September 2017 - Nytt svenskt lufttrycksrekord för månaden och extremt solfattigt

September blev inledningsvis en fortsättning av sommaren med lågtrycksbetonat väder till gagn för grundvattnet. I slutet av månaden stabiliserade ett mäktigt högtryck vädret. På flera håll i Norrland uppmättes då lufttryck över det tidigare svenska septemberrekordet från 2015. Det ostadiga vädret medförde även att det i allmänhet blev en solfattig eller mycket solfattig septembermånad. Månadens lägsta temperatur blev osedvanligt blygsam och den högsta som observerats sedan mer regelbundna mätningar av minimitemperatur inleddes runt 1880. I Katterjåkk blev månaden den torraste som observerats. 

Temperatur - Varmare än normalt i hela landet

För månaden som helhet blev medeltemperaturen högre än normalt i hela Sverige. De allra största överskotten, på drygt 2-2,5 grader över det normala, återfanns i sydvästra Lappland. I övriga Norrland samt Svealand var överskotten i allmänhet 1-2 grader medan Götaland hade mer modesta överskott.

Månadens första dag blev även bli den varmaste då Bollerup i sydöstra Skåne uppmätte 21,4°. Även i Svealand blev detta septembers varmaste dag med som högst 20,4° i Oxelösund i Södermanland. För Norrlands del var både den 1 och den 4 september månadens varmaste dagar då Gävle i Gästrikland uppmätte 19,7° den 1 medan Vittangi i Lappland rapporterade samma temperatur den 4. 

Avsaknad av några mer rejäla kalluftsutbrott medförde att frostnätterna uteblev helt i Götaland. Närmast var Jönköpings flygplats med 1,1° den 2 september. Hela Sverige var dessutom frostfritt den 11-14 september. Månadens lägsta temperatur på -4,8° uppmättes den 30 i Nikkaluokta i Lapplandsfjällen. Detta är den blygsammaste minimitemperatur som observerats i september sedan vi började med mer regelbundna mätningar av minimitemperaturen runt år 1880. 

Minimitemperaturen lika låg i augusti som i september

Värdet från Nikkaluokta är lika lågt som motsvarande värde i augusti som i år blev -4,8° uppmätt i Ljusnedal. Att augustis minimitemperatur är lika låg som septembers har vad vi vet inte inträffat under perioden 1920 och fram till idag. Möjligen skedde detta 1950. Det går dock inte heller att utesluta att det kan ha förekommit något fall under åren 1881-1919.

När vi nu går in i oktober månad är Ljusnedals och Nikkaluoktas -4,8° även det blygsammaste säsongslägstat (avser augusti-september) som noterats för landet sedan mätningar med minimitermometer infördes runt 1880. 

Månadsmedeltemperaturen under september 2017.
Månadsmedeltemperaturen under september 2017. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2017.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2017. Förstora Bild

 

Nederbörd - Blött i Götaland men rekordtorrt i Katterjåkk

I nästan hela Götaland blev det en blöt första höstmånad liksom i stora delar av nordöstra Norrland. Lokalt föll dubbelt så mycket regn som under en normal september. Månadens största officiella dygnsmängd blev 67,3 mm i Hellerö i nordöstra Småland den 3. Privata mätningar indikerade dock att omkring 140 mm föll den 20 i Gryt i ostligaste Östergötland.

I Lapplandsfjällen och i Jämtland föll mindre nederbörd än normalt, på sina håll under 50% av vad som faller där under en normal septembermånad. I Katterjåkk (startår 1904) blev månaden rekordtorr. Det tidigare septemberrekordet för den kopplade stationsserien Katterjåkk/Riksgränsen var från 1992 då det föll 20,3 mm. I år föll endast 7,7 mm. En rejäl putsning nedåt således.

Karta över nederbörd september 2017.
Nederbördssumma i mm september 2017. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2017.
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2017. Förstora Bild

 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i september 2017 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i september 2017 (102 kB, pdf)

Vind - Stormbyar den 4 och den 13 

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2017.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2017. Förstora Bild

Vissa år dyker de första höststormarna upp i september. I år uteblev dessa men ett intensivt lågtryck gav dock upphov till stormbyar i södra Götaland den 13. Falsterbo i sydvästra Skåne rapporterade då en maximal byvind på 28 m/s. En kraftig tryckgradient mellan ett högtryck i norr och ett mindre lågtryck över södra Baltikum medförde stormbyar över Upplandskusten den 4. Söderarm uppmätte då 22,2 m/s vilket var månadens högsta medelvind.

