Juni 2015 - Rekordvärme i Sydamerika och västra USA

Juni var varm på många håll i världen. Venezuela, Argentina och Colombia noterade nya nationella värmerekord för månaden. I nordvästra Klippiga bergen var det den varmaste juni som någonsin uppmätts. Från mitten av månaden tog en värmebölja i Pakistan många liv. I slutet av juni rådde höga temperaturer på 40-44° i Portugal och Spanien.

Globala temperaturanomalier juni 2015
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i juni 2015. Förstora Bild

Europa

En rygg från det azoriska högtrycket sträckte sig in över kontinenten vilket medförde en varmare juni än normalt i sydvästra och centrala Europa samt på Balkan. I Österrike var det den tionde varmaste juni sedan 1767 och i Schweiz den fjärde varmaste sedan mätningarna började 1864. Även ostligaste Europa hade en varm månad. I Kazachstan, sydligaste Ryssland, Spanien och Portugal, var temperaturöverskottet lokalt 5 grader och flera stationer noterade nya värmerekord för juni.

Iberiska halvön drabbades i slutet av månaden av en värmebölja. Bland annat noterade en station i Madrid nytt junirekord två dagar i rad då den uppmätte 39,5° den 28 och 39,7° den 29. Dess tidigare rekord var 38,8° den 26 juni 2012 och mätningarna där startade 1920. Elvas i Portugal rapporterade 44,0° den 29, vilket var månadens högsta uppmätta temperatur i Europa. Den 30 hade varmluften spridit sig norrut till Frankrike, där temperaturen steg till 38° i Agen, Niort och Dieppe.  

Från norra Tyskland och norrut var juni svalare. Ett lågtrycksområde över Barents hav gav en i genomsnitt nordvästlig luftströmning över Skandinavien och ett temperaturunderskott på 0-3 grader där. I västra Turkiet och på Grekland låg temperaturerna också i allmänhet något under de normala.

Månadens lägsta uppmätta temperatur i Europa var -13,9° i Capanna Margherita, Italien (4560 meter över havet) den 23. Lägsta temperatur för stationer under 1000 meter över havet hade Folldal-Fredheim, Norge med -6,3° den 9.

Medellufttryck i Europa i juni 2015.
Medellufttryck i Europa i juni 2015. Förstora Bild

Den 16-17 observerades frost i östra Nederländerna och på lägre höjder i norra Tyskland omkring Hamburg, vilket är ovanligt för årstiden. Ett högtryck med centrum över östra Storbritannien gjorde att kalluft svepte ned över området.

Östra Österrike fick en torr månad och på sina håll där har det under första halvåret kommit mindre än hälften så mycket nederbörd som normalt. Även Tyskland fick i genomsnitt mindre nederbörd än normalt i juni, precis som föregående månader.

I gränsområdet mellan kylig luft från norr och varm från söder föll relativt stora regnmängder på sina håll under juni. Bland annat gav varm och fuktig luft från sydväst upphov till åskoväder i Schweiz och Tyskland den 6-7. I Bretten nordost om Karlsruhe föll 88 mm den 6 och i Mendig i västra Tyskland slog blixten ned två gånger på en stor musikfestival, men ingen skadades allvarligt.

Georgiens huvudstad Tbilisi drabbades natten mot den 14 av svåra översvämningar då floden Vere svämmade över efter skyfall. En väderstation rapporterade 49 mm i dygnsnederbörd på morgonen, men förmodligen föll lokalt mycket större mängder. Stadens zoo förstördes varvid flera vilda djur rymde och gick fritt i staden. Minst 12 personer omkom i samband med översvämningarna.

Den 14 föll även ovanligt mycket regn i Schweiz, där det lokalt kom över 100 mm. Stationen i Messstandort Güttingen registrerade 54,7 mm regn på en timme och sammanlagt 109 mm.

Den 23 föll stora regnmängder i Slovenien där Vogel uppmätte 161 mm och den 25 fick en del platser i Ryssland ungefär lika mycket nederbörd som under en normal junimånad. Adler i Sochi noterade 212 mm regn på 18 timmar, vilket var månadens största inrapporterade dygnsnederbörd i Europa.

Nordamerika

Månaden var varmare än normalt i framförallt västra Nordamerika. Temperaturöverskottet i västra USA var på många håll 4-7 grader och det var en av de varmaste junimånaderna som någonsin uppmätts där. I nordvästra USA samt delar av Nevada, däribland Las Vegas, till och med den varmaste. Några stationer med långa mätserier slog sina absolutrekord för maximitemperatur.

