Augusti 2015 - Sällsynt kraftiga tvillingorkaner i centrala Stilla havet

För första gången observerades två stycken kategori 4 – orkaner i centrala Stilla havet samtidigt. I Tyskland tangerades det endast en månad gamla nationsrekordet den 8 då temperaturen orkade upp i 40°. På Atlanten nådde Fred orkanstyrka längre österut än någon annan tropisk storm i den delen av det tropiska Atlanten. Havsisen kring Antarktis var för första gången sedan 2011 tillfälligt under det normala. I Arktis var havsisens utbredning vid månadens slut i stort sett i paritet med 2007 och 2011. Rekordåret 2012 var däremot havsisens utbredning betydligt lägre.

Global temperaturanomali i augusti 2015
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i augusti 2015. Förstora Bild

Europa - varm eller mycket varm månad

Månaden var mycket eller extremt varm i Centraleuropa med överskott på 4-6°. I Tyskland var detta den näst varmaste augustimånaden som observerats där. I Österrike var detta den fjärde varmaste augustimånaden efter 1807, 1992 och 2003. För Schweiz del blev det den femte varmaste augustimånaden där. Även i resten av Europa blev den sista sommarmånaden varm med temperaturöverskott som på många håll översteg 2°.

En rejäl värmebölja med temperaturer kring 35° täckte stora delar av Europa den 7-9 med mängder av nya värmerekord. I Tyskland tangerade Kitzingen den 7 landets absoluta värmerekord från den 5 juli då temperaturen kom upp i 40,3° där. Nya värmerekord sattes denna dag i bland annat Strasbourg i Frankrike (125 års mätningar) och Berlin (139 års data). Den 8 var det extremt varmt i Litauen. Vilnius hade då sin allra varmaste augustidag i stadens 115-åriga mäthistoria. I Minsk i Vitryssland sattes ett nytt ”all-time high”. Där har man mätt temperaturen i 124 år. Enligt klimatologen Maximilano Herrera noterade 19 stationer i Tjeckien nya eller tangerade värmerekord under dessa dagar.

Månadens högsta temperatur i Europa uppmättes dock redan den 1 i den allra ostligaste delen av Europa. Både Gorodovikovsk i Ryssland och Novyj Ushtogan i Kazakstan rapporterade denna dag 42,7°.

Medellufttryck i Europa under augusti 2015.
Medellufttryck i Europa i augusti 2015. Förstora Bild

Den 23 förekom kraftigt regn i gränsområdet mellan Frankrike och Italien. San Giusto i Italien uppmätte då 173 mm på 12 timmar. Montpellier i Frankrike var inte långt efter med sina 169 mm varav 108 mm på en timme. Värst var dock Soumont i Frankrike som med sina 210 mm hade månadens största 24-timmarsnederbörd i Europa.

Kraftigt regn i Frankrike den 23 augusti 2015
Den 23 augusti föll stora mängder regn i södra Frankrike med mängder som lokalt översteg 200 mm under ett dygn. Foto Meteo France Förstora Bild

Även om det mesta för Europas del handlade om värme fanns det områden där månaden var mer normal eller till och med lite kylig. I den europeiska delen av Ryssland liksom på de Brittiska öarna förekom temperaturunderskott på 0-1°, vid Uralbergen omkring 1° under det normala. Det var också i Ryssland som månadens lägsta temperatur uppmättes den 31 då Kanevka rapporterade -4,0°.

Nordamerika - rekordvärme i Phoenix

Temperaturöverskotten dominerade även i Nordamerika. Främst var det i Newfoundland i östra Kanada och västra USA som de största temperaturavvikelserna på 2-3,5 grader återfanns. För Yuma i Arizona var detta den allra varmaste kalendermånaden som observerats sedan mätningarna inleddes där 1876.

Death Valley i Kalifornien hade som så många gånger förr månadens högsta temperatur. Den 15 kom temperaturen där upp i 50,6°.

Fullt så varmt var det inte i Phoenix Sky Harbour i amerikanska delstaten Arizona denna dag där man ”bara” kom upp i 47,2° vilket är den högsta augustitemperatur som över huvud taget observerats i delstaten. Samma temperatur noterades där den 26 augusti 2011.

Redan vid månadens inledning var det mycket varmt väder i västra USA. Den 1-2 slog några få stationer med mer än 100-åriga mätserier i främst delstaterna Oregon och Washington sina tidigare augustirekord.

