December 2021 - Istillväxt och sjunkande ytvattentemperatur

De högsta och lägsta vattenstånden noterades i Öresund, månadsmedlen hamnade omkring det normala och inga nya rekord noterades. På västkusten höll sig den signifikanta våghöjden under 3 meter vilket är ovanligt i december. De högsta våghöjderna observerades på Östersjön med 3,8 meter. Istillväxten tog fart i början och slutet av månaden och under månaden sjönk ytvattentemperaturerna med flera grader.

Ytvattentemperatur och is

Den starka kylan från november fortsatte under högtrycksinflytande en vecka in i december. I Bottenviken, där skärgården var istäckt redan från månadens start, växte nyisen ytterligare en bra bit ut till havs och invid kusten var den fasta isen 10–20 cm tjock. Söderut bildades tunn is i vikar och skärgårdar ända ner till norra Östersjön och ytvattentemperaturen sjönk med flera grader.

Så flyttades högtrycket österut, friska sydostvindar bröt upp Bottenvikens nyis och tryckte den 10 ihop den mot fastisen i nordost. Därefter följde tio dagar med mildväder, både istillväxten och vattenavkylningen avstannade.

Från den 20 var kylan tillbaka, den spridda drivisen i norra Bottenviken ersattes med nyfrusen is och ytvattentemperaturen började åter sjunka i haven runt Sverige. Vid årsskiftet var ytvattnet runt tre grader kallare än vid månadens inledning, fastisen utmed norra Bottenvikskusten var upp till 30 cm tjock, och nyis fanns i de flesta vikar i Bottenhavet och Östersjön ned till Blekinge.

Inga nya rekord noterades i maximi- eller minimitemperatur vid våra stationer under december.

Tabell över ytvattentemperatur i december 2021
Ytvattentemperatur i december2021. Märk att Såtenäs i Vänern endast har en mätning, utförd den 1 december. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 december 2021
Is och ytvattentemperatur i havet 15 december 2021. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 31 december 2021
Is och ytvattentemperatur i havet 31 december 2021. Förstora Bild

Vattenstånd

December inleddes med vattenstånd* över det normala på de västra och södra farvattnen medan det var under det normala i de norra. Tittar man på månadsmedlen så var dessa i närheten av det normala.

Under månadens första vecka blev vädret något mer högtrycksbetonat i landets norra delar och vattenstånden sjönk främst i de södra och västra farvattnen.

Den 5 var det en nordostlig vind på Östersjön och vattnet pressades i motsatt riktning. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Skanör med +73 cm.

Den 8 befann sig ett högtryck öster om Sverige och ett lågtryck i väster. Resultatet blev en ostlig vind och längs de västra farvattnen pressades vattnet ut från kusten. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Viken med -79 cm. Göteborg hade -46 cm och Uddevalla -63 cm.

Sedan började lågtryck påverka Sverige med sydvästliga vindar som följd och främst i de västra farvattnen började vattenstånden att stiga. Den 15 hade Kungsvik +47 cm, Uddevalla +54 cm och Göteborg +40 cm.

Efter detta så började vattenstånden att närma sig det normala på de flesta platser.

Nästa tillfälle med högt vattenstånd inträffade den 20 då det var en nordostlig vind på Östersjön som pressade vattnet i motsatt riktning. I Skanör tangerades månadens högsta vattenstånd på +73 cm och i Kungsholmsfort steg det till +57 cm.

Sedan var det en något lugnare period fram till årets sista dag då en västlig vind pressade vattnet in mot västkusten. I Uddevalla steg det till +63 cm och i Göteborg till +47 cm.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2021 (413 kB, pdf)

Höga vågor

På västkusten höll sig den signifikanta våghöjden* under 3 meter hela månaden vilket är ovanligt för en månad i december. Sedan mätningarna startade 2005 vid Väderöarna har månadsmax för december bara varit lägre en gång tidigare. De högsta signifikanta våghöjderna hittade man istället längs ostkusten där de steg över 3 meter vid flera tillfällen. Inga nya rekord noterades under månaden.

Den 2 passerade ett lågtryck södra Sverige och på Östersjön var det en nordlig vind på 19 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 3,8 meter.

Den 15 och 16 befann sig ett lågtryck norr om Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 13 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjder på västkusten observerades då med blygsamma 2,9 meter vid Väderöarna och 2,3 meter vid Brofjorden.

Den 19 till 20 passerade ett lågtryck öster om Sverige med en nordlig till nordostlig vind som följd på de östra farvattnen. På Bottenviken blåste det 20 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,5 meter. På Östersjön blåste det 19 m/s och Knolls grund registrerade 3,8 meter. Detta var tillsammans med noteringen från den 2 december månadens högsta.

Nästa tillfälle med höga vågor var den 24 till 25 då ett lågtryck återigen befann sig öster om Sverige med nordlig vind över de östra farvattnen. Denna gång steg den signifikanta våghöjden vid Knolls grund till 3,4 meter och vid Finngrundet till 3,2 meter.

Den 28 befann sig ett lågtryck väster om Skandinavien och ett högtryck i öster. Detta resulterade i en sydlig vind på 15 m/s över Östersjön och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 3,4 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2021
Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2021. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2021
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2021. Förstora Bild