Januari 2016 - Kallt i Nordosteuropa men mest milt i resten av världen

Årets första månad blev kall i Finland, nordvästra Ryssland, delar av centrala Sibirien, Mongoliet samt på Kamtjatkahalvön i ostligaste Sibirien. I resten av världen dominerade temperaturöverskotten. I stora delar av Arktis samt angränsande delar av Nordamerika och Ryssland var överskotten i allmänhet 5-10 grader över normalvärdet. Två för regionerna mycket ovanliga tropiska orkaner, Alex på Atlanten och Pali i centrala Stilla havet, bildades under månaden. I Nordamerika var den stora väderhändelsen den ovanligt kraftiga vinterstormen Jonas som den 23-24 gav stora mängder nysnö i nordöstra USA. I Europa gav stormen Tor upphov till nytt norskt vindrekord.

Global temperaturavvikelse januari 2016
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i januari 2016. Förstora Bild

Europa - Kallt i nordost men milt i sydväst

Månaden blev kall i den nordöstra delen av Europa med temperaturunderskott som lokalt var 4-5 grader. I Sverige var den lägsta temperaturen -42,9° uppmätt i Naimakka den 7. Kallast i Europa var dock Hoseda-Hard i Ryssland som den 10 klämde till med -43,7°.

Medan det var kallt i nordost hade sydvästra Europa en angenäm månad med överskott som på många håll var 2-3 grader över det normala.

Den 24 uppmättes för årstiden ovanligt höga temperaturer i norra Spanien och Portugal. Flera stationer i exempelvis Spanien noterade då nya januarirekord. Santander Parayas (55 års mätningar) nya rekordvärde skrevs till 25,0° vilket överträffade det förra rekordet på 23,9° från 1966. Santiago de Compostela Labacol (71 års data) i nordvästra Spanien hade 20,6° vilket slog det förra januarirekordet på 20,0° från 1969. Månadens högsta temperatur var dock 25,7° och uppmättes redan den 8 i spanska Tortosa.

I samband med föhn noterades för årstiden extremt höga temperaturer i Nordnorge den 25-26. Allra varmast var det i Sunndalsøra i Møre og Romsdal fylke med 17,2° följt av 17,1° vid grannstationen Tafjord. Sunndalsøras värde var 0,7° från det norska januarirekordet på 17,9° uppmätt i Tafjord i januari 1999.

Tor gav nytt norskt vindrekord och svenskt vindrekord för januari

Under månadens sista dagar drog den kraftiga stormen Tor in över främst Norge men berörde även delar av den svenska fjällkedjan. I samband med detta uppmättes en medelvind på 48,9 m/s vid Kråkenes fyr (Sogn og Fjordane fylke) i Norge. Detta är den högsta medelvind som över huvud taget observerats i Norge. Nästan lika blåsigt var det i svenska Stekenjokk där medelvinden som mest uppmättes till 43,8 m/s den 30. Detta räckte dock ”bara” till nytt svenskt vindrekord för månaden januari.

Medellufttryck i Europa i januari 2016.
Medellufttryck i Europa i januari 2016. Förstora Bild

Mycket ovanlig Alex drog in över Azorerna

En för årstiden mycket ovanlig subtropisk storm, namngiven Alex, bildades den 13 på Atlanten och intensifierades dagen därpå till en tropisk orkan av kategori 1 på Saffir - Simpsonskalan. Den 15 gjorde Alex ett ”landfall” över Azorerna (tillhör Portugal) som en tropisk storm. Att tropiska stormar och tropiska orkaner drar in över Azorerna är ovanligt även under den normala tiden på året för tropiska oväder på Atlanten. Att det sker i januari får ses som extraordinärt. Sedan man på Atlanten började föra statistik över tropiska stormar och tropiska orkaner år 1851 finns endast fyra kända fall där en tropisk/subtropisk storm eller tropisk orkan bildats i januari månad. Endast en av dessa utvecklades till en tropisk orkan, vilket skedde 1938. 

Satellitbild över orkanen Alex
Satellitbild över den tropiska orkanen Alex den 14 januari. Källa: University of Wisconsin. Förstora Bild

Nordamerika - stormen Jonas gav mycket snö i nordöstra USA

I delar av Mexiko samt lokalt i nordöstra Florida var månaden marginellt kyligare än normalt. Annars var det temperaturöverskotten som dominerade stort. Särskilt stora var de i Alaska och stora delar av Kanada. I Alaska och nordvästra Kanada förekom överskott på 8-11 grader över normalvärdet.