I Jackson i den amerikanska delstaten Mississippi genomlevde man en rekordlång period (34 dygn) med maximitemperaturer på 35,0° eller mer. Den tidigare längsta perioden varade i 29 dygn och inträffade i juli-augusti 1896.

I delar av amerikanska mellanvästern förekom rätt normala temperaturer men med smärre temperaturunderskott på som mest 1°. 

Tropiska cykloner på Atlanten

Tre tropiska cykloner, Danny, Erika och Fred, bildades på Atlanten under augusti. Kraftigast av dessa var Danny som den 21 kortvarigt nådde kategori 3 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Danny försvagades snabbt och gjorde inte mycket väsen av sig i den Karibiska övärlden. Det gjorde däremot den tropiska stormen Erika som den 27-29 drog in över de Små Antillerna, Puerto Rico, Haiti och Dominikanska Republiken. I stormens spår följde på sina håll stora mängder regn vilket orsakade dödliga översvämningar och jordskred. Ön Dominica dränktes av regn. Canefield på Dominica fick 322 mm regn på 24 timmar vilket var Nordamerikas största regnmängd. Minst 20 människor omkom av Erikas framfart i Karibien.

Mest sällsam av de tre var Fred som den 31 nådde orkanstyrka längre österut än någon annan tropisk storm gjort i den här delen av det tropiska Atlanten. På månadens sista dag drog Fred förbi Kap Verde-öarna med kraftigt regn, stormvindar och lokalt även orkanvindar. Fred gjorde dock inget officiellt ”landfall” på någon av Kap Verde-öarna. Senaste gången en tropisk orkan passerade Kap Verde-öarna var 1892.

Tropiska cykloner i östra Stilla havet

Fyra tropiska cykloner bildades under augusti i östra Stilla havet. Kraftigast av dessa var Jimena som nådde kategori 4 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan.

Asien - rejäl värme i Japan

Inom ett mindre område i västra Sibirien var underskotten för augusti 2-2,5 grader. Detta var faktiskt det enda större området i bebodda delar av världen som uppvisade ett underskott på minst 2 grader. Från Uralbergen till floden Ob i öster var underskotten 0-2 grader.

I resten av Asien dominerade annars varmt väder. I östra Sibirien samt delar av Mongoliet var månaden mycket varm med 2-4 graders temperaturöverskott.

I Japan drabbades man under månadens första tredjedel av en rejäl värmebölja. Nemuro på den nordliga ön Hokkaido noterade 33,6° den 5 vilket är den högsta augustitemperatur som observerats där sedan mätningarna började 1931. Det förra rekordet var från 1960. I Tokyo där temperaturmätningar finns från 1875 och framåt hade man åtta dygn med maximitemperaturer på minst 35,0°. Detta är klart över det tidigare rekordet på fyra dygn i rad som inträffat vid fem olika tillfällen under åren 1978-2013. Tokyos absoluta värmerekord från juli 2004 överlevde dock.

Mycket varmt var det även i trakterna kring Bajkalsjön i Ryssland den 8-10. Bajandai (94 års data) slog den 8 sitt tidigare augustirekord från 1936 och Culman (79 års data) slog den 10 sitt från 1949. De övriga rekordstationernas gamla rekord var av mer sentida datum. Gorjacinsk hade den 8 sin allra varmaste dag oavsett månad då temperaturen där nådde 34,4°. Detta slog det förra absolutrekordet på 33,3° från juli 2002.

Den 20 uppmätte Mekka i Saudiarabien 50,0°. Under de 31 år som mätningarna pågått där är detta första gången temperaturen når upp till 50° i augusti månad. Månadens högsta temperatur i Asien liksom på Jorden blev dock 52,5° i Mitribah i Kuwait den 2.

Tropiska cykloner i västra Stilla havet

Årets hittills kraftfullaste tropiska orkan Soudelor (kategori 5) spred stor förödelse när den drog fram över Taiwan och Kina den 7-10. I Soudelors kölvatten föll mycket stora regnmängder. Den 7-9 fick Taipingshan på Taiwan ta emot sammanlagt 1315 mm regn varav 483 mm den 7. Månadens största regnmängd under 24 timmar blev dock 717 mm uppmätt den 8 i Duonalidao på Taiwan.

