Januari 2024 - Rekordvarmt i världshaven

Januari 2024 hade en rekordhög global medeltemperatur. Till detta bidrog inte minst världshaven där yttemperaturen låg på en rekordhög nivå. I Stilla havet rådde fortfarande El Niño även om den visade en viss tendens att försvagas. Det fanns även områden med kallare väder än normalt. Det gäller Nordeuropa, mellersta Sibirien och delar av Nordamerika. Även i inre delarna av Antarktis låg medeltemperaturen under det normala.

Temperatur - Rekordvarmt globalt men kallt regionalt

Bilden visar en världskarta med temperaturens avvikelse från det normala i januari 2024.
Global temperaturanomali (vänster bild) i januari 2024 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

För åttonde månaden i rad var det i januari en rekordhög global medeltemperatur och den låg enligt Copernicus Climate Change Service 1,66° över medeltemperaturen för perioden 1850-1900. Men regionalt på norra halvklotet var det kallare vinterväder än normalt.

Bilden visar ett stapeldiagram men temperaturavvikelser för olika januarimånader 1979-2024 globalt och för Europa.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa för januarimånader från 1979 till 2024 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Globalt var januari 0,12° varmare än den hittills näst varmaste januari 2020 enligt Copernicus Climate Change Service. Men för Europas del så balanserade de kalla norra delarna i stort sett ut de varma södra delarna.

I Europa var det kallt i norr och varmt i söder 

I de mellersta och sydligaste delarna av Europa var januari övervägande varmare än normalt (referensperiod 1991-2020). Den tidiga värmen kulminerade den 25 januari med 29,6° i Chelva i Spanien och 26,3° i Aljezur i Portugal.

Även om januari i sin helhet hade ganska normal temperatur på Brittiska öarna så utbredde sig en portion mycket mild luft i slutet av månaden. Den 28 januari var det med hjälp av föhn 19,9° i Achfary och 19,6° i Kinlochewe, båda stationerna i norra Skottland. Detta slog med en dryg grad det gamla brittiska januarirekordet på 18,3°.

Bilden visar en tweet från den brittiska vädertjänsten om det nya värmerekordet för januari..
Tweet om januarirekord. Källa: Brittiska vädertjänsten (Met Office) Förstora Bild
Bilden visar en tweet från den brittiska vädertjänsten om nytt värmerekord för januari..
Tweet om januarirekord. Källa: Brittiska vädertjänsten (Met Office) Förstora Bild

I de norra delarna av Europa var det däremot kallt eller mycket kallt väder under framför allt inledningen av januari. Den 5 januari var det -44,6° i Vittangi i Sverige och -44,3° vid Enontekiö flygplats i norra Finland samma dag.

Ett exempel på köldrekord i Norge är -31,1° vid Bjørnholt i Nordmarka norr om Oslo. Det är nytt rekord för lägsta januaritemperatur i Oslo fylke. Enligt den norska vädertjänsten var det gamla rekordet  för fylket -29,6° vid Oslo observatorium och det hade stått sig ända sedan den 29 januari 1841.

Bilden visar en karta över medellufttrycket i Europa i januari 2024.
Medellufttryck i Europa i januari 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

Rejält kallt på sina håll i Nordamerika och Sibirien

I framför allt de mellersta delarna av Sibirien var januari kallare än normalt. Det är även här vi hittar den lägsta temperaturen med -58,8° i Yurty på nyårsnatten.

Kallare än normalt var det även i ett band från östra Alaska och nordvästra Kanada ner till Mexikanska golfen. I Alaska rapporterades -53,3° (-64°F) från Kanuti Lake den 28 januari, i Kanada rapporterades -51,5° från Old Crow i Yukonterritoriet den 26 januari och i den amerikanska delstaten Montana hade Chester -47,8° (-54°F) den 13 januari.

I både Asien och Nordamerika fanns även områden med mycket varmare väder än normalt. Det gäller till exempel i länderna kring Persiska viken samt i nordöstra USA och östra Kanada.

Det var även mycket varmt för årstiden i nordvästra Afrika, där exempelvis den marockanska vädertjänsten rapporterade den hittills varmaste januarimånaden i landet.

Mycket varm sommarmånad på södra halvklotet

På södra halvklotet är det högsommar i januari och på många håll var månaden mycket varm.

För Australiens del var januari 2024 den tredje varmaste i en mätserie som startade 1910. Den allra varmaste är januari 2019. Det är också i Australien vi hittar den allra högsta temperaturen globalt med 49,4° den 25 januari i Birdsville i delstaten Queensland. Det är för övrigt nytt värmerekord för januari för den delstaten.

I Sydafrika hade Vioolsdrif 46,1° den 24 januari och temperaturer kring 45° förekom även i Argentina och Paraguay.

Nederbörd - Delvis typiska nederbördsmönster för El Niño

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i januari 2024.
Preliminär global nederbördsanomali i januari 2024. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Det globala nederbördsmönstret stämmer väl överens med det som kan förväntas i januari under en period med El Niño. Nämligen övervägande torrt i de norra och centrala delarna av Sydamerika och nederbördsöverskott i sydöstra Brasilien.

Bilden visar en karta över USA med delstatsvis ranking av månadsnederbörden i januari 2024.
Ranking av månadsnederbörden delstatsvis i USA i januari 2024. 1 = torrast och 130 = blötast i en mätserie sedan 1895. Källa: Amerikanska vädertjänsten (NOAA). Förstora Bild

Under El Niño brukar det vara nederbördsrikt i sydöstra USA, vilket även stämmer med januari 2024. Delstaterna Connecticut och Massachusetts i nordöstra USA hade sin tredje blötaste januari i en mätserie som går tillbaks till 1895.

