Juni 2015 - Höga vågor

De högsta vattenstånden observerades i norra Sverige vid månadens inledning. Våghöjder över 3,5 meter observerades vid flera tillfällen. Ytvattentemperaturerna var under de normala längs hela Sveriges kust.

Blygsam uppvärmning även under juni

Den avsaknad av rejäla värmeperioder som präglat maj fortsatte under största delen av juni. Ytvattnet i haven runt Sverige, som redan vid månadens inledning var kyligare än normalt, värmdes därför endast blygsamt under de trettio junidagarna. Främst visade sig detta i att de uppnådda maxtemperaturerna vid våra stationer, med ett undantag (Norrbyn utanför Umeå), låg 3,5-6 grader lägre än de tidigare rekorden för juni.

Den långsamma uppvärmningen innebar att temperaturskillnaden mellan kust och öppet hav var relativt liten under juni, endast i Bottniska viken fanns en tydlig skillnad och då främst längs den finska kusten. Även vid månadens slut var det enbart de mer härdiga som uppskattade ett dopp i havet.

Ytvattentemperatur i kustvatten juni 2015 (80 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2015. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 juni 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 juni 2015. Förstora Bild

Vattenstånd

Juni inleddes med vattenstånd 20-40 cm över de normala på de flesta platser runt Sveriges kust.

Den 2 var det en sydlig vind på 14 m/s över Bottenviken. Detta pressade vattnet norrut och månadens högsta vattenstånd noterades, Kalix hade +73 cm och Haparanda +82 cm.

Den 4-5 växte ett högtryck in över södra Sverige och vattenstånden sjönk i västra Sverige. I Kungsvik sjönk det till -32 cm och i Göteborg till -24 cm. Sedan passerade ett lågtryck och vattenstånden steg.

Den 11 berörde återigen ett högtryck västra Sverige och månadens lägsta vattenstånd observerades i Smögen med -37 cm. Kungsvik hade -35 cm.

Resterande del av månaden hände inte så mycket med vattenstånden. Lågtryckspassager varvades med högtryck. Längst västkusten varierade vattenståndet mellan ca +20 cm och -20 cm. I östra Sverige mellan 0 och + 30 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juni 2015 (125 kB, pdf)

Höga vågor

Vågor över 3,5 meter observerades vid tre tillfällen vid Väderöarna. Detta var första gången detta skedde under en junimånad sedan mätningarna startade 2005 vid Väderöarna. 2008 noterades vågor över 3,5 meter vid två tillfällen.

Den 1 rörde sig ett lågtryck upp över Sverige och gav en sydvästlig vind. Vid västkusten blåste det 19 m/s och den signifikanta våghöjden* vid Väderöarna steg till 3,9 meter. Över Östersjön blåste det 12 m/s och bojen vid Knolls grund registrerade en signifikant våghöjd på 2,0 meter. Över Bottenhavet blåste det 19 m/s och vid Finngrundet steg våghöjden till 2,0 meter.

Den 2-3 passerade återigen ett lågtryck över Sverige med syd till sydvästliga vindar. Vid Väderöarna blåste det 19 m/s och våghöjden steg till 3,8 meter. Över Östersjön blåste det 12 m/s och vid Knolls grund steg våghöjden till 2,0 meter. Vid Finngrundet var det en sydlig vind på 19 m/s och våghöjden steg till 1,7 meter.

Den 6-7 berörde ett lågtryck Sverige. Vid västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s och våghöjden vid Väderöarna steg till 3,9 meter. Över Bottenviken var det en sydostlig vind på 16 m/s och våghöjden steg till 1,6 meter.

Resterande del av månaden höll sig våghöjden under 3 meter.

Den 14 var det en västlig vind över Skagerrak på 13 m/s och vid Väderöarna steg våghöjden till 2,5 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2015
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2015 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2015
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2015 Förstora Bild