slutet av juni.

I Frankrike sattes den 28 juni nytt värmerekord inte bara för juni utan för alla månader med toppnoteringar på 45,9° i Gallargues-le-Montueux och 46,0° i Vérargues. Det senare värdet var inte känt omedelbart utan kom in i efterehand från en närbelägen manuell klimatstation.

Det tidigare franska värmerekordet var 44,1° i Conqueyrac den 12 augusti 2003.

Maximitemperaturer i Frankrike den 28 juni 2019
Maximitemperaturer i Frankrike den 28 juni 2019. Illustration Météo-France (franska vädertjänsten) Förstora Bild

I Tyskland slogs det tidigare junirekordet inte bara en utan två gånger. Det fastställdes slutligen till 39,6° den 30 juni i Bernburg/Saale i delstaten Sachsen/Anhalt.

Nationellt junirekord sattes även i Tjeckien med 38,9° i Doksany den 26 juni.

Mycket varmt även på hög höjd

Listan med superlativer när det gäller hettan kan göras mycket lång. Som ytterligare exempel kan nämnas +9,3° den 29 juni vid stationen Colle Major på 4 750 meters höjd i Mont Blanc-massivet.

Nämnda stationen Colle Major svarade även för den allra lägsta temperaturen i Europa med -17,4° den 13 juni. För stationer under 1 000 meters höjd var den lägsta temperaturen -6,6° den 1 och 2 juni i Gagnheiði på Island (948 möh).

Vid några tillfällen gav kraftigt regn översvämningar i bland annat Serbien, Kroatien, Ungern och Schweiz. Den 23 juni fick Terpes i Ungern 155 mm och den 10 juni rapporterade Binn i Schweiz 154 mm. Detta är enligt den schweiziska vädertjänsten den sjätte högsta dygnsmängden i stationens snart 120-åriga historia.

Nordamerika - Mycket varm månad i Alaska

I Nordamerika var det under juni mer normala temperaturförhållanden än i Europa. I Alaska var det dock en ovanligt varm månad med temperaturöverskott på 2-5 grader, vilket för delstaten som helhet innebar den näst varmaste junimånaden hittills.

Den 12 juni var temperaturen uppe i 48,9° i Death Valley i Kalifornien och en lika hög temperatur noterades i Plutarco Elias Calles i Mexiko den 28 juni.

Stationen Denali Foot Camp i Alaska (ca 4 300 möh) rapporterade -18,3° den 6 och 8 juni. Bland observationer utförda på något lägre höjd kan nämnas -9.7° i Peter Sinks i Utah den 9 juni.

I början av månaden drabbades Guatemala av kraftiga regn och översvämningar. Där fick Puerto Barrios hela 360 mm på 24 timmar den 3 juni. I Guatemala City uppmättes 180 mm några dygn senare.

Även i sydöstra USA förekom kraftigt regn i början av månaden. Till exempel fick Boone i delstaten North Carolina 345 mm på tre dygn den 6-8 juni.

I gränsområdena mellan Texas och Mexiko föll mycket stora regnmängder den 24-25 juni. Enligt uppgift fick staden Harlingen i Texas över 300 mm på fyra timmar.

Asien – Kraftiga monsunregn i Indien

I Asien var juni varmare än normalt framför allt i den sydvästra delen och i en zon från Sibirien ner till Indien och Sydostasien.

Den högsta temperaturen rapporterades från Mitribah i Kuwait med 51,4° den 10 juni. Vid ett par tillfällen i början av månaden var det 51° även i Jacobabad i Pakistan.

Under sommarmånaderna brukar de allra lägsta temperaturena rapporteras från stationer på hög höjd i Centralasien. Ett exempel på detta är Wudaoliang i Kina som ligger på lite drygt 4 600 meters höjd och hade -7,8° den 4 juni.

Som kuriosa kan nämnas att en väderstation som nyligen placerats nära toppen av Mount Everest rapporterade -23,9° den 10 juni.

I Indien avancerade sommarmonsunen så sakteliga upp över landet under månaden med mycket kraftigt regn vid flera tillfällen. Den 28 juni rapporterade Paghar 455 mm regn.

I delstaten Assam i nordöstra Indien förekom svåra översvämningar när bland annat floden Brahmaputra nådde mycket höga vattennivåer.

Monsunens framryckning över Indien maj-juni 2019
Monsunens framryckning över Indien 2019. Gröna linjer visar hur långt upp monsunen nått vid olika datum 2019. Röda streckade linjer visar den normala framryckningstakten. Illustration Indiska vädertjänsten (IMD) Förstora Bild

Arktis – Isutbredningen minskade snabbt

Avsmältningen av havsisen avtog tillfälligt i mitten av juni och isutbredningen höll sig i stort sett konstant någon vecka. Men sedan minskade isutbredningen snabbt och höll sig i paritet med den för år 2012, som slutade med den hittills minsta utbredningen i början av september.