En kraftig högtrycksrygg dominerade vädret i västra USA i slutet av månaden och i delstaterna Washington samt Idaho slog flera stationer med långa mätserier slog sina junirekord i samband med en värmebölja den 28-29. Exempelvis uppmättes 45,0° i Chief Josef Dam, Washington där det tidigare juni- och tillika absolutrekordet var 42,2° från den 23 juni 1992 och mätningarna började 1949. Lewiston i Idaho, vars mätserie sträcker sig från 1881, nådde upp i 43,9°. Det tidigare junirekordet där var 42,8° den 22 juni 1936.

Även i sydvästra Kanada hade några stationer rekordhöga temperaturer den 27-29. Däribland Kaslo som har en 120 år lång mätserie.

Den högsta uppmätta temperaturen i Nordamerika under månaden var 51,7° i Death Valley den 30.

I östra Nordamerika låg temperturerna mellan 2 grader under och 3 grader över de normala. Områden som hade temperaturunderskott var bland annat nordöstra Mexiko, östra Texas, nordöstra USA och sydöstra Kanada. I Bangor, Maine var månaden den femte kyligaste juni sedan mätningarna började 1925 och det första halvåret det kallaste.

I västra USA var juni i allmänhet torr och den svåra torkan i Kalifornien fortsatte. De fyra senaste regnsäsongerna i Los Angeles, det vill säga från säsongen 2011-2012 till 2014-2015, var den torraste sedan mätningarna började 1877. Sammanlagt kom 740 mm vilket kan jämföras med rekordet på 864 mm säsongerna 1947-1951.

Torkans utbredning i USA den 30 juni 2015.
Torkans utbredning i USA den 30 juni 2015. Källa: National Drought Migitation Center Förstora Bild

I slutet av juni och början av juli härjade flera skogsbränder i Alaska samt norra Alberta, Kanada och spred rök ända ner till östra USA.

I Anchorage, Alaska var snösäsongen 2014-2015, som slutade i juni, den snöfattigaste sedan mätningarna började 1952.

Vädret i östra USA var i allmänhet mer aktivt samt nederbördsrikt än i västra och några platser i bland annat Indiana och Ohio upplevde en rekordvåt juni. I Texas var första halvan av månaden torr, men sedan kom regnet. Rio Grande City fick sammanlagt 543 mm vilket gjorde det till den nederbördsrikaste junimånaden där sedan mätningar började 1893. Det tidigare junirekordet var 499 mm från 1997. I stora delar av sydöstra Texas var första halvåret rekordblöt.

Tropiska cykloner

Under juni var tre namngivna tropiska cykloner aktiva på östra Stilla havet och en på Atlanten. En av dem var Andres på Stilla havet som nämndes i artikeln om majvädret. Den nådde som högst klass 4 på Saffir-Simpsonskalan den 1.

Den tropiska cyklonen Blanca befann sig samtidigt söder om Mexiko och rörde sig sedan mot nordväst. Blanca nådde som högst klass 4 på Saffir- Simpsonskalan den 6. Den 8 tog den sig som tropisk storm in över södra delen av den mexikanska halvön Baja California. Blanca var rekordtidig för att vara säsongens andra tropiska orkan samt säsongens andra ”major hurricane” (kategori 3-5 på Saffir – Simpsonskalan) i östra Stilla havet och nådde dessutom Baja California rekordtidigt.

Den tropiska cyklonen Carlos bildades väster om Mexiko den 10 och följde kusten norrut. Carlos var förhållandevis liten i storlek och nådde som högst klass 1 på Saffir – Simpsonskalan den 13. Den tropiska cyklonen höll sig ute över öppet vatten men drog in fuktig luft över Centralamerika med lokalt kraftigt regn som följd. Den 13 noterade Sian Kaan i Mexiko 364 mm nederbörd, vilket var månadens högsta uppmätta dygnsnederbörd i Nordamerika.

På Atlanten bildades i mitten av juni den tropiska cyklonen Bill, som den 16 med stormstyrka nådde Texas där den gav stora regnmängder. Bill svängde norrut över delstaten samtidigt som den avtog något i styrka och vek sedan av åt nordost mot Kentucky. På sin väg medförde den kraftigt regn.

Asien

Juni var varmare än normalt i stora delar av Asien och störst var temperaturavvikelsen i västra Sibirien med 4-7 grader. Områden med lite lägre temperaturer än normalt återfanns i bland annat Korea, Kina, Indien, norra Pakistan och södra Mongoliet.