Snötäcke - Ingen snö rapporterades

Ingen väderstation rapporterade något snötäcke i september, vilket är tämligen normalt. Däremot förekom kortvarigt snötäcke uppe på höjden i fjällvärlden.

Solskenstid - Solfattig eller mycket solfattig septembermånad

Med undantag för Norrlandsfjällen blev det en solfattig eller mycket solfattig septembermånad. I värmländska Karlstad (startår 1950) var detta den allra solfattigaste septembermånaden som observerats med totalt 83 soltimmar. Den tidigare solfattigaste septembermånaden härrörde från 1957 då endast 88 soltimmar registrerades. Även i Borlänge i Dalarna var detta den solfattigaste septembermånaden som observerats men mätserien där startade först 1987. 

I Umeå (startår 1969) och Norrköping (startår 1955) får man gå tillbaka till 1990 för att finna en solfattigare septembermånad. Mest sol räknat i antal soltimmar fick man längs Götalands- och Svealandskusten samt i Storlien-Visjövalen i Jämtlandsfjällen. I Norrlandsfjällen fick man mer sol än normalt.

Karta med soltimmar under september 2017.
Antal soltimmar i september 2017. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2017.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2017. Förstora Bild

Åska - Årets nionde åskrikaste dygn den 15

Kring mitten av månaden förekom ett par dagar med mer utbredd åska. Det åskrikaste dygnet blev den 15 då 999 blixturladdningar registrerades. Detta var årets nionde åskrikaste dygn. Värt att notera är att det faktiskt registrerades fler urladdningar den 15 än under något enskilt dygn i maj och juni. Även den 13 och den 17 förekom ett tresiffrigt antal blixturladdningar men i betydligt mindre omfattning än den 15. 

Totalt antal blixtar under september 2017.
Totalt antal blixtar under september 2017. Förstora Bild
Antal åskdagar under september 2017.
Antal åskdagar under september 2017. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Månadens första dag även månadens varmaste

September månad inleddes med att ett lågtryck över Bottenhavet drog bort österut över Finland under morgonen. I södra Sverige blev det i allmänhet varierande molnighet och utrymme för sol på många håll. I norra Svealand och Norrland var vädret mer ostadigt och skurbetonat, lokalt med inslag av åska. Nederbördsmängderna var dock i allmänhet små. Dagstemperaturerna lyckades klättra över 20° på flera håll i södra och östra Götaland. Bollerup i östra Skåne noterade 21,4° vilket blev månadens högsta temperatur. I  Oxelösund i Södermanland uppmätte man 20,4° vilket visade sig bli septembers högsta temperatur i Svealand. Gävle i Gästrikland toppade med 19,7° vilket blev månadens högsta temperatur i Norrland.

Högtryck in över Norrland

Under natten till den 2 växte en högtrycksrygg in över mellersta Sverige och i östra Norrland blev det en förhållandevis solig dag. Detta avspeglade sig även i låga nattemperaturer där molnen höll sig borta. Jönköpings flygplats uppmätte 1,1° vilket blev Götalands lägsta temperatur i september. Även om molnen var mer närvarande i västra Norrland samt i norra Svealand kunde man ändå glädja sig åt uppehållsväder denna dag. I Götaland och övriga Svealand var vädret ostadigare med regn- och regnskurar på många håll. Exempelvis fick Mönsterås i östra Småland denna dag 19 mm. 

Mycket regn i nordöstra Götaland

Till den 3 hade högtrycket fått sitt centrum över Vita havet vid Arkhangelsk i nordvästra Ryssland. Norrland samt norra Svealand kunde avnjuta ännu en dag med uppehållsväder och varierande molnighet. Även denna natt var det kyligt i norr med som lägst -3,8° i Latnivaara i Lappland. I södra Sverige däremot blev det däremot en mycket ostadig söndag. Ett lågtryck med tillhörande regn rörde sig in österifrån från Baltikum. I samband med detta föll stora eller mycket stora regnmängder i östra Götaland samt södra Svealand öster om Vänern. I de östra delarna av Östergötland samt nordöstra Småland föll allmänt 30-60 mm regn. Allra mest uppmättes i Hellerö i Småland med 67,3 mm vilket visade sig bli månadens största dygnsmängd.

