Juni 2015 – Flöden över det för månaden normala i hela landet

Rikliga regnmängder och snösmältning i fjällkedjan gav höga flöden Klarälven och delar av Norrland.

Vattenföring

Det myckna regnandet i maj gjorde att flödena i hela landet var över det för månaden normala i början på juni. Mot mitten av månaden sjönk sedan flödet till mer normala nivåer. I de östra delarna av Norrland t.o.m. under normala nivåer. En liten ökning av flödet ses runt midsommar i framförallt den södra delen av landet orsakat av nederbörd.

Varningar för höga flöden gick i början av månaden ut för Klarälven, orsakat av mycket regn, och det inre av norra Norrland där det varma vädret gjorde att snön smälte. Den 21 gick det ut varning för Lapplands- och norra Jämtlandsfjällen. Nederbörd i kombination med höga temperaturer satte fart på snösmältningen vilket orsakade höga, på sina håll, nära mycket höga flöden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i juni 2015 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenståndet i juni var över det för årstiden normala i Vänern, Vättern och Storsjön. I Vänern och Storsjön uppmättes det lägsta vattenståndet i början av månaden och det högsta i mitten av månaden.

I Mälaren och Hjälmaren var vattenståndet nära det för månaden normala. Lägst vattenstånd uppmättes i slutet av månaden.

Detaljerad tabell över vattenståndet i sjöar juni 2015 (77 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var över den normala i hela landet i mitten av månaden. Öland, Gotland, delar av fjällkedjan, Värmland, Skåne och Småland var de delar av landet där det var torrast.

Snötillgång

Större delen av landet hade barmark i mitten av juni. Bara i delar av fjällkedjan fanns det ännu snö. Snöns vatteninnehåll var högt eller mycket högt i större delen av de snötäckta delarna.

Juni 2015 - Markvattenhalt
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2015. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2015
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2015 Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 juni 2015 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 juni 2015 enligt SGU Förstora Bild

I större delen av landet var grundvattennivåerna för årstiden över eller nära de normala. Kring Mälardalen, på västkusten samt från mellersta Jämtland upp till västra Västerbottens län förekom nivåer mycket över de normala. I Skåne, i Kronobergs län och runt Vättern, samt längs södra och mellersta Norrlandskusten var nivåerna nära de normala.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har på de flesta håll i landet sjunkit sedan maj vilket är normalt för årstiden. I Götaland har nivåerna sedan maj överlag sjunkit med 5-50 cm. I Svealand har de i genomsnitt sjunkit med ca 10 cm. Nivåerna i Norrland har på de flesta håll sjunkit med 5-45 cm.

Grundvattentillgången i små magasin bedöms vara god i praktiskt taget hela landet. Några problem med grundvattentillgången kan för närvarande inte förutses.