På Okinawa och Amami i Japan var juni den varmaste sedan mätningarna startade 1946.

I delar av Indien och Pakistan var det tidvis mycket hett. Värmeböljan i Pakistan krävde mer än 1400 liv och värst drabbades Pakistans största stad Karachi, där 45,0° uppmättes vid flygplatsen den 19. Värmerekordet för Karachi i juni är 47,0° den 18 juni 1979 och absolutrekordet 47,8° den 9 maj 1938.

Några stationer i Thailand med mätserier från 1950-talet slog sina värmerekord för juni i början av månaden. Varmt var det även i västra Asien där Asjchabad, huvudstad i Turkmenistan, rapporterade 47,2° den 30 och därmed slog sitt absoluta värmerekord. I Kuwait nådde temperaturen strax över 50°.

Månadens högsta uppmätta temperatur i Asien var 50,7° i Swiehan, Förenade Arabemiraten den 3.

Japan har regnperiod i juni och flera stationer fick nya nederbördsrekord för månaden då det på sina håll kom mer än dubbelt så mycket nederbörd som normalt. Stationen Isen i Kagoshima Prefecture, som ligger på en ö norr om Okinawa, uppmätte 391 mm den 29 vilket var nytt junirekord för stationen som startade 1977. Det tidigare rekordet var 186 mm den 16 juni 1995.

I samband med oväder i södra Kina den 18-20 föll det i flera städer mer än 200 mm på två dygn. Värst drabbades Hubeiprovinsen. Chenxi i Hunan, söder om Hubei noterade en dygnsnederbörd på 251 mm. Under fyra dygn i slutet av månaden kom stora regnmängder i centrala Kina, lokalt mer än 500 mm.

Monsunen avancerade upp över Indien under månaden och gav stora regnmängder på sina håll. Monsunen låg till en början något sydligare än normalt, men omkring den 23-24 fick den fart och rörde sig mycket snabbt upp mot Pakistan dit den nådde redan den 26. Vanligtvis brukar den inte anlända till Pakistan förrän den 15 juli.

Sydvästmonsunens avancemang 2015.
Sydvästmonsunens avancemang säsongen 2015 (grön linje). Källa: India Meteorological Department Förstora Bild

Indien som helhet fick 16% mer nederbörd under juni än normalt. Cherrapunji rapporterade dygnsnederbörd på 340-579 mm fem dagar i rad. Den 24 noterade Bagasra i Indien en dygnsnederbörd på 636 mm, vilket kom att bli Asiens största uppmätta dygnsnederbörd för juni.

Väster om Indien den 7 bildades den tropiska cyklonen Ashobaa som hade stormstyrka fram till den 11 då den försvagades utanför Omans kust.

Den 20 bildades den tropiska cyklonen Kujira söder om Kina och nådde den 23 som tropisk storm ön Hainan där dygnsnederbörd på 312 mm rapporterades.

Den 30 bildades den tropiska cyklonen Chan-Hom ute på Stilla havet och rörde sig västerut mot Guam.

Arktis

På södra Grönland var temperaturerna för juni omkring de normala medan de i övriga Arktis var någon eller några grader över, förutom i nordostligaste Kanada där de var lite under.

Månadens högsta uppmätta temperatur på Arktis under månaden var 22,3° i Narsarsuaq på Grönland den 23. Månadens lägsta var -32,4° på Geosummit (3 255 meter över havet) den 1 och för stationer under 1000 meter över havet -10,6 i Qikiqtarjuaq på Baffin Island, Kanada den 1.

Den arktiska havsisens utbredning fortsatte att ligga långt under långtidsmedelvärdet för årstiden. I slutet av månaden var utbredningen storleksmässigt mellan dem för motsvarande tid på året åren 2013 och 2014.

Utbredningen av den arktiska havsisen i månadsskiftet juni/juli.
Utbredningen av den arktiska havsisen i månadsskiftet juni/juli. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild

Sydamerika

Juni var varmare än normalt i större delen av Sydamerika och flera platser fick nya värmerekord för juni. I delar av Brasilien var temperaturöverskottet 4-5 grader och på Galapagosöarna nästan 4 grader.  El Niño var aktiv vilket innebar att ytvattentemperaturen i östra Stilla havet var någon grad varmare än normalt.

Enligt klimatologen Maximilano Herrera noterade Venezuela, Argentina och Colombia nya nationella värmerekord för juni.

