December 2016 - Lågt vattenstånd i de stora sjöarna

Vattenståndet var lågt i alla de stora sjöarna. I Hjälmaren och Vättern uppmättes det lägsta decembervattenståndet sedan 1976.

Vattenföring

December var en rätt torr månad i hela landet med undantag för fjällkedjan. Götaland, framförallt de inre och nordöstra delarna, och östra Norrland hade flöden under de normala. I västra Götaland och på Gotland ökade flödena omkring den 10 efter att det regnat. Västra Götaland fick nederbörd runt julafton och då steg flödena igen, på sina håll över det för månaden normala. Sydvästra Norrland och Dalafjällen hade flöden över det normala. Även i norra Norrland var flödena över de normala. Här sjönk flödena under månaden. I mellersta fjälltrakterna ökade flödet mot slutet av månaden då det kom en del nederbörd.

Vattenföring vid 20 mätstationer december 2016 (409 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det för årstiden normala i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. I Hjälmaren uppmättes den 6-8 det lägsta decembervattenståndet sedan 1976. Även i Vättern uppmättes det lägsta decembervattenståndet sedan 1976. Månadsmedelvärdet för Hjälmaren låg 3 dm under det normala för månaden, Vänern låg 4 dm under och Vättern 2,5 dm under.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar december 2016 (80 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var den för årstiden normala i hela landet.

Snö

Större delen av Götaland hade fortfarande barmark i mitten av månaden. I Svealand och stora delar av Norrland var snöns vatteninnehåll nära det normala. I delar av fjällkedjan, framför allt i Dalafjällen och öster därom, var vatteninnehållet över det normala. Utmed Norrlandskusten var vatteninnehållet lågt eller mycket lågt.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 december 2016.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 december 2016. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2016
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2016. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 december 2016 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 december 2016 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan november stigit i Götaland, Svealand och södra Norrland. I sydöstra Götaland har nivåerna stigit med mellan 10 och 110 cm. I mellersta och norra Norrland är det på de flesta håll sjunkande nivåer sedan november, som mest med 40 cm.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen var nära de normala för årstiden på Öland och Gotland, längs Götalands östra kust samt i stora delar av Norrland. I övrigt uppvisade Götaland och Svealand i huvudsak nivåer under eller mycket under de normala. I mellersta Norrland dominerade också nivåer under eller mycket under de normala, medan delar av norra Norrland hade nivåer över de normala.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen var nära de normala för årstiden i de västra delarna av Götaland och Svealand samt i delar av norra Norrland. Längst i norr var nivåerna över de normala. I övriga delar av landet var nivåerna under eller mycket under de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns fortfarande risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn.