September 2012 - Många dygn med regn

Lågtrycken har paraderat in över landet och många har säkert upplevt att det regnat jämt och ständigt. Det är sant att det varit betydligt fler dygn med regn än normalt men inledningsvis var faktiskt stora delar av landet tämligen torra. Moln och regn har dominerat främst i söder och därmed blev solskenstiden under det normala i söder och nära det normala i norr.

Hösten smög sig på

Tromb i Ljusne
Tromb i Ljusne (Söderhamns Kommun) den 3 september 2012 kl.16.30. Varaktighet 5-10 minuter. Daniel Sjöholm som tagit bilden nämnde att det fanns rapporter om att ett antal träd hade blåst omkull, takpannor hade blåst bort från tak, studsmattor hade blåst över villor och att cyklar hade lyfts ett antal meter. Foto Daniel Sjöholm / Larm-Söderhamn.se Förstora Bild

Under inledningen av september låg en högtrycksrygg över kontinenten och tidvis över Brittiska öarna. Norr därom rörde sig lågtryck österut in över landet. Vädret i Sverige blev därmed ömsom sol ömsom regn.

I samband med att en front passerade Norrland den 3 bildades åska som berörde sydligaste Norrlandskusten. Det kom även in en detaljerad rapport om en tromb till SMHI, se bild. Ett hösttecken var att det på mornarna låg dagg i gräset och ibland förekom även lätt dimma.

Nästa front den 4 gav lite åska främst i östra Jämtland. Mest nederbörd, allmänt 10-20 mm, föll då i de västra fjällen i Jämtland och södra Lappland och senare på dagen i Norrbotten. 

Natten till den 5 friskade vinden i och det blev ganska blåsigt. På förmiddagen den 6 passerade en högtrycksrygg följt av ett nederbördsområde som kom in över Götaland och Svealand på eftermiddagen. Mest nederbörd föll i delar av Halland där Baramossa och Havraryd fick 29 respektive 25 mm. Utmed en eftersläpande front berördes Norrland av ett nederbördsområde den 7. Mest nederbörd där fick Storlien-Storvallen i Jämtland med 26 mm.

Utmed en tråglinje som från norr drog ner över Svealand den 8 bildades bymoln. De gav en del åska men också en tromb, som fällde flera träd bland annat över elledningen utmed tåglinjen mellan Karlstad och Kristinehamn på kvällen den 8. Tågpassagerare mellan Oslo och Stockholm fick ta buss en sträcka.

På kvällarna mörknade det allt tidigare och sensommarvärmen försvann under klara och åter stjärnbeströdda nätter. Den 9 blev det allmän markfrost långt ner i Götaland, vilket avsatte iskristaller på de första fallna höstlöven.
 

Sommarens sista suck

Den 10 blev temperaturmässigt en händelserik dag. På morgonen noterades månadens lägsta temperaturer med -7,3° i Naimakka i norra Lappland och över södra Sverige drog samtidigt en pust av den kontinentala värmen upp, varvid månadens högsta temperaturer noterades med strax över 26° i Skåne.

Ett mindre område med skurar och åska fanns insprängt i varmluften och passerade då mellersta Götaland.

Men värmen sveptes bort av en front som passerade landet under eftermiddagen den 11. Fronten och dess nederbördsområde var knutet till ett lågtrycksområde som då låg över Norska havet och som var resterna av två gamla tropiska cykloner. Det blev emellertid varken några kraftiga vindar eller några nämnvärda nederbördsmängder över Sverige.

I den efterföljande västvinden följde två dagar med dis, tidvis små mängder med nederbörd och även sol då och då. Mest intressant var kanske åskan som främst drabbade Norrbotten den 13.

Ett nytt lågtryck med nederbördsområde gav nederbörd över större delen av landet den 14 och i södra Sverige friska vindar. Mest nederbörd drygt 20 mm föll i gränstrakterna mellan Halland och Småland och över ett stort område i Norrbotten. Allra mest fick Ullared i Halland med 29 mm och Kalix i Norrbotten med 30 mm.

Hösten avancerade

Örnbräken i Kolmården på väg att vissna
Ormbunksväxten Örnbräken bildar ofta stora mattor när de fräscht gröna bladen rullas upp och breder ut sig på våren. När den första frosten kommer på hösten blir de snabbt gula eller rostbruna och faller med tiden samman. Foto Weine Josefsson Förstora Bild

Den 15 blev en mellandag i väntan på nästa lågtryck. Detta tog dock en lite nordligare bana och den 16 var det främst norra Norrland som fick lite nederbörd.

