Juni 2013 - Stora temperaturkontraster mellan hav och kust

Medelvattenstånden för juni var något under de normala och variationerna var små. Skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd var mindre än 1 meter. Vid Väderöarna registrerades månadens högsta signifikanta våghöjd på 3,3 meter. Det var stora temperaturkontraster mellan hav och kust men dessa jämnade ut sig mot slutet av månaden.

Badvattnet är nu uppvärmt

Den varma starten av sommaren i norr innebar att vattentemperaturen i Bottniska viken inte var särskilt mycket lägre än i Östersjön när månaden inleddes. Skillnaden mellan kust och hav var dock stor, runt fem grader, eftersom det grunda vattnet invid land värms upp snabbare när solen skiner.

Fram till mitten av juni hade temperaturskillnaden i ytvattnet i stort sett jämnat ut sig i Östersjön. För Bottenhavet tog det några dagar till och i Bottenviken dröjde det till slutet av månaden innan temperaturen till havs närmade sig de som rådde vid kusterna. Den svalare avslutningen av månaden innebar att den 30 var ytvattentemperaturen i samtliga havsbassänger näst intill homogen med 15 grader från Malören i norra Bottenviken till Väderöarna i Skagerrak.

Ytvattentemperatur i kustvatten juni 2013.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2013
Ytvattentemperatur i havet 15 juni 2013. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2013
Ytvattentemperatur i havet 30 juni 2013. Förstora Bild

Vattenstånd något under medelnivå

Vattenståndsvariationerna i juni var små och månadsmedelvärdena låg något under de normala.

Månadens lägsta nivå registrerades på två platser. Den 4 var det en nordlig vind på över 10 m/s över Bottenviken och vattnet pressades söderut. I Kalix sjönk vattenståndet till -50 cm. Även längs västkusten var det en vind huvudsakligen från nord och i Kungsvik noterades -50 cm på morgonen den 5.

Sedan var det en period med mestadels väst- till sydvästliga vindar längs västkusten och vattenståndet steg sakta. Den 15 och 16 passerade ett lågtryck och i samband med detta sjönk vattenståndet längs västkusten med ca 40 cm för att sedan återigen stiga med 40 cm allt inom ett dygn.

Den 22 gav ett lågtryck över Sydnorge en sydvästlig vind av kulingstyrka längs västkusten. I Göteborg regisserades då månadens högsta vattenstånd till +37 cm.

Natten till den 30 rörde sig ett lågtryck in över de södra delarna av Sverige. De södra farvattnen hade då västliga vindar av kulingstyrka. I norra Öresund registrerade Viken +43 cm samtidigt som Skanör i söder hade -20 cm.
 

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juni 2013.

Höga vågor

Den 3 och 4 var det ett högtryck väster om Sverige och ett frontsystem öster om landet. Detta ledde till i huvudsak nordliga vindar på upp mot 10 m/s över Sveriges farvatten. Vid Väderöarna och Finngrundet registrerades den signifikanta våghöjden* till 1,5 meter. Vid Knollsgrund och Huvudskärsbojen steg den till 1,4 meter.

Den 14 rörde sig ett lågtryck in över norra Sverige. Längs västkusten var det en västlig kuling och den signifikanta våghöjden steg då till 2,8 meter. Över Östersjön var det en sydvästlig vind på ca 10 m/s. Vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 1,7 meter och vid Knolls grund var den 1,5 meter.

På midsommardagen den 22 rörde sig ett lågtryck in över Sydnorge och längs västkusten var det en sydvästlig kuling. Månadens högsta signifikanta våghöjd noterades då vid Väderöarna till 3,3 meter.

Natten till den 30 var det återigen västliga vindar upp mot kulingstyrka längs västkusten och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden snabbt till 2 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i juni 2013
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i juni 2013 Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2013
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i juni 2013 Förstora Bild