Vädret ändrades inte mycket till den 4 utan högtrycket i norr fortsatte ge en hel del sol och uppehållsväder. I nordligaste Norrland tangerades månadens högsta temperatur för Norrland då Vittangi i norra Lappland uppmätte 19,7°. I söder fortsatte det ostadiga vädret och längs främst Svealands ostkust utbredde sig en kraftig ostvind då tryckgradienten mellan högtrycket i norr och lågtrycket över södra Baltikum ökade. Det sistnämnda fortsatte att leverera en hel del regn i östra Östergötland och nordöstra Småland men även i delar av Svealand fick man nu ta del av vätan. Dygnets största mängd uppmättes i sörmländska Nynäshamn med 37 mm följt av 36 mm i Sjögärde (Södermanland). I Börrum i Östergötland fick man 35 mm och i Västmanland rapporterade Nora 34 mm medan Ön i Närke också fick 34 mm. Längs ostkusten noterade Söderarm i Uppland stormbyar på knappt 27 m/s samt månadens högsta medelvind på 22,2 m/s.

Fortsatt högtrycksbetonat i norra Norrland

Fronter och regn började den 5 trycka på i väster men högtrycket över Vita havet fortsatte hålla emot med uppehållsväder i stora delar av Norrland, östra Svealand samt på Gotland. I nordöstra Norrland blev det även en hel del sol. I Götaland, Svealand samt västra Norrland upp till Jämtland fortsatte det vara ostadigt men nu med endast små regnmängder på i allmänhet 0-5 mm.

Regnigt i Skåne

Ingen större förändring skedde till den 6 men högtrycket försvagades nu påtagligt när fronterna i väster tryckte på. Då fronterna med tillhörande regn låg förhållandevis stilla föll stora mängder på sina håll i Skåne, Västergötland och Bohuslän där många av våra observatörer mätte upp 20-30 mm. Värst var skåningarna där Ystad noterade 64 mm följt av 54 mm i Bollerup. I Västsverige toppade Mollsjönäs med 37 mm.

Lågtryck i öster och väster knäckte högtrycket i norr

Högtrycket i öster lyckades avvärja en första lågtrycksattack varför den 7 blev en dag med varierande väder i landet med lätta regnskurar här och var. Längst i norr fortsatt uppehållsväder och även en del sol men även i stora delar av Svealand höll molnen inne med sitt vatteninnehåll. Ett lågtryck från öster lyckades tillsammans med fronterna i väster tränga undan högtrycket i norr. Den 8 blev därför en ostadig och regnig dag, främst i Ångermanland, Västerbotten samt södra Norrbotten där regnet från öster drog in men även i västra Götaland samt Blekinge och södra Öland där regnet från väster tog sig in. Allra mest regn uppmättes i Horred i Västergötland med 33 mm följt av 31 mm i Lyckeby i Blekinge samt Veddige i Halland.

Regn men även lite varmare i söder

Lågtrycket i öster bakades till den 9 ihop med ett annat i väster med tyngdpunkten kring Brittiska öarna vilket genererade en mer sydvästlig luftströmning i södra Sverige och även något stigande dagstemperaturer. Hela landet fick nu regnigt och ostadigt väder. På många håll i Götaland, Svealand och södra samt östra Norrland föll 10-20 mm regn. I Götaland toppade Helsingborg i Skåne med 35 mm följt av stationerna Nävelsjö i Småland och Tånga i Skåne som båda fick några få tiondelar mindre än Helsingborg. I Svealand toppade  Uddheden i Värmland regnligan med 32 mm medan Klövsjöhöjden i Jämtland mäktade med 31 mm och därmed regnigast i Norrland.

Mer regn...

Tyngdpunkten på regnet spred sig till den 10 och hade då lämnat södra och mellersta Sverige där man fick en gråmulen dag med en del regnskurar och istället hade regnet nått upp till norra Norrland där det allmänt föll 10-20 mm. I Norrbotten kom det istället i regel 20-30 mm. Storön i Norrbotten rapporterade 41 mm. Den största dygnsmängden noterades dock i Nikkaluokta i Lappland som fick 42 mm. Samtidigt hade de västra delarna av Lapplandsfjällen uppehållsväder. Katterjåkk fick inte en droppe regn denna dag.

