December 2016 - Högt vattenstånd

På annandag jul berörde stormen Urd Sverige med höga vattenstånd på västkusten och i Uddevalla registrerades ett nytt rekord med 161 cm. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden i samma storm till 6,7 meter. En kall inledning i landets norra delar satte fart på isbildningen men en mild avslutning av månaden medförde att ytvattentemperaturens månadsmedelvärde var över det normala.

Istillväxt i början av månaden

I början av månaden var ytvattentemperaturen som mest 5° i de centrala delarna av Bottniska viken och 8° i de södra farvattnen, lägre invid kusterna. I och med en kall inledning på månaden kyldes ytvattnet av och nyisen bredde ut sig i de norra skärgårdarna och kröp söderut längs med kusten. I mitten av månaden var isutbredningen som störst och hela Bottenviken var inramad av en bred iskant. Fastisen allra längst i norr var uppåt 15-30 cm tjock. Längre söderut stod tunn nyis bara att finna i skyddade vikar ner till Södra Bottenhavet och Mälaren.

Milt avslut

I slutet av månaden resulterade mildväder och kraftiga vindar i att isen bröts upp och minskade i utbredning. Ytvattentemperaturen låg på 3-4° i de centrala delarna av Bottniska viken och 6-7° i de södra farvattnen. Månadsmedlet för yttemperaturen i december låg 1-3° över normalperioden 1973-2002.

Ytvattentemperatur i kustvatten december 2016 (82 kB, pdf)

December 2016 - Is och ytvattentemperatur i havet 29 december.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 29 december 2016. Förstora Bild
December 2016 - Is och ytvattentemperatur i havet 15 december.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 15 december 2016. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid decembers inledning var vattenståndet omkring det normala eller något över på de flesta platser. Den 1 var det en nordvästlig vind längs västkusten som pressade vattnet åt sydost. I Viken steg det då till +59 cm.

Den 2 var det en nordlig kuling över Bottenviken. Vid Haparanda sjönk vattenståndet till -49 cm och i Ratan till -27 cm. Den 4 var det en syd till sydvästlig vind över de norra farvattnen och vattnet pressades norrut. I Haparanda steg det till +59 cm och i Ratan till +49 cm.

Den 5-7 passerade ytterligare lågtryck över norra Sverige vilket gav en nordlig vind som följdes av en sydlig och mönstret upprepades. Haparanda registrerade -18 cm vilket följdes av +64 cm.

Den 12 var det en nordostlig vind över södra Östersjön och vattnet pressades åt sydväst och i Skanör steg det till +84 cm.

Sedan följde en period med lugnare väder och det hände inte så mycket med vattenstånden.

Den 22 passerade ett lågtryck norr om Sverige. På Bottenviken var det en sydlig kuling och i Haparanda steg det till +89 cm och i Ratan till +59 cm.

Under annandag jul passerade stormen Urd med en sydvästlig vind på upp mot 27 m/s i medelvind vid Väderöarna. Detta pressade vattnet in mot västkusten och i Uddevalla noterades den högsta nivån +161 cm sedan mätningarna startade 2010. Månadens högsta vattenstånd noterades i Viken med +163 cm.

  Stormen Urd Tidigare rekord
Vattenstånd i cm från Stormen Urd
Kungsvik +125 +147, 1987-10-16
Smögen +134 +150, 1920-11-16
Uddevalla +161 +152, 2011-12-10
Göteborg-Torshamnen +147 +150, 1985-11-06
Ringhals +142 +165, 2005-01-08 Gudrun
Viken +163 +168, 2013-12-06 Sven
     

Under natten till den 27 vred vinden mot väst över Östersjön och vattnet pressades österut. Månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -109 cm.

I Stockholm så steg vattenståndet till +53 cm i samband med stormen och i Haparanda sjönk det till -32 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2016 (128 kB, pdf)

Höga vågor

Lågtryck passerade under månaden och skapade signifikanta våghöjder* på över 3 meter vid flera tillfällen.

Den 8 var det en sydvästlig vind på 18 m/s vid Väderöarna och den signifikanta våghöjden steg till 3,2 meter. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 11 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,6 meter. Över Bottenviken var det en västlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,8 meter.

Den 21 var det en sydlig vind på 14 m/s längs västkusten och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,4 meter.

Den 23 befann sig ett lågtryck över Norska havet och på västkusten var det en sydlig vind på 20 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 4,6 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 12 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter.

Under annandag jul passerade stormen Urd med en sydvästlig vind på upp mot 27 m/s i medelvind vid Väderöarna och den signifikanta våghöjden steg till 6,7 meter. Detta var den tredje högsta observationen i år på platsen. På Östersjön var det en nordvästlig vind på 19 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 3,5 meter. På Bottenhavet blåste det 20 m/s från nordväst och den signifikanta våghöjden steg till 5,2 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2016
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2016. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund december 2016
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund december 2016. Förstora Bild