I söder dröjde det till natten till den 17 innan nästa nederbördsområde kom in från väster med de största mängderna över Bohuslän. Nederbörd föll i nästintill hela landet den 17. De största mängderna, 10-20 mm, i ett stråk från Jämtland upp mot Norrbotten. Mest fick Åsarna i Jämtland med 31 mm.

Bakom lågtrycket drog en instabil luftmassa in över landet. Därmed förekom det rikligt med skurar den 18 och 19. En del av dem med inslag av åska.

Hösten som kommit till fjällen och stora delar av Norrlands inland redan i augusti bredde den 19 ut sig över hela Norrland och intog större delen av södra Sverige.

Mellan den svalare luften över Skandinavien och den varmare öster därom bildades ett lågtryck över Finland den 19. Nederbördsområdet som var knutet till lågtrycket drog in över nordligaste Sverige natten till den 20. I nederbörden fanns inslag av snö, ett tecken på den annalkande vintern.

Kraftigt regnande

I söder blandades lätta skurar och en och annan åskknall med sol fram till den 21. Över Nordsjön laddade dock ett nytt lågtryck upp och dess nederbörd drog in över västra Götaland på kvällen.

Under natten till den 22 regnade det ihållande i västra Götaland och nederbörden spred sig upp mot östra Svealand. På morgonen den 22 uppmättes mer än 30 mm i ett stort område i Halland från Halmstad upp till strax norr om Varberg. Flera av våra nederbördsstationer där fick över 50 mm bland vilka Eftra toppade med 64 mm.

Under dagen berörde nederbörden större delen av Götaland och Svealand. Då fick även södra Norrlands kustland en släng av nederbörden. Så även nästa nederbördsdygn noterades över 20 mm i nordöstra Skåne, det inre av Småland och 29 mm på Svenska Högarna. Den 23 övergick regnet i skurar i Götaland och Svealand.
 
En tillfällig stabilisering av vädret var på gång och den 24 blev det i större delen av landet en solig och fin höstdag efter en kylig morgon. Emellertid var detta bara ett kort mellanspel. Över Brittiska öarna låg nu ett lågtryck som skulle påverka vädret de följande dygnen.

Redan under eftermiddagen den 24 kom regn och blåst från sydväst till Skåne och vid midnatt regnade det i södra halvan av Götaland. Vid Hanö och Falsterbo nådde byvinden som mest 22 m/s. Norrland hade då mest uppehållsväder, men moln- och regnområdet fortsatte upp över landet under försvagning och nådde södra Norrland den 25. 

För första gången under säsongen, den 25, orkade inte maximitemperaturen över +10° utom längst ner i söder. Hösten var därmed definitivt etablerad.

Den första snön

Lågtrycket över de Brittiska öarna fortsatte att pumpa in fronter med moln och nederbörd över södra Skandinavien. Redan på kvällen den 25 kom ett nytt regnområde från sydväst in över västkusten. Ett område från Bohuslän upp mot Dalsland fick då drygt 30 mm fram till morgonen den 26. Bland våra stationer fick Lysekil och det närliggande Henån mest med 40 respektive 41 mm.

Nederbörden fortsatte norrut mot Svealand och södra Norrland den 26. Så gott som hela landet utom de allra nordligaste samt de allra sydostligaste delarna fick ta del av nederbörden. Mest, över 20 mm, föll i ett stråk från Västmanland mot Gästrikland och vidare norrut längs Norrlandskusten upp till i höjd med Umeå. Allra mest fick Kasa vid kusten i norra Ångermanland med 40 mm.

Under natten till den 27 låg centrum av regnet över Bottenhavet, men under dagen svepte nederbörden in mot norra Norrlandskusten vilket förstärkte regnandet. Denna dag fick delar av Västerbotten, Norrbotten och östra Lappland mycket regn. Bland de högre värden som uppmättes var 35 mm i Piteå. Temperaturerna sjönk och när nederbörden nådde Norrbotten övergick regnet delvis i blötsnö. Snötäcket blev kortvarigt och lokalt, bara två stationer i Lappland rapporterade några få cm snödjup på morgonen den 28.

Efter detta första moln- och nederbördsområde följde ytterligare ett på en liknande bana. Därför kom det även den 27 regn över Götaland.

Inget slut på lågtryckstrafiken

Rött och grönt - höst
Hösten täckte i slutet av månaden nästan hela landet. Många träd var fortfarande väldigt gröna i Norrköping den 27 och stod då i bjärt kontrast mot enstaka röda. Foto Weine Josefsson Förstora Bild

Den 28 passerade en högtrycksrygg men trots detta hann det komma lite regn även denna dag främst i landets västra hälft. Detta då ett nytt moln- och nederbördsområde kopplat till ett lågtryck över Norska havet kom in från väster sent under dagen. 

