Januari 2021 - Avkylningen av ytvattnet tog fart

De högsta och lägsta vattenstånden observerades vid Uddevalla och Skanör i samband med två lågtryckspassager. Det var även vid dessa två tillfällen som månadens högsta vågor observerades varav de högsta var vid Väderöarna. Utgångsläget för ytvattentemperaturerna var över det normala med flera månadsrekord i början av månaden. Det var en kall avslutning av januari och isläggningen tog fart längs kusterna. I Bottenviken blev en allt större del islagd förutom ett isfritt område i dess södra centrala del.

Ytvattentemperatur och is

Avkylning och isläggning i januari

Det blev ett lugnt väderläge i början av månaden och högtrycksinflytande över landet. Avkylningen av ytvattnet tog fart och de höga temperaturerna vi hade noterat i december, sjönk efterhand. Ett rejält temperaturöverskott i de centrala havsbassängerna på 2-3 grader gjorde dock att isläggningen till sjöss dröjde. Det kallare vädret över land, gjorde att ytvattnet i de kustnära områdena avkyldes snabbare och i mitten av månaden hade det bildats en krans av nyis utmed kusterna i Bottenviken, Norra Kvarken samt utmed den finska sidan av Bottenhavet. Längst i norr fanns tunn jämn is till sjöss.

Djupa lågtryck i mitten av månaden

Djupa lågtryck drog i mitten av månaden in över Skandinavien i omgångar och gav blåsigt väder. Den bildade isen trycktes då ihop norrut mot kusterna i Bottniska viken och mycket tät drivis med vallar bildades till sjöss längst i norr. Efterhand blev det även mildare väder ända upp i norr, som bromsade avkylningen av ytvattnet kring den 20-24.

Kall avslutning

I slutet av månaden drog lågtrycken sakta bort österut och kallare luft strömmade ner över landet med nordliga vindar. Isläggningen tog åter fart och en allt större del av Bottenviken blev islagd. Fortfarande fanns dock ett isfritt område i södra Bottenvikens centrala del den 31. Norra Kvarken täcktes helt med is de sista dagarna i januari och även utmed kusten i norra Bottenhavet bildades ett band med nyis. Is hade då även lagt sig i delar av Mälaren och Vänern.

Temperaturrekord

På grund av det varma utgångsläget i ytvattentemperatur, slogs flera rekord i maximitemperatur i ytvattnet. Bland annat fick Forsmark, Landsort Norra och Knolls Grund nya månadsrekord i maximitemperatur och Finngrundet tangerade sitt gamla rekord. De flesta stationer i södra Bottenhavet, Ålands Hav och i Östersjön fick även månadsmedelvärden över det normala i ytvattnet, men en intressant detalj är att både Trubaduren och Väderöarna på västkusten fick lägre månadsmedeltemperatur än den normala.

Från och med oktober 2020 är tabellen med ytvattentemperaturmätningar uppdaterad med fler stationer. Bland annat har bojen Knolls Grund samt stationerna Forsmark, Landsort Norra och Kungsholmsfort tillkommit. I Vänern har Såtenäs tillkommit. Samtidigt har några gamla och nedlagda stationer tagits bort. Nya medelvärden har beräknats för de stationer som har data för referensperioden 2006-2020.

Is och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2021.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2021. Förstora Bild
Is och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2021.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2021. Förstora Bild

Vattenstånd

Året inleddes med vattenstånd* omkring det normala på de flesta platser. Det var inga extrema vattenstånd åt något håll och månadsmedlen hamnade omkring det normala eller något under.

Under månadens första vecka var vädret högtrycksbetonat och vattenstånden sjönk på de flesta platser. Vid Kungsvik sjönk det från medelvattenstånd till -61 cm och i Stockholm till -18 cm.

Den 10-12 rörde sig ett lågtryck in över mellersta Sverige. På Östersjön var det en sydlig till sydvästlig vind och vattnet pressades åt nordost. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Skanör med -96 cm. Simrishamn hade -72 cm och Kungsholmsfort -66 cm. När vinden sedan avtog och vred något steg vattenståndet snabbt till det normala igen.

Över Bottenviken var det en ostlig vind som pressade vattnet in mot svenska kusten. Vid Spikarna steg vattenståndet till +62 cm och i Kalix till + 30 cm.

Sedan var vädret något mer högtrycksbetonat och vattenstånden höll sig i stort sett omkring det normala.

Den 22 befann sig ett lågtryck på Norska havet. Längs västkusten var det en sydlig till sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +95 cm. I Göteborg steg det till +79 cm och i Kungsvik till +80 cm.


Mot slutet av månaden närmade sig vattenstånden det normala igen på samtliga platser.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i januari 2021 (413 kB, pdf)

Höga vågor

Under januari observerades höga vågor vid i huvudsak två tillfällen. Inga rekord noterades och det var ganska normala våghöjder för att vara en januarimånad.

På de västra farvattnen var det lugnt väder under månadens första 10 dygn och den signifikanta våghöjden* höll sig under 1 meter. Även på de östra farvattnen var det relativt lugnt under samma period men med något högre våghöjder än vid västkusten.

Den 12 rörde sig ett lågtryck in över mellersta Sverige och främst på de östra farvattnen observerades höga vågor. På Östersjön var det en sydlig till sydvästlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,1 meter.

På Bottenhavet var det en sydostlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,6 meter.

Sedan var det en något lugnare period fram till den 22 då ett lågtryck på Norska havet gav blåsigt väder. På västkusten var det en sydlig till sydvästlig vind på 20 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Väderöarna till 6,5 meter. Vågbojen utanför Brofjorden hade mer lä från land och där steg den signifikanta våghöjden till 4,0 meter.

På Östersjön var det en sydlig vind på 13 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 3,1 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund januari 2021.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund januari 2021. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2021.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2021. Förstora Bild