Det fortsatte att vara ostadigt och grått väder också den 11 i hela Sverige, särskilt längs norra västkusten där 10-20 mm regn noterades. Endast längs norra Norrlandskusten samt större delen av Öland var det uppehåll. På inre Gotland lyckades temperaturen sega sig upp till exakt 20,0° i Mästerby vilket blev dagens högsta temperatur.

En svag front med tillhörande regn kopplat till lågtrycket i väster rörde sig upp över landet under dagen och hade under natten den 12 nått upp till mellersta Norrland. Den fortsatta färden norrut skedde dock i mer maklig takt och tillät himlen att öppna sig i större utsträckning, främst längs mellersta Norrlandskusten samt delar av Lappland och Norrbotten där det på flera håll kom 10-15 mm. Mest fick Bastansjö i Lappland där man uppmätte 35 mm medan Nordanås, Malmberget och Jäkkvik, samtliga tre i Lappland, alla rapporterade 22 mm. Dagens högsta temperatur stod Oskarshamn i Småland för med 20,1° följt av grannstationen Gladhammar med 20,0°.

Stormbyar i södra Götaland den 13

Under förmiddagen den 13 drog ett intensivt lågtryck in över södra Götaland. Söder om lågtrycket blev det riktigt blåsigt och stormbyar noterades ute vid Falsterbo och på Hanö. Högsta byvinden på 28 m/s stod Falsterbo för där medelvinden som högst var 21 m/s. I anslutning till lågtrycket föll allmänt 10-25 mm i södra Götaland. Största mängden på 43 mm uppmättes i Knopparp i Skåne. Även i resten av landet fortsatte det att vara ostadigt. Lokalt föll det 10-15 mm regn i Svealand och norra Norrland.

Till den 14 hade ovädret dragit bort till Estland. Detta efterföljdes av en gråmulen dag i hela Sverige med talrika regnskurar, lokalt med inslag av åska. De största mängderna registrerades i södra Götaland och på Gotland. Sanda på västra Gotland rapporterade 31 mm.

Åskrik fredag i Västsverige med lokala översvämningar

Ett mindre lågtryck med tillhörande nederbörd fanns uppe vid Vita havet vid Kolahalvön och rörde sig under kvällen och natten västerut över Finland och nådde Tornedalen under morgonen den 15. I nederbörden förekom även inslag av snö. I resten av landet blev det en molnig dag. I västra Götaland förekom kraftiga regn- och åskskurar vilket gav upphov till lokala översvämningar, bland annat drabbades Tjörn i Bohuslän och Nol i Västergötland. Vid SMHIs mätstation på Tjörn, Rörastrand, uppmättes dock "bara" 6 mm. Den största officiella regnmängden uppmättes i Härryda i Västergötland öster om Göteborg där man fick 61 mm följt av Laholm i Halland med 53 mm.

Vädret lugnade ner sig till den 16 men det var fortsatt ostadigt i landet, främst i Götaland. I norra Norrland var dagstemperaturerna blygsamma och endast lokalt orkade temperaturen över 10°. 

Söndagen den 17 bjöd på lokalt kraftiga regn- och åskskurar i sydvästra Götaland. Lokalt förekom även byar av hagel och i trakterna kring Ulricehamn i Västergötland gav dessa upphov till trafikproblem. Mätstationen i Ulricehamn noterade 29 mm i smält form. Desto mer fick man vid grannstationen Kållered som mätte upp 44 mm. I övrigt fick en mycket svag högtrycksrygg norr om Brittiska öarna ett visst inflytande över vädret men trots det föll små mängder regn här och var. Väderläget den 18 var snarlikt men utan några blixtregistreringar.

Högtryck från Ishavet och lågtryck över Ryssland gav nordvindar i norr

Ett lågtryck från kontinenten hade till den 19 arbetat sig upp till trakterna kring St Petersburg i Ryssland samtidigt som ett högtryck över norra Ishavet långsamt började pressa sig söderut. Detta gav upphov till en nordostlig luftström över Norrland och dagstemperaturer som bara lokalt längs kusten nådde upp till 10°. Över mellersta Götaland aktiverades ett regnområde som gav 10-20 mm på flera håll. Mest fick Skeppshult i Småland med 28 mm.