På nyårsdagen var det extremt varmt i Florida. Miami Beach (89 års mätningar) upplevde då sin varmaste januaridag när temperaturen där kom upp i 33,3°. Det gamla januarirekordet på 30,6° var från 2007.

Varmt var det i El Salvador och La Hachadura kom på nyårsdagen upp i 39,0° vilket även blev Nordamerikas högsta temperatur i januari.

Kanadas, och kontinentens, lägsta temperatur för månaden blev -46,7° i Riviere aux Feilles i Quebec den 29.

Snöstormen Jonas drog fram över östra USA

Månadens enskilt största väderhändelse i Nordamerika var den kraftiga snöstormen Jonas som gav mycket stora nederbördsmängder i nordöstra USA. Kraftiga vindar från Jonas förde in en stormflod som resulterade i översvämningar i delar av kustområdena, bland annat i Atlantic City i delstaten New Jersey.

För några stationer med långa snödjupsserier uppmättes rekordstora snödjup. Buckhannon i delstaten West Virginia med 126 års data tangerade sitt största januarisnödjup på 46 cm från 1996. Också Fairmont i samma delstat med 104 års data tangerade sitt januarirekord på 51 cm från 1978. Mount Weather i Virginia med 101 års snödjupsmätningar krossade sitt gamla januarirekord på 51 cm från 1987. Den 26 januari uppmättes ett snödjup på 81 cm där.

Rekordsnödjup på Washingtons, New Yorks och Baltimores flygplats

Både New Yorks, Washingtons och Baltimores flygplats uppmätte den 24 rekordstora snödjup. Samtliga stationers tidigare januarirekord var från 1996. För Laguardia-flygplatsen i New York och Dulles flygplats i Washington var snödjupsnoteringarna de största som observerats oavsett månad.

Också Philadelphias flygplats satte nytt rekord. Det gamla januarirekordet var från 2014. Uppe på Mount Mitchell (1900 möh) var snödjupet på morgonen den 24 hela 152 cm. Där hade man så sent som den 20 endast 2 cm snö.

Vid Danville (startår 1933) i delstaten Kentucky föll 161 mm den 23 i samband med Jonas. Detta slog med bred marginal det tidigare dygnsnederbördsrekordet för januari månad på 81 mm från nyårsdagen 1945.

Asien – Övervägande milt

I delar av centrala Sibirien inklusive Mongoliet samt Kamtjatkahalvön i ostligaste Sibirien blev det en kall månad med temperaturunderskott på 2-5 grader. Månadens lägsta temperatur uppmättes i Ust’-Nera med -54,1° den 24.

Värmerekord mätt med sibiriska mått

Även om det är kallt i Sibirien vintertid var det extremt milt i början av månaden. Den 3 uppmättes -1,5° i Saskylah (80 års data) medan grannstationen Suhana (78 års data) hade -2,6° den 4 vilket är den högsta januaritemperatur som observerats vid respektive station.

Både Suhanas och Saskylahs tidigare januarirekord på -5,6° respektive -4,4° härrörde från den här i södra Sverige brutalt kalla krigsvintern 1942. Också Tiksi med 80 års data satte också nytt januarirekord med -7,6° den 5. Det gamla januarirekordet var från 2009 då det var -8,9° som högst där.

Större delen av norra Sibirien hade överlag mycket mildare än normalt. De allra största överskotten hamnade på 12-14 grader och återfanns i ett begränsat område.

I södra Kazakstan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Turkmenistan och Afghanistan var månaden också mycket varm med överskott som i allmänhet låg på 3-7 grader. Under vintermånaderna brukar de högsta temperaturerna i Asien uppmätas i den sydöstra delen. Månadens högsta temperatur blev 37,6° i Nakhon Sawan i Thailand. 

Ovanligt kallt väder i Sydostasien med sällsynt snöfall i sydligaste Japan

I slutet av månaden förekom ett rejält kalluftsutbrott i sydöstra Asien. Hong Kong uppmätte 3,1° som lägst den 24. Detta är den lägsta temperaturen där sedan 1957 och den sjätte lägsta som observerats i Hong Kong. Det absoluta köldrekordet från 1893 är 0,0°. Samtidigt var lufttrycket på rekordhögt denna dag och Hong Kong Observatory uppmätte 1037,7 hPa. Det gamla rekordet på 1035,4 hPa från trettondagen 1903 fick därmed se sig slaget. Månaden var också extremt blöt i mångmiljonstaden. Totalt föll 267 mm vilket överträffade det tidigare januarirekordet på 214 mm från 1887.

