December 2021 - Is orsakade översvämning i Lainioälven vid Kangos

Vattenflödet var i många vattendrag normalt eller högre än normalt för månaden i Norrland och i södra Götaland, medan det i Svealand och norra Götaland var vattenflöden under det normala för månaden. I Norrland bildades det isdämmor i flera vattendrag framförallt i Lainioälven vid Kangos.

Vattenföring

I Norrland var vattenföringen i december normal eller högre än normalt i många vattendrag. I flera av de norrländska älvarna var det problem med isproppar och att vattnet dämdes upp av isen. Störst problem var det i Kangos där Lainioälven dämdes upp och orsakade översvämning.

Lainioälven är uppdämd och orsakat översvämning. Foto: Malin Ylivainio
Lainioälven vid Kangos i december 2021 Foto: Malin Ylivainio Förstora Bild

I Svealand och norra Götaland var vattenföringen lägre än normalt. I de södra delarna av Götaland var vattenföringen högre än normalt. I Götaland och Svealand hade många vattendragen en liten flödestopp i mitten på månaden då snön smälte.

Vattenföring vid 20 mätstationer december 2021 (493 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Vänern i början var i början av december normal för månaden, under månaden sjönk nivån till under den normala.

I Vättern, Mälaren och Hjälmaren var vattennivåerna under det normala hela månaden. I Vättern har nivåerna varit under de normala hela året.

I Siljan och Storsjön var vattennivåerna i början av månaden över de normala för att under månaden sjunka till normala vattennivåer för december.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar december 2021 (5 kB, pdf)

Markvatten

I mitten av månaden var markvattenhalten i de nordöstra delarna av Götaland under den normala. I övriga Götaland var markvattenhalten över eller mycket över den normala.

I Svealand var markvattenhalten nära den normala med undantag för den östra delen där markvattenhalten var under den normala.

I stora delar Norrland var markvattenhalten normal eller under det normala. Endast i delar av fjällen var markvattenhalten större än normalt.

Snö

I början av december fanns det snö i större delen av Sverige. Högre temperaturer i mitten av månaden ledde till att det blev snöfritt i Götaland och delar av Svealand. Lagom till jul låg det återigen ett snötäcke över stora delar av Sverige. I slutet av månaden var det återigen snöfritt i stora delar av Götaland.

Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 december 2021
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 december 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2021.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2021. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 28 december 2021 enligt SGU
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 28 december 2021 enligt SGU. Förstora Bild

Efter en förhållandevis gynnsam höst med påfyllning i små och stora grundvattenmagasin så var grundvattennivåerna normala eller över de normala för årstiden i stora delar av landet. I delar av Svealand, nordöstra Götaland och på Gotland sjönk nivåerna under december och blev under de normala för årstiden. 


Under hösten steg grundvattennivåerna mer än vanligt på många håll i landet vilket resulterade i att nivåerna mestadels var över eller mycket över det normala för årstiden i stora delar av landet både i stora och små magasin. Östra Svealand och nordöstra Götaland erhöll emellertid inte lika stor påfyllning och under hela hösten var grundvattennivåerna under de normala i både små och stora magasin. Under december månad var grundvattennivåerna relativt oförändrade med undantag för sjunkande nivåer i små magasin i stora delar av Svealand.


Jämfört med vad som är normalt för årstiden så var grundvattennivåerna fortfarande över eller mycket över det normala för årstiden i stora delar av landet både i stora och små magasin. Områdena där grundvattennivåerna var under eller mycket under de normala för årstiden blev emellertid större. Detta gäller framförallt små magasin inom stora delar av södra Svealand och norra Götaland som var under eller mycket under de normala. Likaså var grundvattennivåerna i stora magasin ytterligare något under det normala i nordöstra Götaland.