September 2017 - Vågrekord vid Huvudskär

Ytvattentemperaturerna sjönk sakta under månaden men lokalt var det kraftig uppvällning som sänkte temperaturen snabbt. I samband med en lågtryckspassage i mitten av månaden observerades de högsta och lägsta vattenstånden i Uddevalla respektive Skanör. Huvudskärsbojen registrerade ett nytt septemberrekord för signifikant våghöjd för denna plats.

Långsam avkylning med lokalt kraftig uppvällning

Månadens allra första dagar inleddes lugnt och stabilt för ytvattentemperaturen i Sveriges hav. Den 10 dundrade det första i raden av många lågtryck på liknande bana in från Atlanten. Med sina syd- till sydvästliga vindar bidrog det till att kraftig uppvällning skedde utanför Öland och Gotland. Den 18 hade ytvattentemperaturen lokalt halverats från 16 till 8 grader. Även längs Skånes syd- och ostkust sjönk ytvattentemperaturen kraftigt.

Mönstret med uppvällning höll i sig till slutet av månaden när det den 25 plötsligt var som bortblåst. Ett högtryck växte då in österifrån och stabiliserade åter läget. Ytvattentemperaturen hade i slutet av månaden sänkts med cirka 2 grader, till 10-12 grader i Bottniska viken och 14-15 grader i Egentliga Östersjön samt Västerhavet.

Inga rekord i ytvattentemperaturen noterades under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten september 2017 (79 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 28 september 2017.
Karta över ytvattentemperatur i havet 28 september 2017. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 14 september 2017.
Karta över ytvattentemperatur i havet 14 september 2017. Förstora Bild

Vattenstånd

September inleddes med vattenstånd något över det normala på samtliga platser. Några lågtryckspassager i mitten av månaden gav högt och lågt vattenstånd. Månadsmedelvärdena var över de normala.

Under månadens första vecka hände inte så mycket med vattenståndet. Längs västkusten sjönk det något och i de östra farvattnen var de i stort sett oförändrade.

Den 10 gav ett lågtryck över mellersta Sverige en sydostlig vind över Bottenviken och vattnet pressades mot svenska kusten. I Kalix steg vattenståndet till +46 cm och i Spikarna till +27 cm.

I samband med en lågtryckspassage den 13-14 över södra Sverige observerades månadens högsta vattenstånd i Uddevalla då det steg till +63 cm och Kungsvik hade +57 cm. På Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -67 cm. Kungsholmsfort hade -29 cm.

Den 19 befann sig ett lågtryck över S:t Petersburg och över Bottenviken var det en nordostlig vind som pressade vattnet åt sydväst. I Kalix sjönk vattenståndet till -29 cm och i Ratan till -23 cm.

Mot slutet av månaden etablerades ett mäktigt högtryck över Sverige. Detta gjorde att vattnet långsamt pressades ut ur Östersjön med sjunkande vattenstånd som följd i de östra farvattnen. På månadens sista dag hade Ratan -23 cm, Stockholm -18 cm och Kungsholmsfort -8 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i september 2017 (138 kB, pdf)

Höga vågor

Under september höll sig den signifikanta våghöjden* under 3 meter på samtliga mätplatser förutom vid Huvudskär.

Den 4 befann sig ett lågtryckssystem sydost om Östersjön. På de nordöstra delarna av Östersjön var det en ostlig vind på 20 m/s. Huvudskärsbojen registrerade en signifikant våghöjd på 4,4 meter. Detta var ett nytt septemberrekord för platsen sedan mätningarna startade 2001. Det tidigare septemberrekordet för Huvudskär var 4,2 meter från 2001. Vid Knolls grund observerades 2,4 meter. På Bottenhavet var det en nordostlig vind på 13 m/s och den signifikanta våghöjden var 2,7 meter.

Signifikanta våghöjden för alla septembermånader sedan mätningarna startade 2001 för Huvudskär.
Signifikanta våghöjden i meter för alla septembermånader sedan mätningarna startade 2001 för Huvudskär. Förstora Bild

Den 11-12 rörde sig ett lågtryckssystem upp längs norska kusten. Vid västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,3 meter.

Den 19 gav ett lågtryck vid S:t Petersburg en nordostlig vind på 15 m/s över Bottenhavet och vid Finngrundet observerades en signifikant våghöjd på 2,1 meter.

Den 30 befann sig ett högtryck öster om Sverige och ett frontsystem i väster. Vid västkusten var det en ostlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,0 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2017.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2017. Förstora Bild