Även Norra Marianeröarna drabbades hårt av Soudelors framfart i början av månaden. Orkanens öga passerade den 2 ön Saipan (48 000 invånare). Enligt Hong Kong Observatory gav subsidens i de yttre delarna av Soudelor upphov till rekordhöga temperaturer i Hong Kong. Mångmiljonstaden uppmätte 36,3° där den 8 vilket är nytt absolut värmerekord för staden där temperaturmätningar pågått sedan 1883. Det gamla rekordet på 36,1° härrörde från augusti 1990 och augusti 1900.

Förutom Soudelor bildades ytterligare tre tropiska cykloner, Molave, Goni och Atsani) under månaden. Kraftigast av dessa var Atsani som den 19 kortvarigt klassades som en kategori 5 – orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center. 

Arktis - mycket låg utbredning av havsis

Den 1 upplevde Ostrov Vize i norra Ryssland sin varmaste augustidag sedan mätningarna inleddes där 1946. Även Barencburg på sydvästra Svalbard hade sin allra varmaste augustidag denna dag. Där inleddes mätningarna redan 1932. Månadens högsta temperatur i Arktis blev 22,5° och uppmättes den 7 i Coral Harbour på ön Southampton Island i norra Hudson Bay i Kanada.

Summit på Grönland var med sina -38,4° kallast på norra halvklotet men ligger dock på över 3000 m höjd över havet. Av de mer låglänta stationerna runt om i Arktis var Kap Morris Jessup på norra Grönland kallast med -6,9° uppmätt den 29.

Havsisens utbredning i Arktis var på en fortsatt mycket låg nivå vid månadens slut. Utbredningen var då i stort sett i paritet med 2007 och 2011. Rekordåret 2012 var däremot havsisens utbredning betydligt lägre.

Havsisutbredningen i Arktis i augusti 2015
Havsisens utbredning i Arktis var i slutet av augusti mycket låg och i stort sett i paritet med år 2007 och 2011. Här ses utbredningen för åren 2011-2015 för månaderna maj till september. Foto National Snow and Ice Data Center Förstora Bild

Sydamerika - sällsynt kraftigt regn i Atacamaöknen

Praktiskt taget alla mätstationer i Sydamerika uppvisade temperaturöverskott för den sista vintermånaden. I Paraguay, delar av Brasilien samt nordöstra Argentina var överskotten 4-6°. Märkligt nog uppmättes månadens högsta temperatur dock inte förrän den 31 då Villamontes i Bolivia rapporterade 42,5°.

Den 9 föll 11 mm regn på sex timmar och 14 mm på 24 timmar i Antofagasta i Atacamaöknen i Chile. Regnet som föll på en annars snustorr mark gav upphov till dödliga översvämningar och jordskred norr om staden. Atacamaöknen är en av världens torraste platser och årsnederbörden i Antofagasta är endast 3,8 mm. På sex timmar fick staden således ta emot regn motsvarande drygt TRE års normalnederbörd.

Den största 24-timmarsmängden rapporterades från Paso de los Toros i Uruguay den 12 då det föll 236 mm.

Afrika - extrem värme i Egypten

Augusti blev en varm eller mycket varm månad i Nordafrika med 2-4 graders överskott på många håll. De största överskotten återfanns inom ett mindre område i Egypten med lokalt strax över 4° överskott. Egypten drabbades kring den 10 av en rejäl värmebölja. Den 7 uppmättes 43,9° i Minya (58 års mätserie) vilket överträffade stationens augustirekord på 42,2° från 1962. Den 11 kulminerade värmen i Egypten då Dakhla rapporterade 48,4° vilket var den högsta augustitemperatur som observerats under de 57 år temperaturmätningar utförts där. Dakhlas tidigare augustirekord på 46,7° var från 2002. Afrikas högsta temperatur blev dock 48,5° uppmätt den 20 i Dongola i Sudan.

Även i norra Sydafrika, östra Botswana och södra Zimbabwe var månaden varm. Överskotten var där 2-3 grader.

Det var inte bara i Egypten som det sattes nya augustirekord. Mätstationer i Afrika har av förklarliga skäl inte särskilt långa mätserier. Några av de rekord som sattes är dock från stationer där mätningarna började mellan 1940-1960.

Port Gentil (65 års data) i Guinea i Västafrika noterade nytt augustirekord med god marginal när temperaturen den 3 nådde 33,3°. Det gamla augustirekordet var från 1952.

Den 10 kom Kiffa (62 års data) i Mauritanien i Västafrika upp i 44,4° vilket därmed överträffade augustirekordet på 43,9° från 1987.

Bilma i Niger i Västafrika tangerade den 13 sitt augustirekord från 2006 då man denna dag kom upp i 46,1°. Mätserien är 76 år gammal.

