Augusti 2017 - Sjösprång på Gotland

Perioder med uppvällning sänkte ytvattentemperaturer i vissa områden. På Öland och Gotlands östra kust sjönk den med 8 grader. Det rapporterades att ett sjösprång inträffat på sydöstra Gotland. Den högsta signifikanta våghöjden 3,2 meter observerades vid Väderöarna.

Små förändringar av ytvattentemperaturen, förutom perioder med uppvällning

Den relativt blygsamma badvärmen i havsvattnet som augusti ärvde av juli höll sig en knapp vecka tills kraftiga västvindar över Östersjön drev ytvattnet vid kusten ut till havs. Längs hela Östersjökusten, men främst utmed Ölands och Gotlands östra kuster, sjönk ytvattentemperaturen under några dagar med upp till åtta grader då kallare vatten vällde upp från djupen.

Uppvällningen återkom i Östersjön under andra halvan av månaden, och då sjönk även temperaturen tillfälligt längs Bottenvikskusten. Som helhet ändrades temperaturen i haven runt Sverige inte mycket, i slutet av augusti var ytvattnet runt en grad kallare än vid månadens inledning.

Inga rekord i ytvattentemperaturen noterades under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten augusti 2017 (79 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2017.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2017. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 17 augusti 2017.
Karta över ytvattentemperatur i havet 17 augusti 2017. Förstora Bild

Vattenstånd

Augusti inleddes med vattenstånd omkring det normala på de flesta platser. Mestadels var det små variationer och månadsmedelvärdena var över medelvattenstånd.

Den 5 befann sig ett lågtryck på Bottenhavet och över Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. I Skanör observerades då månadens lägsta vattenstånd med -34 cm.

Väderläget 170812 kl 00 UTC
Väderläget 170812 kl 00 UTC Illustration SMHI Förstora Bild

Ett sjösprång observerades vid sydöstra Gotland den 12 då ett lågtryck rörde sig norrut över Östersjön. I samband med detta rörde sig en front med åska från polska kusten mot Gotland. När fronten nådde sydöstra Gotlandskusten vid sextiden på lördag morgon steg vattenståndet snabbt. I Flisviken upplevde man det som att en hög våg kom in och sjöbodar flyttades av det höga vattenståndet. Boende uppskattade att vattenståndet steg till +150 cm. SMHI har en station vid Visby och Sjöfartsverket en på Slite. Dessa platser låg inte mot fronten och man såg endast en liten ökning i vattenståndet. När den senare nådde Östgötakusten kunde man se en liten höjning av vattenståndet.

Augusti 2017 - Sjösprång på Gotland 12 aug
Sjöbod på Gotland som flyttat sig p.g.a. sjösprång. Foto Arendt Engström
Sjösprång 11-13 augusti 2017
Vattenstånd i cm 11-13 augusti 2017. Förstora Bild

I samband med en ostlig till sydostlig vind längs västkusten den 15 sjönk vattenståndet i Viken till -33 cm och i Göteborg till -23 cm.

Den 20 observerades månadens högsta vattenstånd på en SMHI-station. Detta i samband med att ett lågtryck passerade över norra Sverige. Över Bottenviken var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut och i Kalix steg vattenståndet till +64 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2017 (139 kB, pdf)

Höga vågor

Under augusti höll sig den signifikanta våghöjden* under 3 meter på samtliga mätplatser förutom Väderöarna där den steg till 3,2 meter.

Den 4-5 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd 3,2 meter observerades vid Väderöarna. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 10 m/s och vid Knolls Grund och Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 1,9 meter. På Bottenhavet var det en nordvästlig vind och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 2,0 meter.

Den 19-20 berörde ett lågtryck norra Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,1 meter. På ostkusten blåste det sydväst 10 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 1,9 meter

Den 29 gav ett lågtryck över Norska havet en sydlig vind på 10 m/s över Östersjön och vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 2,3 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2017.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2017. Förstora Bild