Den 29 bildades det mer nederbörd utmed lågtryckets front som mitt på dagen sträckte sig från Jämtland ner mot Skåne. Mest nederbörd föll i västra Götaland och i Västerbotten.

Avslutningen på månaden, den 30, blev en ganska solig dag då en ny högtrycksrygg passerade, men redan på kvällen nåddes västkusten av nästa nederbördsområde som natten till den första oktober passerade Götaland och Svealand. Mest nederbörd föll då i det inre av Halland med drygt 20 mm.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i september 2012.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer september 2012

Karta med soltimmar under september 2012.
Antal soltimmar i september 2012. Förstora Bild
September 2012 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2012. Förstora Bild

Normala temperaturer

Månaden bjöd sammantaget på osedvanligt normala temperaturer. Två perioder utmärkte sig temperaturmässigt nämligen värmen som drog upp den 10 till 12 och den lite kyligare perioden från den 19 till 26. Annars medförde de frekventa lågtrycken att temperaturen låg ganska nära det normala under de flesta dygnen.
 
Under september kom vintern till högfjället, hösten till så gott som hela landet och sommaren försvann utom längs med Götalands kuster. En första liten känning av snö kom i slutet av månaden.

September 2012 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2012. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i september 2012.
Medeltemperaturen i september 2012. Förstora Bild

Nederbördsrekord

 Inledningsvis fick stora områden mindre nederbörd än normalt i sydöstra Götaland och delar av Svealand och södra Norrland. Det envetna regnandet tog emellertid över och de torra områdena krympte.

Månadens mest spektakulära inslag blev de stora överskotten i nordöstra Norrland och i västra Götaland. I nordöstra Norrland kom över 100 mm över ett ganska stort område, inga rekordmängder i de långa mätserierna, men intressant så till vida att det nu har varit stora överskott där två år i rad. Förra året 2011 var rekordåret och även 2004 gav mer nederbörd i denna del av landet.

I västra Götaland kan det bli stora mängder då västvinden ligger på, och på många platser blev detta den nederbördsrikaste september sedan 1994.

I Havraryd, en bit nordost om Halmstad och med mätningar sedan 1911, kom 242 mm vilket slog det gamla rekordet på 238 mm från 1994. I den ofta nederbördsrika Baramossa, nära gränsen mellan Skåne och Halland, med mätningar sedan 1973 uppmättes 213 mm vilket är 3 mm mer än det tidigare septemberrekordet från förra året. 

I Torup med startår 1945 kom 254 mm vilket hamnade som tvåa efter de 260 mm som föll där år 1994. Även Lysekils månadsvärde på 156 mm liksom Alingsås med 192 mm orkade inte ända fram till 1994 års värde.

September 2012 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under september 2012. Förstora Bild
Karta över nederbörd september 2012.
Nederbörd under september 2012. Förstora Bild
September 2012 - Blixtdagar
Åskdagar under september 2012. Förstora Bild
September 2012 - Antal blixtar
Totalt antal blixtar september 2012. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, september 2012
Norrland +21.2° den 11 Gävle (Gästrikland)
Svealand +23.2° den 11 Eklången (Södermanland)
Götaland +27.8° den 10 Kristianstad A (Skåne)
Lägsta temperatur, september 2012
Norrland -7.3° den 10 Naimakka (Lappland) och den 24 Ljusnedal (Härjedalen)
Svealand -4.4° den 21 Särna (Dalarna)
Götaland -1.1° den 24 Målilla (Småland)
Högsta nederbörd, september 2012
Norrland 143 mm Karungi (Norrbotten)
Svealand 156 mm Daglösen A (Värmland)
Götaland 258 mm Fotskäl (Västergötland)
Lägsta nederbörd, september 2012
Norrland 16 mm Ytterhogdal (Hälsingland)
Svealand 37 mm Fågelsjö (Dalarna)
Götaland 26 mm Hoburg (Gotland)
Högsta lufttryck, september 2012
Norrland 1023.4 hPa den 1 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1020.8 hPa den 1 Hamra (Dalarna)
Götaland 1023.9 hPa den 1 Sturup (Skåne)
Lägsta lufttryck, september 2012
Norrland 977.2 hPa den 14 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 982.8 hPa den 14 Hamra (Dalarna)
Götaland 988.2 hPa den 14 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, september 2012
Norrland 5 cm den 28 Killingi (Lappland)
Svealand - cm
Götaland - cm

Medelvind över 21 m/s i september 2012

Dygnsnederbörd över 40 mm september 2012