Augusti 2015 - Sjösprång och högtryck

Ett högtryck växte in under augusti och ytvattentemperaturerna steg under månaden. Ett sjösprång observerades vid Skanör i början av månaden. Våghöjderna höll sig under 3 meter på samtliga platser under augusti. De högsta observerades mot slutet av månaden vid Väderöarna.

Ytvattentemperaturen

Efter de regniga juni- och julimånaderna växte äntligen ett stabilt högtryck in över Sverige en bit in i augusti. Högtrycket gav även ytvattentemperaturen i haven runt Sverige en skjuts uppåt, särskilt i Östersjön och på västkusten där temperaturen närmade sig tjugogradersstrecket. Vattenvärmen höll sig månaden ut på de flesta platser, även om vinden ställde till det på sina ställen.

Den företeelsen, som kan snuva förväntansfulla badare på det ljumma vattnet kallas uppvällning, och innebär att vinden driver bort ytvattnet från kusten. Djupvattnet som ersätter det soluppvärmda vattnet kan vara betydligt kyligare, i extremfallen kan temperaturen sänkas tio grader eller mer. Under slutet av augusti var det fallet i södra Bottenviken, längs Bottenhavskusten och utmed Ölands ostkust.

Inga nya max- eller minrekord noterades, även om Väderöarna tangerade minimirekordet för augusti från 2007.

Ytvattentemperatur i kustvatten augusti 2015 (80 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2015. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 17 augusti 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 17 augusti 2015. Förstora Bild

Vattenstånd

Augusti inleddes med vattenstånd omkring det normala i de västra farvattnen. I de östra var vattenståndet ca 20 cm över det normala.

På kvällen den 4 passerade en kallfront med åska över södra Sverige. I samband med denna uppstod ett litet sjösprång i Skanör. Klockan 20.41 var vattenståndet +35 cm, sedan steg det till + 61 cm klockan 21.01 vilket även var månadens högsta observerade vattenstånd. Sedan sjönk det snabbt i 6 minuter till + 28 cm klockan 21.07 i samband med frånlandsvind. Svängningen fortsatte i några timmar till.

Väderläget 5 augusti 2015 kl 02.
Väderläget 5 augusti 2015 kl 02.
Vattenståndet i Skanör 150804, tiden anges i UTC-tid.
Vattenståndet i Skanör 150804, tiden anges i UTC-tid. (Svensk sommartid = UTC + 2 timmar) Förstora Bild

Därefter hände inte så mycket med vattenståndet längs västkusten utan det höll sig omkring det normala fram till mitten av månaden. Vädret blev mer högtrycksbetonat vilket långsamt sänkte vattenstånden i de östra farvattnen. Månadens lägsta vattenstånd observerades i Smögen den 24 till -46 cm. Detta i samband med lågvattnen och en frontpassage med åska.

I Bottenviken inträffade de lägsta vattenstånden den 25 då hade Haparanda -35 cm, Kalix -31 cm och Spikarna -31 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2015 (126 kB, pdf)

Höga vågor

Under augusti höll sig den signifikanta våghöjden* under 3 meter på samtliga platser längs Sveriges kust.

Vid Väderöarna var den signifikanta våghöjden under 2 meter fram till den 25. Den 26 och 28 var det sydvästliga vindar på ca 17 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,7 respektive 2,5 meter vilket var det högsta som observerades under augusti månad.

Vid Knollsgrund var den signifikanta våghöjden under 1,5 meter fram till den 27. Då blåste det en sydvästlig vind över Östersjön och bojen vid Knollsgrund registrerade en signifikant våghöjd på 1,7 meter.

Vid Finngrundsbojen registrerades signifikanta våghöjder över 1,5 meter vid två tillfällen. Den 13 var det en nordvästlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 1,7 meter. Den 27 var det en sydostlig vind på 10 m/s och signifikanta våghöjden steg till 1,9 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2015
Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2015 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2015
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2015 Förstora Bild