Kallt var det också på Taiwan där kölden gjorde att närmare 100 människor frös ihjäl. Amami Oshima i Japan observerade den 25 snö för första gången i den 115-åriga mätserien. Också i Nago City på ön Okinawa där mätningar finns från 1966 och framåt fick man uppleva snö för första gången. I Nagasaki uppmättes ett snötäcke på 18 cm vilket är det största som observerats där.

Arktis – Mycket milt och mycket lite havsis

Månaden blev mild eller mycket mild med överskott som i delar av både den ryska och kanadensiska delen av Arktis uppgick till 10-15 grader över det normala. På den lilla ön Ostrov Vize beläget mellan Frans Josefs land och Severnaya Zemlya var temperaturöverskottet cirka 17° över normalvärdet.

På Svalbard med omnejd inleddes det nya året med för årstiden extremt höga temperaturer. Den 1-3 låg temperaturen vid Svalbard Lufthavn på runt 5 grader. Även om minusgraderna återkom förblev temperaturerna genomgående mycket höga under resten av månaden. Månadens lägsta temperatur blev blygsamma -11,9° vilket faktiskt var högre än vad flera stationer i Götaland hade under januari. Stationen Hopen på Svalbard med mätningar sedan 1949 uppmätte 4,5° den 2 vilket är den högsta januaritemperaturen som observerats där. Det förra januarirekordet på 4,0° var från 1954. Dagen innan, nyårsdagen, rapporterade Ostrov Golomjannyj (78 års data) vid den ryska ögruppen Severnaya Zemlya +0,1° vilket är den högsta januaritemperatur som observerats där.

I samband med att resterna av den tropiska orkanen Alex berörde sydligaste Grönland fördes mycket mild luft in och Narsarsuaq kunde den 17 rapportera en maximitemperatur på 11,1°. Också i Frederikshaab nådde temperaturen denna dag över 10°. Den 20 nådde Nuuk upp i 11,5°. Ytterligare något varmare var det vid Narsaq Helioport den 21 där man uppmätte 12,1°.

Höghöjdsstationen Summit (3200 möh) på Grönland hade -55,3° den 31. Sannolikt var det ytterligare något kallare uppe på Geosummit men data från den stationen hade när detta skrevs ej inkommit. På lägre höjder var det som lägst -47,4° den 24 i Eureka i Kanada.

Rekordlite havsis under månaden

Havsisen i och omkring Arktis höll sig under hela månaden på en mycket låg nivå. Enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) var den genomsnittliga utbredningen av havsis i Arktis och angränsande delar den lägsta som observerats. Den tidigare bottennoteringen för januari månad härrörde från 2011.

Medelutbredning av havsis i Arktis för januari
Genomsnittlig utbredning i miljoner kvadratkilometer av havsis i Arktis och angränsande delar under januari för perioden 1979-2016. Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Förstora Bild

Sydamerika – Varmare än normalt

Så gott som hela kontinenten hade en sommarmånad med månadsmedeltemperaturer som låg över normalvärdet. De största överskotten på 3-4 grader återfanns kring Amazonfloden i Brasilien. Mariscal Estigarriba i Paraguay hade 42,6° den 24 vilket även blev kontinentens högsta i januari.

Afrika - Rekordvärme längst i söder

I södra Afrika blev det en varm sommarmånad med flera graders överskott. Allra varmast var det på Trettondagsaftonen den 5 då Augrabies Falls i Sydafrika kom upp i 48,6° vilket även var kontinentens högsta för månaden. I Botswana kom stationen Maun den 7 upp i 43,8° vilket enligt klimatologen Maximilano Herrera var ett nytt nationellt värmerekord för landet. Lokala värmerekord förekom även i Zimbabwe. Den 30 noterade Vioolsdrif i Sydafrika 48,2°.

Också i Nordafrika dominerade temperaturöverskotten. De största överskotten rapporterades från Marocko och Algeriet där de lokalt var 4-5 grader över normalvärdet. I Algeriet rapporterade Naama (1166 möh) månadens lägsta temperatur på -6,1° den 17.

Australien/Oceanien – Sällsynt tropisk orkan i centrala Stilla havet

För Australiens del blev det en tämligen normal inledning på det nya året. I landets norra delar var det torrt eller mycket torrt. Rosewood i delstaten Northern Territority med 124 års nederbördsmätningar fick 4,0 mm vilket överträffade det tidigare januarirekordet på 19,2 mm från 1996. 

