Januari 2024 - Höga vågor och högt vattenstånd

Under månadens första halva var vädret mestadels högtrycksbetonat och vattenstånden närmade sig det normala. Under månadens andra halva passerade flera lågtryck med högt vattenstånd och även höga vågor som följd. Vid Brofjorden noterade den relativt korta mätserien ett nytt januarirekord för platsen. Kyligt väder gjorde att isen växte stadigt både i norr och i söder. Kring den 20 bröts kylan i söder och isen nöttes sakta ned av både plusgrader, vind och regn. Ytvattentemperaturerna hamnade under det normala för månaden.

Ytvattentemperatur och is

Vid januaris slut var den fasta isen i norra Bottenvikens skärgårdar redan upp till 40 cm tjock och till havs var isen väl utbredd. I de rejält kalla förhållandena som rådde denna januari växte isen stadigt både i norr och i söder. Nyis la sig en bra bit ut till havs i Bottenhavet. Skärgårdsisarna i söder bredde ut sig, utmed svensk kust både i öst och väst. Nyis täckte Kalmarsund och vidare runt Öland. Även nyis i vikar kring Gotland.

Lågtryck bröt periodvis upp eller packade ihop havsisen i Bottenhavet och Finska viken medan Bottenvikens is låg så pass tät att vind inte hade någon större inverkan. Kylan var bestående så isen kunde mellan lågtrycken i lugnare vindförhållanden fortsätta växa sig allt tjockare.

Kring den 20 bröts kylan av, åtminstone i söder där mildare väder tog över och isen i söder nöttes sakta ner av både plusgrader, vind och regn. Strax före månadsskiftet kom ett mycket djupt lågtryck som förde med sig så kraftig vind att Norra Kvarken öppnades upp och Bottenvikens is pressades samman till nordöstra delen.

Utbredningen av isen var väl över det normala ända till slutet av januari. Störst utbredningsyta inträffade kring den 21.

Månadsmedelvärdet för ytvattentemperaturen landade under det normala för de mätstationer som finns att jämföra och för några mätplatser tangerades eller slogs tidigare minimirekord för månaden.

Tabell över ytvattentemperatur i januari 2024.
Ytvattentemperatur i januari 2024. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2024.
Is och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2024. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2024.
Is och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2024. Förstora Bild

Vattenstånd

Året inledes med vattenstånd under det normala längs de västra farvattnen och över det normala på de östra. Framförallt Östersjön innehöll mycket vatten vid månadens inledning. Tittar man på månadsmedel så var dessa över det normala för januari. Inga nya rekord noterades.

Årets första vecka dominerades av ostliga till nordostliga vindar vilket pressade vattnet åt motsatt håll. I Östersjön sjönk vattnet från omkring +50 cm till strax under det normala omkring den 10 januari. På västkusten gjorde den ostliga vinden att vattenståndet låg kvar på låga nivåer under samma period.

Månadens lägsta vattenstånd observerades den 3 januari. Då befann sig ett lågtryck över södra Danmark och det var en ostlig vind på 20 m/s längs västkusten. Detta pressade vattnet ut från kusten och i Uddevalla sjönk vattenståndet till -71 cm.

Efter någon vecka blev vädret mer högtrycksbetonat och vattenstånden började återgå till det normala mot mitten av månaden.

Den 22-23 januari rörde sig ett djupt lågtryck med namnet Isha från Norska havet vidare in åt nordost över Norrland. Längs västkusten var det en sydlig till sydvästlig vind på 23 m/s vilket gav högt vattenstånd. I Kungsvik steg det till +97 cm, Uddevalla +105 cm och i Göteborg till +88 cm. Även på Bottenviken pressade vinden vattnet norrut och i Kalix steg det till +90 cm och i Ratan till +86 cm.

I Göteborg satte lågtrycket igång en svängning längs med hamninloppet. Under 8 timmar svängde det mellan +50 till +70 cm, tiden mellan varje topp var omkring 90 minuter.

Diagram som visar svängning i vattenståndet vid Göteborg.
Svängning i vattenståndet vid Göteborg. Förstora Bild


Efter detta fortsatte flera lågtryck att passera med högt vattenstånd och lågt där mellan. Topparna i vattenstånd inträffade den 25 och 27 januari på västkusten och med lägre vattenstånd där emellan.

Den 31 januari närmade sig lågtrycket Ingunn norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 23 m/s och vattnet pressades in mot västkusten. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Uddevalla med +116 cm. I Göteborg steg det till +95 cm.

I öster så hamnade vattenståndet omkring 20 till 60 cm över det normala vid månadens slut.

Vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i januari 2024 (425 kB, pdf)

Höga vågor

Under januari observerades höga vågor både på de västra och östra farvattnen. Månadsmedlen hamnade omkring det normala för januari. Vid Brofjorden noterades ett nytt januarirekord för platsen.

Första halvan av månaden dominerades av ostliga vindar vilket gjorde att trots blåsiga perioder så höll sig den signifikanta våghöjden på västkusten under 2,2 meter fram till den 17 januari. Under denna perioden var det högre observationer på ostkusten istället.

Den 3 passerade ett lågtryck söder om Sverige och på ostkusten var det en nordostlig vind på 15 m/s. Vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter. På Bottenhavet var det en nordostlig vind på 12 m/s och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 2,1 meter.

På Östersjön fortsatte det att blåsa och den 5 passerade ett lågtryck söder om Sverige. På Östersjön  var det en nordvästlig vind på 16 m/s och Knolls grund registrerade en signifikant våghöjd på 3.2 meter.

Nästa tillfälle med högre våghöjder var den 15 januari då ett lågtryck återigen passerade södra Sverige. På Östersjön var det en nordlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,5 meter.

På Bottenhavet hade Finngrundsbojen tagits in några dagar tidigare för att inte skadas av eventuell is.

Den 17 passerade ett lågtryck mellersta Sverige och för första gången under månaden observerades högre vågor på västkusten.
Vid Väderöarna var det kortvarigt en sydvästlig vind på 25 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 4,5 meter och vid Brofjorden till 4,7 meter.

På Östersjön var det en sydlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,7 meter.

Den 22-23 januari rörde sig ett djupt lågtryck med namnet Isha från Norska havet vidare åt nordost in över Norrland. Längs västkusten var det en sydlig till sydvästlig vind på 23 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd noterades då vid Väderöarna med 6,3 meter. Vid Brofjorden steg den till 6,2 meter. Vi Brofjorden var detta den högsta januariobservationen på platsen sedan mätningarna startade 2017.

På ostkusten var det en sydlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,1 meter.

Nästa tillfälle med höga vågor var den 31 januari då lågtrycket Ingunn rörde sig mot norra Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 23 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 5,9 meter och vid Brofjorden steg den till 5,6 meter. Ingunn orsakade också ovanligt höga vågor utanför Norges kust. Värt att nämna är att utanför Trondheim så rapporterades det in signifikanta våghöjder på 15 m och maxvågor på över 20 meter.
 

Vågor från stormen Ingunn som träffar fyren Väcker
Vågor från stormen Ingunn som träffar fyren Väcker, Tjurpannan norr om Grebbestad. Foto Christian Grau Förstora Bild
Våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer. 

Signifikant våghöjd vid Knolls grund januari 2024.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund januari 2024. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2024.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2024. Förstora Bild