Januari 2016 - Rekordlågt vattenstånd i Bottenviken

Månaden inleddes med kalla ost till nordostliga vindar och nyisbildningen tog ordentlig fart i Bottniska viken. Höga ytvattentemperaturer vid månadens inledning gav en ny rekordnotering för Finngrundet på 4,5°. Med de nordostliga vindarna sjönk vattenståndet i Haparanda till rekordlåga -126 cm. Flera lågtryckpassager gav upphov till höga vågor och den högsta signifikanta våghöjden 5,4 meter observerades vid Väderöarna i slutet av månaden.

Isläget och ytvattentemperaturen

Januari inleddes med en högtrycksrygg över landet och kalla ostliga eller nordostliga vindar strömmade ner över hela Bottniska viken, senare även över Östersjön. Detta gav en ordentlig start på nyisbildningen och istillväxten. Ytvattentemperaturen sjönk från 3° till strax under 1° i Bottenviken på drygt en vecka och isen spreds sig söderut längs den svenska kusten. Den 10 var Norra Kvarken helt islagd för första gången den här säsongen och endast de mest centrala delarna av Bottenviken var fortfarande isfria.

I samband med kraftiga ostliga vindar den 12 pressades isen in mot kusten och en mindre stampisvall bildades längs med fastiskanten i Skelleftebukten och utanför Holmsund. Fortsatt låga lufttemperaturer gav kraftig istillväxt trots att ytvattentemperaturen generellt varit 0,5-1 grader över det normala.

I samband med en mycket kraftig högtrycksrygg den 21 bildades nyis även längs västkusten och i Öresund. Den 24 slog vädret om och lågtrycken, som fick fri passage över Skandinavien, gav milt och blåsigt väder. Istillväxten stannade av och den tunna isen i de södra farvattnen bröts sönder och smälte. Isen i norra Kvarken och södra Bottenviken luckrades upp och det isfria området i centrala Bottenviken blev åter större.  

De höga ytvattentemperaturerna i början av månaden gav en rekordhög maxtemperatur för Finngrundet med 4,5°, vilket slog det tidigare rekordet från 2015 på 4,0°.

Ytvattentemperatur i kustvatten januari 2016 (80 kB, pdf)

Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 28 januari 2016
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 28 januari 2016. Förstora Bild
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 14 januari 2016
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 14 januari 2016. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid januaris inledning var vattenståndet omkring eller något över det normala längs Sveriges västra kust. I de östra farvattnen var vattenståndet flera dm över det normala och längst i norr ca 70 cm över det normala.

Den sydliga vinden som var i början av månaden avtog och vred till nordlig. Fem dagar senare hade vattenståndet sjunkit till det normala längs Norrlandskusten. Under månadens första hälft höll sig vattenståndet längs västkusten omkring 20 cm under medelvattenstånd.

Den 13-14 gav ett lågtryck öster om Sverige en nordostlig vind av kulingstyrka över Bottenviken. Detta pressade vattnet söderut. I Haparanda sjönk det till -126 cm, i Kalix till -118 cm och i Furuögrund till -103 cm. Det tidigare lägsta observerade vattenståndet för Bottenviken är från Furuögrund 1971 med –123 cm.

Mot slutet av månaden var vädret lågtrycksbetonat med sydvästliga vindar vilket höjde vattenståndet.

Den 28 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. I samband med detta sjönk vattenståndet i Skanör till -83 cm kl 19 för att sedan snabbt stiga till +10 cm vid midnatt.

Den 29-30 rörde sig ett lågtryck upp längs Norska havet och längs västkusten var det en sydvästlig vind på 25 m/s som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd registrerades i Kungsvik med +96 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i januari 2016 (128 kB, pdf)

Höga vågor

I januari var det flera tillfällen med våghöjder över 4 meter.

Den 11 gav ett lågtryck över Brittiska öarna blåsigt väder över östra Sverige. På Östersjön var det en sydostlig vind på 13 m/s och vid Knolls Grund steg den signifikanta våghöjden* till 2,4 meter. På Bottehavet blåste det sydost 14 m/s och signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,5 meter.

Den 13 befann sig ett lågtryck öster om Sverige med blåsiga förhållanden längs Sveriges östra farvatten. Vid Knolls grund blåste det nordväst 15 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,7 meter. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 22 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 4,7 meter. Detta var den näst högsta januariobservationen på platsen sedan mätningarna startade där 2006. Den högsta januariobservationen är från 2012 då signifikanta våghöjden steg till 5,3 meter.

Den 27-28 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 21 m/s och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 4,0 meter. Över södra Östersjön var det sydväst 12 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 3,0 meter. På Bottenhavet blåste det kortvarigt nordväst 25 m/s och signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg då till 3,4 meter.

Den 29 rörde sig stormen Tor upp längs Norska havet och längs Sveriges västkust blåste det sydväst 25 m/s. Månadens högsta våghöjder observerades då vid Väderöarna där den signifikanta våghöjden steg till 5,4 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2016
Signifikant våghöjd vid Väderöarna januari 2016. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund januari 2016
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund januari 2016. Förstora Bild