Nederbördsfördelningen uppvisade ett säreget mönster på ön Tasmanien. Medan månaden var torr i den västra och sydvästra delen av ön var det mycket till extremt regnigt i delstatens nordöstra delar. Några stationer hade sin blötaste januaridag, sin blötaste januarimånad och lokalt var det även den blötaste kalenderdagen oavsett månad. Stationen Frankford med 117 års mätningar lyckades med detta. 

I delstaten New South Wales föll stora mängder regn den 5-6. Allra mest fick Bungwahl den 6 då det föll 255 mm där. Stationen Newcastle Nobbys (152 års mätningar) fick 201 mm vilket med råge överträffade det tidigare dygnsrekordet i januari på 145 mm från 1895. Där blev månaden som helhet rekordblöt, ett öde som delas med januari 1895. Stationen Branxton (153 års data) hade däremot sin allra blötaste januarimånad i år.

Även i sydvästra delen av delstaten Western Australia blev det en mycket eller extremt blöt sommarmånad. Ett lågtryck passerade sydvästra delen av delstaten den 18-20 med stora regnmängder som följd. För några få stationer med mer än 100-åriga mätserier noterades en rekordhög månadsnederbörd. Månadens högsta temperatur, 47,4° uppmättes den 5 i Marble Bar. Samma station rapporterade för övrigt landets tre högsta temperaturer denna månad vilket skedde den 4-6.

Månadens lägsta temperatur blev -3,0° och uppmättes på Mount Hotham (1767 möh) i delstaten Victoria den 15. De lägsta temperaturerna i Australien uppmättes i allmänhet den 15-16 och då i delstaterna Victoria och New South Wales.

Nya Zeeland 

På Nya Zeeland var det i allmänhet kyligare än normalt på den sydöstra delen av Sydön medan temperaturöverskott dominerade på Nordön. I slutet av månaden, främst den 24-27, förekom ovanligt varmt och fuktigt väder över stora delar av landet. Flera stationer uppmätte då sina högsta minimitemperaturer sedan deras mätningar inleddes. Det förekom även perioder med kallt väder, särskilt den 4-5. Queenstown hade då 0,3° vilket är den lägsta temperatur som uppmätts där i januari sedan mätningarna inleddes där 1871.

Den 19 föll lokalt stora regnmängder på Nya Zeeland. Timaru (startår 1881) på Sydön fick 81 mm vilket var den blötaste januaridagen som observerats där.

Tropiska cykloner 

En mycket ovanligt tropisk cyklon, namngiven Pali, bildades ovanligt nära ekvatorn i centrala Stilla havet den 7. Den 12 nådde Pali kortvarigt kategori 2 på den femgradiga Saffir - Simpsonskalan. Till den 14 hade Pali nedgraderats till en tropisk storm och rört sig på en bana mot ekvatorn. Enligt Central Pacific Hurricane Center (CPHC) befann den sig då på 2,3° norr om ekvatorn. Kort därefter nedgraderade CPHC stormen till ett lågtryck som sedermera upplöstes.

Flera nya rekord sattes i samband med denna orkan. Pali blev den tidigaste, starkaste och mest ekvatornära orkan som uppträtt på västra halvklotet under januari månad.

På den delen av Oceanien som ligger på södra halvklotet bildades två tropiska cykloner, Ula och Victor. Kraftigast var Ula som den 10 nådde kategori 4 på Saffir – Simpsonskalan.

Den 30 drog den tropiska orkanen Stan in från Indiska Oceanen över delstaten Western Australia. Ytterligare en tropisk cyklon, Corentin, bildades på Indiska Oceanen men berörde aldrig land.

Antarktis – mycket milt nyår på Antarktiska halvön

Det nya året inleddes med riktigt behagliga temperaturer på Antarktiska halvön där Base Esperanza kom upp i 13,0° på nyårsdagen medan Base Marambio kom tvåa med 12,0°. Kallast var Dome Fuji (3810 möh) med -46,3° den 29. Havsisens utbredning kring Antarktis var normal under första halvan av januari men under den normala under månadens andra hälft.

Havsisens utbredning kring Antarktis
Havsisens utbredning i miljoner kvadratkilometer kring Antarktis under november till början av februari. Blå linje visar säsongen 2015-2016 medan grön streckad avser säsongen 2014-2015. Heldragen grå linje visar den genomsnittliga utbredningen av havsis för perioden 1981-2010. Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.