Juni 2013 - Översvämningar i Centraleuropa och Indien, rekordhetta i sydvästra USA

I början av juni förekom mycket omfattande översvämningar i Centraleuropa. I mitten av månaden drabbades delar av norra Indien mycket svårt av en ovanligt tidig monsun. Under månadens avslutande dagar var det en rekordartad hetta i sydvästra USA som dominerade vädernyheterna.

Globala temperaturanomalier i juni 2013.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i juni 2013. Förstora Bild

Europa

I början av juni dominerades det meteorologiska nyhetsflödet av mycket kraftiga regn och extrema översvämningar i Centraleuropa. Den tyska stationen Aschau-Stein i Bayern rapporterade 405 mm under en period på knappt fyra dygn. I Passau vid tysk-österrikiska gränsen nådde vattennivån i floden Donau det högsta pegelståndet sedan år 1501.

I övrigt präglades det europeiska junivädret av mycket varm luft över Osteuropa och svalare luftmassor i väster. I gränsområdet mellan luftmassorna bildades vid flera tillfällen kraftiga regnområden. Till exempel kom det drygt 100 mm på flera håll i Bulgarien och Rumänien under månadens sista dag.

Tidvis nådde varma luftmassor längre västerut i Europa. I exempelvis Tyskland och Österrike noterades åtskilliga värmerekord för juni under perioden 17-21 juni. I Tyskland var det allra varmast i Kitzingen i Bayern med 37,1° den 19. Följande dag noterades nytt österrikiskt värmerekord för juni månad med 38,6° i Waidhofen an der Ybbs.

Medellufttryck över Europa i juni 2013.
Medellufttryck över Europa i juni 2013.

Nordamerika

I Nordamerika var det den extrema hettan i sydvästra USA i slutet av månaden som skapade de största rubrikerna. Åtskilliga nya värmerekord för juni slogs eller tangerades. 

Allra varmast var det i Death Valley i Kalifornien med 53,9° den 30 juni. Detta tangerar det gamla amerikanska värmerekordet för juni från år 1902.
I delstaten Arizona var den högsta temperaturen 50,6° i Bullhead City den 30 och i Nevada var den högsta temperaturen 50,0° i Overton den 29 och 30.

Samtidigt uppträdde omfattande skogsbränder. I samband med släckningsarbetet i samband av en sådan omkom 19 brandmän i Arizona.

Termometer i Death Valley i samband med rekordhettan i juni 2013.
Observationerna i Deth Valley utförs av personal vid nationalparken. Dessa tog påpassligt en bild av termometern i samband med rekordtillfället den 30 juni. I USA rapporteras temperaturen i grader Fahrenheit, i det här fallet 129°F (53,9°C).

Även Alaska berördes av en för deras del ovanligt kraftig värmebölja med temperaturer upp mot 36-37° den 17. I Alaska blev månaden på många håll drygt 3 grader varmare än normalt, trots att man där hade en rätt kylig inledning av månaden.

I Nordamerika förekom även en del kraftiga oväder under månaden. Till exempel svåra översvämningar i den kanadensiska delstaten Alberta omkring den 20. Inte minst den forna OS-staden Calgary drabbades mycket svårt. Som exempel på stora regnmängder kan nämnas Bow Valley väster om Calgary, som fick 112 mm på 18 timmar den 19-20.

På Atlanten bildades två tropiska cykloner. Den första var Andrea som bildades i början av månaden och efter att ha passerat Florida under försvagning rörde sig upp längs USAs ostkust. Den andra var Barry som omkring den 18 passerade bland annat Yucatanhalvön.

Asien

På många håll i de norra och östra delarna av Asien var juni 2-3 grader varmare än normalt. I norra Indien var det däremot temperaturunderskott av samma storleksordning, vilket var kopplat till en snabbt framryckande sommarmonsun.

