April 2019 - Ovanligt lågt vattenstånd

I de norra farvattnen observerades ovanligt låga vattenstånd i början av månaden. Även den signifikanta våghöjden var ovanligt låg på västkusten. Den högsta signifikanta våghöjden observerades i Östersjön. Kraftig vind den 7-11 fick isen att driva mot Kvarkens östra delar och i slutet av månaden tog avsmältningen fart i Bottenviken.

Avsmältningen tog fart i Bottenviken

Vid månadens början låg upp till 50 cm tjock drivis längs med Finlands kust i Bottenviken. Ett lågtryck över Finska viken 7-11 april orsakade kraftiga vindar som fick isen att snabbt driva söderut. Norra delen av Bottenviken lämnades öppen och Norra Kvarkens östra del fylldes av drivis.  

Efter detta lade sig ett högtryck över Skandinavien, vilket gjorde att isen låg näst intill stilla. Under den här perioden bildades ibland nyis i Bottenviken nattetid, men oftast smälte den bort igen under dagen eftersom våren vid det här laget skapade stora variationer i temperatur över dygnet.

Från omkring den 21 påbörjades en snabb avsmältning i Bottenviken. Fastisen började ruttna och drivisen smälte allt mer. Samtidigt drevs isen av milda vindar åt nordost, så att det i slutet av månaden återigen fanns drivis endast längs den finska kusten, men nu betydligt mindre än i början av månaden. Nu tog också uppvärmningen av ytvattnet fart. Temperaturen i Bottenhavet hade vid slutet av månaden hunnit komma upp i 3-4 grader och i södra Östersjön upp till 9 grader.

Den fastis som funnits i vikar i Bottenhavet smälte så gott som helt under april.

Ytvattentemperatur i kustvatten april 2019 (75 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2019.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2019. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2019.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2019. Förstora Bild

Vattenstånd

April månad var mestadels högtrycksbetonad. Vattenstånden höll sig under de normala i stort sett hela månaden, förutom i de östra delarna där de var något över de normala första veckan.

Den 2 befann sig ett högtryck öster om Skandinavien och på Bottenviken var det en sydvästlig vind som pressade vattnet i motsatt riktning. Månadens högsta vattenstånd +49 cm observerades då i Kalix.

Den 6-9 passerade ett lågtryck. Över Bottenviken var det en nordlig till nordostlig vind på över 10 m/s i flera dagar som pressade vattnet söderut. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Kalix med -117 cm. Detta är det lägsta aprilvärdet som någonsin uppmätts i Sverige. Det lägsta aprilvärdet innan detta var från Ratan med -108 cm år 1908.

Sedan var vädret högtrycksbetonat och det hände inte så mycket med vattenståndet utan det höll sig på i stort sett samma nivåer.

Analyskarta 2019-04-27 kl 06 UTC-tid
Analyskarta 2019-04-27 kl 06 UTC-tid

Den 27 passerade ett lågtryckssystem med tillhörande kallfronter. På södra Östersjön var det även åska. I Tyskland rapporterades det om mindre sjösprång och på stationen i Ystad kunde man se en liten tendens till det. Då steg vattenståndet med 35 cm på 7 minuter.

Sjösprång i Ystad 2019-04-27 kl 06-07.
Sjösprång i Ystad 2019-04-27 kl 06-07. Förstora Bild
Sjösprång i Ystad 2019-04-27 kl 09-10.
Sjösprång i Ystad 2019-04-27 kl 09-10. Förstora Bild

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2019 (139 kB, pdf)

Höga vågor

I april var det små vågor på samtliga platser runt Sveriges kust.

Den 2 var det en sydlig vind på västkusten och den signifikanta våghöjden* vid Väderöarna steg till 1,5 meter. Detta är den lägsta maximinoteringen för en aprilmånad på platsen sedan mätningarna startade 2005. Den tidigare lägsta maximinoteringen var från 2008 med 1,9 meter.

Den 8-9 passerade ett lågtryck. På västkusten blåste det 11 m/s från norr och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 1,3 meter. På ostkusten blåste det 10 m/s från nordväst och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,1 meter.

Den 28 blåste det 12 m/s från nordost på Östersjön och vid Huvudskärsbojen steg den signifikanta våghöjden till 2,6 meter vilket även blev månadens högsta observation. Vid Knolls grund steg den till 2,1 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2019.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2019. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2019.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2019. Förstora Bild