Februari 2019 - Havsisen krympte i slutet av månaden

Flera lågtryck passerade under månaden men våghöjderna och vattenståndet var relativt beskedliga och inga nya rekord noterades. Det högsta vattenståndet noterades i Uddevalla och det lägsta i Kalix. Den högsta signifikanta våghöjden registrerades utanför Brofjorden. Milda och blåsiga förhållanden gick hårt åt istäcket och i slutet av månaden bestod två tredjedelar av Bottenviken och Norra Kvarken av öppet vatten.

Mild och blåsig månad gick hårt åt istäcket

Kylan fortsatte i början av månaden. Bottenviken och Norra Kvarken var helt täckta med is och längs kusterna låg nyis ner till Blekinge.

Ett omfattande lågtryck trängde den 2-3 in i söder och nyisen revs upp på många håll. Ostliga vindar tilltog över Bottenviken och drev isen västerut under några dagar. Vallar bildades och drivisen blev upp till 40 cm tjock. På de råkar som uppstod i östra Bottenviken, lade sig för det mesta snabbt nyis.

Vädret fortsatte att variera fram till mitten av månaden, med förhållandevis milt väder i söder och dämpad kyla i norr. Därmed växte isen bara till långsamt i norr, medan den var i det närmaste oförändrad i söder.

Från mitten av månaden började lågtryck att ta en nordlig bana åt nordost. Det blev därmed mycket milt och tidvis blåsigt, med dominerande sydvästliga till nordvästliga vindar. Isen drev österut. Bottenviken öppnades mer och mer, och från och med den 15 var Norra Kvarken inte längre istäckt. I Bottenhavet låg isen numera endast kvar i vikar. Det milda vädret gjorde att isbrytaren Ale inte längre behövdes på Vänern utan istället begav sig norrut igen.

En köldknäpp den 21 gav nyis i Bottenviken och Norra Kvarken, men strax var det milt igen. Isen fortsatte att packas samman längs med finska kusten och en stampisvall bildades vid iskanten.

Den 28 februari var det i stort sett öppet vatten i två tredjedelar av Bottenviken och Norra Kvarken. I södra Sverige hade skärgårdsisarna i Östersjön och i våra stora sjöar börjat ruttna.

Inga nya rekord noterades för ytvattentemperaturen under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten februari 2019 (75 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2019.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2019. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 14 februari 2019.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 14 februari 2019. Förstora Bild

Vattenstånd

Februari inleddes med vattenstånd omkring det normala på de flesta platser förutom några där det var lite över eller under det normala. Max- och minvärdena under månaden var relativt små men det förekom perioder med snabba växlingar. Månadsmedelvärdena blev omkring det normala på samtliga platser.

Den 3 rörde sig ett lågtryck upp över Östersjön och på Bottenviken var det en nordlig vind som pressade vattnet söderut och månadens lägsta vattenstånd observerades i Kalix med -56 cm.

Den 9-10 rörde sig ett lågtryck från Norska havet in över norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten, Månadens högsta vattenstånd noterades i Uddevalla med +62 cm, Kungsvik hade +43 cm och Göteborg +54 cm.

Den 20 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och på de östra farvattnen var det en nordlig vind. I Furuögrund sjönk vattenståndet till -40 cm. I Forsmark steg det först från +6 cm till +37cm för att sedan snabbt sjunka till -19 cm.

Den 28 befann sig återigen ett lågtryck öster om Sverige och förfarandet i Forsmark blev detsamma. Först steg vattenståndet till +34 cm i samband med nordostlig vind på Bottenhavet för att sedan sjunka till -26 cm när vindtrycket släppte.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2019 (137 kB, pdf)

Höga vågor

På grund av risk för is så var både svenska och finska vågbojar upptagna ur Bottenhavet i februari. Vågbojen vid Väderöarna lades ut i slutet av månaden. Flera lågtryck passerade men den signifikanta våghöjden* höll sig under 4 meter på samtliga platser.

Framför ett lågtryck som passerade den 4-5 var det längs västkusten en sydlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 3,4 meter. På Östersjön blåste det 11 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,8 meter.

Den 9-10 rörde sig ett lågtryck in över norra Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 19 m/s och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 3,8 meter. Detta blev månadens högsta notering.

Ett lågtryck passerade norra Sverige den 19 och längs västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 2,7 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Brofjorden februari 2019.
Signifikant våghöjd vid Brofjorden februari 2019. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2019.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2019. Förstora Bild