Dessa monsunregn i norra Indien orsakade månadens värsta väderkatastrof globalt med omkring 1 000 bekräftade dödsoffer och ytterligare tusentals som rapporterats saknade. Efter att i början av säsongen har rört sig in över Indien i ganska normal takt, så avancerade monsunen i mitten av juni mycket snabbt upp över de norra delarna av landet. Den 16 juni var hela Indien täckt av sydvästmonunen, vilket är ungefär en månad tidigare än normalt.

Sydvästmonsunen över Indien säsongen 2013.
Sydvästmonsunens framryckning över Indien säsongen 2013. Källa: India Meteorological Department http://www.imd.gov.in/section/nhac/dynamic/Monsoon_frame.htm Förstora Bild

Längre österut i Sydasien var väderproblemen annorlunda. Där skapade omfattande skogsbränder på framför allt ön Sumatra svåra luftföroreningar inte bara där, utan även i bland annat Singapore och Malaysia.

Arktis

I Arktis skedde inte isavsmältningen lika snabbt som förra året. Troligen beror detta delvis på luftrycksfördelningen med ett lågtrycksområde centrerat nära Nordpolen, som bidragit till att sprida ut isen. Isen är dock tunn och avsmältningen kan snabbt accelerera om förhållandena ändras.

Isutbredningen i Arktis 2013 jämfört med 2012.
Isutbredningen 2013 jämfört med 2012 och normalvärden. Diagrammet visar att isavsmältningen under juni 2013 inte skedde i samma snabba takt som 2012. Källa: National Snow And Ice Data Center (www.nsidc.org). Förstora Bild

Australien/Oceanien

I genomsnitt låg temperaturen lite över det normala i Australien även om det inte var fråga om någre större avvikelser.

Nederbörden uppvisade en splittrad bild. I nordvästra Australien föll stora regnmängder den 24-25 som gav junirekord på flera håll. Även på en del håll i sydöstra Australien sattes regnrekord för juni vid stationer med mer än 100-åriga mätserier.

Det var en mycket nederbördsrik juni även på många håll på Nya Zeeland. Lokalt var det rekordstora junimängder till och med för stationer som startade på 1860-talet. Eftersom juni är en vintermånad på Nya Zeeland föll en del av nederbörden som snö i högre terräng. När vi i Sverige firade midsommar hade man enligt uppgift i bergsområden i Nya Zeeland lokalt snödrivor upp mot 6 meter.

Antarktis

I de inre delarna av Antarktis låg medeltemperaturen i allmänhet över den normala, på Sydpolen cirka 5 grader över.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 40,1° den 16 Novyj Ushtogan, Kazachstan
 • -16,0° den 27 Capanna Margherita, Italien (4 600 möh)
 • -5,5° den 6 Amderma, Ryssland (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)
 • 138 mm den 30 Oltenita, Rumänien

Asien

 • 51,0° den 6 Jacobabad, Pakistan
 • -9,0° den 15 Tian-Shan', Kirgizistan (3 600 möh)
 • 473 mm den 16 Dehradun, Indien

Arktis

 • 22,1° den 20 Pelly Island, Kanada
 • -29,8° den 2 Geosummit, Grönland (3 200 möh)
 • -11,0° den 3 Isachsen, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 53,9° den 30 Death Valley, Kalifornien (USA)
 • -10,6° den 13 Madras, Oregon (USA)
 • 259 mm den 5 Bahia Honda, Kuba

Sydamerika

 • 40,4° den 23 Puerto Salgar, Colombia
 • -12,5° den 30 Maquinchao, Argentina
 • 168 mm den 3 Sabanalarga, Colombia

Antarktis

 • 3,2° den 6 Palmer Station, Antarktis
 • -78,4° den 7 Nico (2 900 möh)

Afrika

 • 49,2° den 3 Dongola, Sudan
 • -13,5° den 27 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 191 mm den 3 San Pedro, Elfenbenskusten

Australien/Oceanien

 • 36,2° den 2 Wyndham, Australien
 • -12,1° den 28 Lake Tekapo, Nya Zeeland
 • 224 mm den 24 Roebourne, Australien
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i juni 2013.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i juni 2013. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
Maximiliano Herrera (personlig kontakt)