Augusti 2015 - Sjunkande flöden

En torr augustimånad gav sjunkande flöden och vattenstånd i de stora sjöarna.

Vattenföring

Juli var nederbördsrik vilket gjorde att flödena i början av augusti var över de för månaden normala i nästan hela Sverige. Det var bara Skåne och sydöstra Småland som hade flöden lägre än normalt. I augusti kom det inte så mycket regn, så på många håll minskade flödena till nivåer under de normala. I slutet av månaden ses en liten ökning, framförallt i de västra delarna av landet, till följd av några dagars nederbörd.

Mycket regn och sen snösmältning i fjällen orsakade höga flöden i början av månaden i Umeälven, Piteälven, Kalixälven, Torneälven, Skellefteälven och Lilla Luleälven. Det var framför allt i de övre och mellersta delarna som flödena var höga.

Vattenföring vid 20 mätstationer augusti 2015 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Augustis månadsmedelvärde för vattenståndet var över det för årstiden normala i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Högst vattenstånd uppmättes i början av månaden utom för Hjälmaren där det högsta vattenståndet uppmättes den 5-11. Lägst vattenstånd uppmättes i slutet av månaden utom för Vättern där det lägsta vattenståndet uppmättes den 24.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar augusti 2015 (78 kB, pdf)

Markvatten

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2015.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2015. Förstora Bild

Markvattenhalten var under den normala i delar av Småland och södra Öland i mitten av månaden. Stora delar av norra Norrland, delar av södra Norrland, delar av Svealand, Östergötland och Skåne hade markvattenhalt över den normala. Resterande delar av landet hade halter nära de för månaden normala.

 

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 augusti 2015 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 augusti 2015 enligt SGU Förstora Bild

I större delen av landet var  grundvattennivåerna för årstiden över eller nära de normala. Nordvästra Norrland hade nivåer mycket över de normala. I södra Götaland var nivåerna under de normala.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli sjunkit i stora delar av landet. I Götaland, östra Svealand samt södra Norrland har nivåerna sjunkit med 5-115 cm. I övriga delar av landet har nivåerna stigit med 2-30 cm, utom på enstaka platser i Norrbottens län där nivåerna sjunkit.

Där nivåerna var under de normala behövs mer nederbörd än normalt den närmaste tiden för att undvika problem med grundvattentillgången.