Utbredning av polarisen april-juni 2019
Utbredning av isen på norra halvklotet under april till juni 2019. Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Förstora Bild

Som helhet höll sig temperaturen över det normala i praktiskt taget hela Arktis med de största temperaturöverskotten i ryska Arktis och östra delen av kanadensiska Arktis.

På Svalbard inskränkte sig dock temperaturöverskotten i allmänhet till 1-2 grader.

Den 19 juni steg temperaturen till hela 31,8° i Habarova vid ryska Ishavskusten i samband med att mycket varm luft strömmade norrut.

På Grönland var det som varmast i Kangerlussuaq med 22,1° den 18 juni.

Inne på den grönländska inlandsisen sjönk temperaturen till -33,3° vid Geosummit (drygt 3200 möh) den 3 juni. I lägre höjdnivåer hade Isachsen på Ellef Ringnes Island i kanadensiska Arktis -8,3° den 4 juni.

Antarktis – Kall inledning av den antarktiska vintern

I Antarktis var det en kall inledning den första vintermånaden juni.

Den 15 juni sjönk temperaturen till -82,7° vid Dome A (4084 möh) och den 8 hade Vostok (3488 möh) -82,2°. Det är även med antarktiska mått förhållandevis låga temperaturer för att vara i juni månad.

På bland annat den Antarktiska halvön var det däremot en mild junimånad där en förhållandevis hög temperatur rapporterades från Base Esperanza med 12,0° den 13 juni.

Sydamerika – Kraftiga regn i Uruguay

Juni var varmare än normalt, inte minst i nordöstra Argentina, Uruguay och sydöstra Brasilien.

Temperaturer över 38° förekom vid ett antal tillfällen och från Natagaima i Colombia rapporterades 40,2° den 27 juni.

Kallast var det i Mazocruz i de perunska Anderna med -17,2° den 23 juni. Nästan lika kallt var det i Uyuni i Bolivia med -16,7° den 3 respektive 23 juni.

I mitten av månaden förekom kraftiga regn i bland annat Uruguay och Brasilien. Den 15 juni rapporterade Goñi i Uruguay en dygnsmängd på 193 mm. Under en veckas tid den 11-18 juni föll sammanlagt över 300 mm vid minst 10 stationer i Uruguay.

Afrika - Varierande temperaturförhålllanden

I Tunisien och norra Algeriet var det på sina håll cirka 4 grader varmare än normalt under juni (referensperiod 1961-1990). Temperaturöverskott på 2-3 grader förekom även i exempelvis Sydafrika och Madagaskar.

Men det förekom även områden där juni var lite svalare än normalt, exempelvis i delar av Mauretanien och Senegal.

Den högsta temperaturen rapporterades från Adrar i Algeriet med 49,0° den 25 juni. Denna månad var det alltså bara en skillnad på tre grader mellan den högsta rapporterade temperaturen i Afrika respektive Europa, men så är det även en betydande skillnad i observationstäthet.

Den lägsta temperaturen rapporterades från Buffelsfontein i Sydafrika med -12,8° den 14 juni.

Från Le Baril på Réunion rapporterades en regnmängd på 196 mm den 26 juni.

Lite mer ovanligt var att även ögruppen Azorerna drabbades av kraftiga regn i mitten av månaden. Angra do Herosimo rapporterade 108 mm den 16 juni.

Kraftiga regn förekom under månaden även i exempelvis Uganda, där man varit inne i en mycket regnig period sedan i april.

Australien/Oceanien – Torrt i Australien och Nya Zeeland

Juni var på det hela taget varmare än normalt i Australien. Men det rörde sig inte om några större temperaturavvikelser utan i allmänhet knappt en grad.

Varmast var det den 12 och 13 juni i Bradshaw i Northern Territory med 36,5°. Denna notering öveträffas med några tiondelar av ett värde på 36,8° i Lufi-Lufi på Samoa den 3 juni. Kvaliteten på den mätningen är okänd.

Kallast i Australien var det den 20 juni med -12,0° i Perisher Valley i New South Wales.

Det var även en övervägande torr månad med nederbördsunderskott i de flesta australiensiska delstater. Även på Nya Zeeland var det genom högtrycksdominans en ovanligt torr månad.

Den största dygnsmängden i Australien, 116 mm i Bungwahl i New South Wales den 5 juni, förekom i samband med ett utbrott av kall luft över sydöstra Australien. Därmed föll en del av nederbörden som snö i högre liggande delar med en del avstängda vägar som följd.

Från Kapimarangi i Karolinerna rapporterades en dygnsmängd på 160 mm den 18 juni.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor och twitterkanaler samt från det ordinarie globala observationsutbytet.