December 2016 - Högtrycksdominerat nere i Europa

Ett mäktigt högtrycksläge dominerade nere på kontinenten, där det på många håll blev en mycket torr och solig decembermånad. I Medelhavsområdet förekom dock en del perioder med mycket kraftigt regn. Över de norra delarna av Europa rådde i genomsnitt en mild västlig luftström. Varmt väder dominerade i de övriga världsdelarna, men det fanns även områden med kallare väder än normalt. Det gäller till exempel från östra Medelhavsområdet upp till Uralbergen samt i delar av västra USA.

December 2016 - Globala temperaturanomalier
Månadsmedeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2016 (referensperiod 1961-1990) Förstora Bild

Europa - Mäktigt högtryck på kontinenten

Tryckbilden över Europa dominerades av ett mäktigt högtryck på kontinenten och en markant västlig eller sydvästlig luftström över Nordeuropa.

December 2016 - Medellufttryck i Europa
Månadsmedellufttrycket i Europa under december 2016. Förstora Bild

Denna strömning gav rätt stora temperaturöverskott i norra Europa. I Norge uppmätte Sunndalsøra hela +18,1° den 30, vilket blott är 0,2° från stationens egna norska decemberrekord från 1998. Den 8 noterades nya fylkesrekord för Østfold och Aust-Agder, och den 19 rekord för de nordnorska fylkena Troms och Finnmark.

På Island var det en av de allra varmaste decembermånaderna. För en del stationer noterades nya rekord och Reykjavik hade sin fjärde varmaste december i en 146-årig mätserie.

Nere på kontinenten höll sig temperaturen omkring den normala, utom på hög höjd i Alperna där det var flera grader varmare än normalt.

I en zon från Grekland upp mot Uralbergen var december på många håll 2-4 grader kallare än normalt.

Ust'-Sugor i norra Ryssland hade ner till -48,8° den 20. I västra Medelhavsområdet var det vid några tillfällen upp till 24°, till exempel 24,1° i Pollença på Mallorca den 26.

Högtrycksvädret gav både sol och smog

Högtrycksdominansen på kontinenten medförde på många håll att december 2016 blev en av de allra torraste och soligaste julmånaderna. Men det stabila och vindsvaga vädret medförde även stora problem med luftföroreningar i vissa städer. Det gällde inte minst i Paris i början av månaden, då luftföroreningarna var de värsta under det senaste decenniet.

Kraftiga regn i Medelhavsområdet

Sydöstra Spanien berördes vid två tillfällen av mycket kraftiga regn. Det var dels under månadens första dygn, dels omkring den 20. Den 3 fick Estepona under en 24-timmarsperiod 228 mm och den 19 fick Barx 217 mm. Två dygn senare rapporterade Escorca på Mallorca 330 mm.

Även på Korsika föll det samtigt stora regnmängder. Där fick Ghisoni 449 mm på två dygn den 19-20.

Nordamerika - Växlingar mellan kallt och milt

Växlingar mellan kalla och mildare perioder gav i Nordamerika en julmånad som inte var extrem åt någotdera hållet. I ett område kring Klippiga bergen var det i genomsnitt 2-4 grader kallare än normalt, medan det på många håll i ostligaste Nordamerika var 2-4 grader varmare. Delstaten Florida upplevde sin fjärde varmaste decembermånad.

Chalkyitsik i Alaska hade -46,7° den 7 medan det vid flera tillfällen var upp till 39,0° i Mexiko.

I samband med kraftiga regn över sydöstra USA under den första decemberveckan så föll 244 mm i Chipley, Florida den 6, vilket även innebar nytt decemberrekord i den stationens 78-åriga historia. Å andra sidan fanns det andra platser i Florida som knappt fick någon nederbörd alls.

Ett flertal nederbördsområden drog in över USAs västkust, där exempelvis Red Mound i Oregon fick 212 mm den 14.

Asien – Kallt i västligaste Asien

I nordvästra Sibirien var december på många håll 2-7 grader kallare än normalt. Även i ostligaste delen av Medelhavsområdet var månaden kallare än normalt. Detta resulterade bland annat i att höglänta delar av Syrien tillfälligt täcktes av ett nysnötäcke på någon decimeter.

Snö i Syrien i december 2016
Nysnötäcke i Kferram utanför Homs i Syrien den 18 december 2016. Platsen ligger på lite drygt 800 meters höjd. Foto Ghenwa Asaad Förstora Bild

Annars var det övervägande milt väder som dominerade i Asien med temperaturöverskott på drygt 8 grader i ostligaste Sibirien.

Kallast var det i Suhana i mellersta Sibirien med -56,9° den 31. 37,0° rapporterades från Pathumthani i Thailand den 21 och Karwar i Indien den 23.