På månadens sista dag klämde Etiopiens huvudstad Addis Abeba (startår 1958) till med nytt värmerekord för augusti då temperaturen där kom upp i 27,8° vilket var en putsning från det gamla rekordet på 25,6° som uppmättes 1978.

Som så ofta i Afrika så uppmättes månadens lägsta temperatur i höglänta Buffelsfontein i Sydafrika. Den 2 rapporterade stationen en minimitemperatur på -9,7°

Australien/Oceanien - köldrekord på Tasmanien

Det blev en tämligen normal augusti över stora delar av Australien. Däremot var månaden mycket kall på Tasmanien som hade sin tredje kallaste augusti. För att finna en kallare augusti på Tasmanien får man gå tillbaka till 1951. Den allra kallaste augustimånaden på Tasmanien inträffade 1943. Den 8 rapporterade Liawnee -11,1° vilket är nytt augustilägsta för Tasmaniens del. Det gamla augustirekordet på -11,0° uppmätt i Shannon härrörde från 1974. Månadens lägsta temperatur på kontinenten blev -12,8° uppmätt i  Perisher Valley den 4.

Även på Nya Zeeland var det bistert kallt. Den 10 uppmätte Appleby (startår 1932) hela -7,6° vilket är den lägsta augustitemperaturen som någonsin noterats där. Även om kallt väder generellt dominerade augusti på Nya Zeeland så förekom riktigt varmt väder den 3-4. Christchurch på Sydön uppmätte då 23,8° vilket är den högsta augustitemperaturen som observerats där. Mätningarna i Christchurch inleddes 1863.

På månadens första dag föll för delstaten Western Australias del stora mängder regn. För fem stationer med mer än 100-åriga mätserier slogs de gamla augustirekorden för högsta dygnsnederbördsmängd. Dessa var från 1931 eller 1932.

Betydligt större regnmängder var det fråga om den 24-26 då delstaten New South Wales drabbades av ymnigt regn. Vid stationen Nowra Treatment föll 230 mm den 26. Detta var den största dygnsmängden under en augustidag som observerats där sedan mätningarna inleddes för 117 år sedan. Kangaroo Valley uppmätte den 26 hela 278 mm vilket blev månadens största dygnsmängd för Australien och Oceanien.

I Oceanien var det på Hawaii som den största väderdramatiken utspelade sig. I samband med det tropiska lågtrycket Kilo föll omkring 112 mm regn på 24 timmar den 23-24 i Honolulu (startår 1877) på ön Oahu. Den sammanlagda nederbördsmängden där i augusti blev 194 mm vilket med bred marginal överträffade det gamla augustirekordet på 114 mm från 1888.

Det var också extremt varmt på Hawaii. Hilo (startår 1949) på huvudön Big Island hade sin varmaste augustimånad. Den 15 uppmätte Kealakekua på Big Island 31,1° vilket är den högsta temperatur som observerats i stationens 108-åriga historia. 

Tropiska cykloner i centrala Stilla havet

Två tropiska cykloner (Kilo och Loke) bildades i centrala Stilla havet under augusti. Därmed har fem tropiska cykloner så här långt i år bildats i centrala Stilla havet vilket är ett nytt rekord. Det tidigare rekordet på fyra härrörde från 1982 då en mycket kraftig El Niño utvecklades. Den 29 klassades både Ignacio och Kilo som kategori 4 – orkaner vilket är första gången något dylikt observerats där. Än mer imponerande blir det då även orkanen Jimena i östra Stilla havet klassades som kategori 4 vid samma tidpunkt.

Trillingorkaner i Stilla havet
En sällsynt trio av kraftiga orkaner utvecklades i östra och centrala Stilla havet under slutet av månaden. Foto NOAA Förstora Bild

Antarktis

Havsisens utbredning runt Antarktis låg förhållandevis nära normalvärdet under månaden. Senaste gången havsisens utbredning låg under normalvärdet var enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) i november 2011. Det saknades inte vinterkyla på Antarktis och temperaturer på strax under -80° förekom vid några tillfällen.

Månadens lägsta temperatur på -81,2° noterades vid Vostok den 22. Praktiskt taget hela Antarktis är den här tiden på året djupfryst och tillfällena med plusgrader få. Som så många gånger förr stod stationer på Antarktiska halvön för månadens högsta temperatur. Den här gången var det Base San Martins tur att toppa listan med 3,7° den 5.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.