Ettrigt lågtryck i östra Sverige med lokalt skyfall i Östergötland

Högtrycket fick mer inflytande till den 20 över norra Norrland. Under kvällen fram till midnatt den 21 noterade Tarfala -4,0° vilket räknas till både den 20 och den 21. I söder gav ett litet men ettrigt lågtryck över östra Götaland och östra Svealand ostadigt och regnigt väder den 20. Största mängden rapporterades från Tryserum i nordöstra Småland med 58 mm. I Gryt öster om Valdemarsvik i ostligaste Östergötland tog regnet däremot i för kung och fosterland med omfattande översvämningar som följd. Privata mätningar indikerar att runt 140 mm föll där. Även i Ångermanlands kustland gav ett litet men närapå stillaliggande område med regn allmänt 10-20 mm. Mest uppmätte Nora-Östanö med 26 mm.

Mäktigt högtryck gav varm och mestadels torr avslutning

Från den 21 började det för årstiden mäktiga högtrycket i nordost att etablera sig alltmer över landet. I Värmland gav minskad molnighet lokal frost på utsatta platser. Kallast blev det i Arvika med -0,8° vilket blev Svealands lägsta temperatur i september.

I söder rörde sig en varmfront med lätt regn in österifrån den 22. Fronten hade till den 23 försvagats och nått gränsen mellan Sverige och Norge. På många håll i landet dominerade molnen men längst i öster fick man en ganska solig lördag. Där kom temperaturen också nästan upp i 20°. De kommande dygnen från den 24 till den 27 bjöd på snarlikt väder med varierande molnighet runtom i landet och ljumma temperaturer för att vara i slutet av september. Både den 24 och den 25 orkade temperaturen över 20° i södra Götaland. Den 24 uppmätte Karlshamn i Blekinge och Malmö i Skåne båda 20,9°. Påföljande dag, den 25, uppmättes 21,1° i Varberg i Halland. I Svealand blev dagens högsta värde 20,0° i Södertälje i Södermanland. På en del håll låg dimma och dimmoln kvar under dagarna vilket renderade lägre dagstemperaturer där.

Bilden visar Falsterbo fyr den 25 september
Molnigt väder var ett dominerande inslag i landet under september. Här Falsterbo fyr i sydvästligaste Skåne den 25 september. Foto Petra Johansson Förstora Bild

Nytt svenskt lufttrycksrekord för september

Högtrycket nådde sitt crescendo strax efter midnatt den 28 i sydöstra Lappland då både Åsele och Lycksele rapporterade ett maximalt lufttryck på 1044,1 hPa. Därmed slogs det svenska lufttrycksrekordet för september från den 29 september 2015 då Hagshult i Småland uppmätte 1042,9 hPa. Ytterligare 20 stationer i östra Norrland hade tryckvärden på minst 1043,0 hPa, däribland Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Boden och Haparanda.

Från morgonen den 28 började högtrycket långsamt att försvagas men de avslutande dygnen bjöd ändå på torrt och högtrycksbetonat väder i hela Sverige. Natten till den 30 uppmättes månadens lägsta temperatur på -4,8° i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen. I väster tryckte fronter på från Nordsjön men dessa fick vänta tills september övergått i oktober.

Högsta temperatur, september 2017
Norrland +19.7° den 1 Gävle (Gästrikland) och den 4 Vittangi (Lappland)
Svealand +20.4° den 1 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +21.4° den 1 Bollerup (Skåne)
Lägsta temperatur, september 2017
Norrland -4.8° den 30 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -0.8° den 21 Arvika (Värmland)
Götaland +1.1° den 2 Jönköpings flygplats (Småland)
Högsta nederbörd, september 2017
Norrland 121.1 mm Kusmark (Västerbotten)
Svealand 121.9 mm Sjögärde (Södermanland)
Götaland 181.2 mm Tryserum (Småland)
Lägsta nederbörd, september 2017
Norrland 7.5 mm Ritsem A (Lappland)
Svealand 29.3 mm Hillersboda (Dalarna)
Götaland 46.1 mm Vadstena (Östergötland)
Högsta lufttryck, september 2017
Norrland 1044.1 hPa den 28 Lycksele och Åsele (Lappland)
Svealand 1042.5 hPa den 28 Örskär (Uppland)
Götaland 1039.6 hPa den 28 Gotska Sandön (Gotland)
Lägsta lufttryck, september 2017
Norrland 986.8 hPa den 10 Hemavans flygplats (Lappland)
Svealand 981.9 hPa den 14 Landsort (Södermanland)
Götaland 981.1 hPa den 13 Ängelholm/Barkåkra (Skåne)
Största snödjup, september 2017
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm september 2017 (83 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i september 2017 (108 kB, pdf)