Vid flera tillfällen rådde svåra luftföroreningar, inte minst i Peking där situationen kanske var allra värst omkring den 18 december.

Tropiska cykloner över Indien och Filippinerna

Omkring den 12 drog den tropiska cyklonen Vardah in över området kring Chennai (Madras) i sydöstra Indien. På 24 timmar föll då 203 mm i Chennai och 382 mm i Satyabama.

En annan och kraftigare tropisk cyklon berörde Filippinerna. Det var Nock-Ten som på juldagen drog in över land som en kategori 4-orkan.

Mycket kraftiga regn förekom i Thailand i början av månaden med exempelvis 326 mm i Nakhonsi Thammarat den 2.

Stora regnmängder uppmättes även i Vietnam med till exempel 259 mm den 15 i Nha Trang.

Arktis – Det milda vädret fortsatte

Det var under december fortsatt milt eller mycket milt i Arktis. Liksom i november återfanns de största temperaturöverskotten i den västra delen av ryska Arktis. Där var temperaturavvikelserna inte fullt så extrema som i november, men uppgick i alla fall till lite drygt 10 grader.

Vid själva den ryska Ishavskusten så fanns dock områden med lägre temperaturer än normalt.

Isutbredningen i Arktis under december var fortsatt extremt låg för årstiden.

Narsarsuaq på Grönland hade 12,1° den 6. Geosummit på inre Grönland (3 280 möh) rapporterade -55,2° den 23 medan man i lägre höjdnivåer återfann en temperatur på -44,8° den 27 vid Mys Sterlegova på Taymyrhalvön i Sibirien.

Sydamerika – Övervägande varmt

Med få undantag var det en decembermånad med normala eller över normala temperaturer.

I Argentina upplevde man en mycket varm nyårsafton med upp till 45,5° i La Rioja i den norra delen av landet.

Den 9 rapporterades -7,2° från Andahualaylas i Peru, men lägre temperaturer kan ha förekommit vid stationer i Anderna som ännu inte finns tillgängliga.

Vid ett par tillfällen rapporterades dygnsmängder över 100 mm från Villavicencio i Colombia, däribland 230 mm den 29.

Afrika - Regnig inledning av december på Réunion

I allmänhet var det varmare än normalt under december med exempelvis 2-3 graders temperaturöverskott i ett band från Niger till Senegal.

Som brukligt under en julmånad återfanns de högsta temperaturerna i de södra delarna av kontinenten. Där rapporterade Vioolsdrif i Sydafrika 46,7° den 31.

Mot årsskiftet kom det in kallare luft över Nordafrika där Mecheria i Algeriet hade -5,2° den 31.

Över nordöstra delen av ön Réunion föll mycket häftigt regn den 3 december. Bellevue Bras-Panon fick då hela 565 mm, varav huvudparten på endast 12 timmar. Detta är rekord för stationen. I övriga delar av Réunion var det däremot en torr julmånad.

Australien/Oceanien – Fiji drabbades av översvämningar och lerskred

Australien hade lite varierande väderförhållanden under december med det förhållandevis varmaste vädret i öster. Där hade delstaten New South Wales sin näst varmaste december efter 1990.

När det gäller nederbörden så var det för Australiens del den femte blötaste decembermånaden. Detta betingades av en rad lågtryckspassager, bland annat rester av den tropiska cyklonen Yvette som nådde nordvästra Australien på juldagen.

Den högsta temperaturen var 46,9° i Birdsville den 2 och den lägsta -3,7° i Mount Hotham den 18.

På Nya Zeeland var det en övervägande torr december med överflöd av solsken. Temperaturen varierade i allmänhet kring det normala.

Översvämningar och lerskred på Fiji

Den 16-19 drabbades Fiji av översvämningar och lerskred i samband med ett tropiskt lågtryck. Vatukacevaceva rapporterade 477 mm under en 24-timmarsperiod den 18.

Snö på Hawaii

I den amerikanska delstaten Hawaii fick framför allt de ostligast belägna öarna betydligt mer nederbörd än normalt. På de högst belägna topparna föll drygt en halvmeter snö i början av månaden och en nationalpark fick tillfälligt stängas. Snö på de högst belägna topparna i Hawaii är dock inte fullt så ovanligt som man skulle kunna tro.

Antarktis – Mycket låg isutbredning

Det var övervägande lite varmare än normalt på Antarktis och isutbredningen kring Antarktis under december var rekordlåg under hela månaden.

Den högsta temperaturen rapporterades från Davis med 9,8° den 21. Dome A hade -44,0° den 2.
 

Isen kring Antarktis_161231
Isutbredningen kring Antarktis den 31 december 2016. Källa: National Snow&Ice Data Center. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.