Även över den afrikanska kontinenten var nederbördsmönstret ungefär vad som kan väntas under El Niño med mycket nederbörd i Östafrika söder om Ekvatorn samtidigt som det var torrare i södra Afrika och västra delarna av Centralafrika.

I Australien hade man däremot regnigare än vad man kunnat vänta under El Niño. För landet som helhet var det den nionde blötaste januarimånaden. Mest regn under månaden föll i Port Keats i Northern Territory med sammanlagt 1051 mm.

Arktis och Antarktis

Bilden visar kartor över temperaturavvikelsen i januari 2024 för Arktis respektive Antarktis.
Temperaturavvikelse i januari 2024 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

I Arktis var det ett mosaikartat temperaturmönster under januari. Det var kallare än normalt i den nordligaste delen av kanadensiska Arktis, norra Grönland och vidare bort mot Svalbard. Enligt den norska vädertjänsten hade exempelvis Jan Mayen 0,4° och Bjørnøya 1,4° kallare än normalt (referensperiod 1991-2020).

Geosummit inne på den grönländska inlandsisen (ca 3200 möh) hade -58,0° den 26 januari. Vid Eureka på Ellesmere Island i kanadensiska Arktis var det -48,4° två dygn senare.

Inne över de centrala delarna av polarbassängen och i områdena kring Hudson Bay i Kanada var det däremot varmare eller mycket varmare än normalt.

Även över Antarktis var det varierande temperaturförhållanden under januari med kallare eller mycket kallare än normalt för årstiden i de inre delarna av kontinenten. Vid basen Concordia (ca 3200 möh) sjönk temperaturen till -46,7° den 26 januari.

Isutbredning 

Utbredningen av havsisen var inte alltid en direkt spegling av temperaturmönstren, utan även andra faktorer som exempelvis vind kan inverka.

Bilden visar en tidsserie över isutbredningen i Arktis från november 2023 till januari 2024.
Isutbredning i Arktis från november 2023 till januari 2024. Källa: National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild
 Bilden visar en tidsserie över isutbredningen kring Antarktis från november 2023 till januari 2024.
Isutbredning kring Antarktis från november 2023 till januari 2024. Källa: National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild

I Arktis planade istillväxten ut omkring den 10 januari och till och med minskade kortvarigt i utbredning. Sådana svängningar är inte helt ovanliga och är oftast vindpåverkade.

Kring Antarktis skedde en snabb minskning av isutbredningen. Vid årsskiftet var isutbredningen den sjätte lägsta, medan den i slutet av månaden tillsammans med 2017 var den näst lägsta för årstiden enligt National Snow & Ice Data Center.

Nordatlantiska oscillationen (NAO)

Den nordatlantiska oscillationen är ett index baserat på tryckskillnader mellan Azorerna och Island. Det är därigenom även ett mått på lågtrycksaktiviteten på Atlanten, vilken har stor inverkan på vintertemperaturen i Nordeuropa. Ett positivt värde indikerar hög lågtrycksaktivitet med milt väder i Nordeuropa och vice versa för negativa värden.

För månaden som helhet var NAO-indexet 0,21 vilket är rätt nära neutralt. Det var dock tydliga växlingar under månaden med ett negativt värde under den kalla första halvan av januari och positivt värde under den andra halvan.

Bilden visar en kurva över NAO-index från mitten av oktober fram till ett prognoserat värde för mitten av februari.
NAO-index från mitten av oktober fram till ett prognoserat värde i mitten av februari. Källa: NWS (National Weather Service) Förstora Bild

Världshaven

Yttemperaturen i världshaven mellan 60° syd och 60° nord låg på en rekordhög nivå. I slutet av januari passerades i absoluta tal den tidigare högsta medeltemperaturen från den 23 och 24 augusti 2023.

Det rådde fortfarande El Niño i Stilla havet även om den visade en viss tendens att försvagas.

Bilden visar ett diagram med temperaturen i världshaven i januari 2024 och som jämförelse 2023, 2016 och 2015.
Ytvattentemperatur i världshaven mellan 60° syd och 60° nord i januari 2024. Som jämförelse år 2023 och de tidigare rekordvarma åren 2015 och 2016. Källa: Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Tropiska cykloner

Vid årsskiftet rörde sig den tropiska cyklonen Alvaro från Moçambiquekanalen över södra delarna av Madagaskar.

Bilden visar en karta över tropiska cyklonbanor i januari 2024.
Tropiska cyklonbanor i januari 2024. Källa: WMO, Météo-France (Réunion) Illustration SMHI Förstora Bild

Mest spektakulär var kanske Belal som i mitten av månaden rörde sig ner mot den franska ön Réunion. Cyklonens öga passerade rakt över Réunion, något som enligt den franska vädertjänsten inte skett sedan passagen av Colina i januari 1993. Regnmängderna blev mycket stora. Vid den högt belägna stationen Commerson föll 1367 mm mellan den 13 och 16 januari, varav 980 mm på 24 timmar.

Anggrek var en långlivad tropisk cyklon som bildades nära Cocos Islands den 15 januari. Under andra halvan av månaden rörde den sig söderut över de centrala delarna av Indiska oceanen. Som högst nådde Anggrek kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan.

Candice passerade söderut nära Mauritius i slutet av månaden.

Kirrily kom in över den australiensiska delstaten Queensland omkring den 25 januari. Där blev staden Townsville hårdast drabbad med bland annat omfattande strömavbrott.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.