Coro i Venezuela slog den 4 det nationella värmerekordet för juni då 42,0° uppmättes och det var även månadens högsta uppmätta temperatur i Sydamerika.

Argentina noterade nytt värmerekord för juni när San Juan uppmätte 37,6° den 7. Det tidigare nationella junirekordet var 36,1° i Villa Dolores. Det tidigare junirekordet i San Juan var 35,6° från 1969.

Valledupar och Urumita i Colombia hade 41,6° den 24, vilket var den högsta junitemperatur som någonsin uppmätts i landet. Det förra rekordet var 40,8° i Guaymaral, som ligger i närheten av Valledupar, juni 1973.

Även om värmerekorden dominerade så förekom köldrekord. Mercedes i Uruguay uppmätte -8,2° den 19 och den 84 år gamla stationens tidigare absolutrekord var -8,0° från 9 augusti 1993.

Månadens lägsta uppmätta temperatur i Sydamerika var -13,9° i Maquinchao, Argentina den 23.

Den högsta uppmätta dygnsnederbörden var 219 mm i Puerto Carreño, Colombia den 21.

Afrika

I Afrika låg temperaturerna omkring eller över de normala. Delar av västra Afrika, Madagaskar och Mauritius hade temperaturöverskott på 2-3 grader.

Månadens högsta uppmätta temperatur i Afrika var 48,4° i In-Salah, Algeriet den 24 och den lägsta -9,7 i Buffelsfontein, Sydafrika den 19.

På Mauritius och Réunion föll kraftiga regnmängder den 1 och mest rapporterade Plaisance, Mauritius med sina 177 mm.

Australien/Oceanien

I Australien var det något kyligare än normalt på sina håll i den sydöstra delen av landet, men i övrigt var det varmare med som mest 2-3 graders överskott. På Nya Zeeland låg temperaturen i allmänhet som mest omkring 1 grad från den normala, åt båda hållen. 

För Australien som helhet var det den femte varmaste junimånaden sedan mätningarna började 1910 och sett till medeltemperaturen den varmaste sedan 1996.

Månadens högsta uppmätta temperatur för världsdelen var 36,3° vid Fitzroy Crossing Aero, Australien den 1.

En köldknäpp gav låga temperaturer i Nya Zeelands bergiga inland den 24 och vid några stationer var det rekordkallt för månaden där. Bland annat hade Omarama, Tara Hills -21,0° och Pukai Aero -19,8°. -21,0° var den fjärde lägsta uppmätta temperaturen på Nya Zeeland någonsin.

I genomsnitt föll något mindre nederbörd än normalt i Australien. Ett antal platser i Victoria och sydvästra Western Australia upplevde sin torraste juni på 100 år eller mer. Nederbördsmängder över de normala föll i östra Northern Territory samt delar av norra Queensland och nordvästra South Australia.

Några stationer i södra och centrala delarna av Queensland registrerade sitt blötaste junidygn någonsin i samband med åskoväder den 16-17.

För årstiden ovanliga åskoväder gav också kraftigt regn och stora mängder småhagel i området vid Alice Springs i mitten av månaden.

I New South Wales föll en del snö på högre höjder i början av juni, men varma väderförhållande gjorde att den smälte bort. I slutet av månaden var snödjupet vid Spencers Creek på 1830 meters höjd noll vilket var ovanligt för denna tid på året.

Sydligaste Nya Zeeland fick mer nederbörd än vanligt för juni, på sina håll mer än dubbelt så mycket. I nordvästligaste Nya Zeeland var månaden däremot torr och där kom mindre än hälften så mycket nederbörd som normalt. Största uppmätta dygnsnederbörd för världsdelen var 454 mm vid North Egmont på Nya Zeeland den 19.

I samband med en kallfront blåste det starka och byiga vindar på Tasmanien den 8-9. Eftermiddagen den 8 hade Maatsuyker Island vindbyar på 51 m/s, vilket var nytt australiskt rekord för juni.

Antarktis

Havsisen runt Antarktis fortsatte att ha en utbredning över den normala, men var något mindre än fjolårets utbredning vid samma tid.

Stora delar av Antarktis hade en något kallare månad än normalt. Vid kusterna på västra Antarktis var temperaturunderskottet 1-5 grader. Den lägsta uppmätta temperaturen på Antarktis var -80,5° i Vostok vid månadsskiftet juni/juli och den högsta 3,5° vid Vernadsky samt Palmer Station den 26 juni.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera