Oktober 2012 - Blött och kyligt

Oktober bjöd på en hel del höstrusk och praktiskt taget hela vårt avlånga land fick mer nederbörd än normalt. I nordöstra Norrland slogs det lokalt nya nederbördsrekord för stationer med mer än 100-åriga mätserier.

Regn och rusk från dag 1

Redan från månadens början så var vi inne i en period med ostadigt väder där regnområdena avlöste varandra. I norr rörde ett nederbördsområde sig sakta bort åt nordost under den 1. Samtidigt drog ett nytt regnväder in över större delen av Götaland, där man på många håll i västra delen fick upp emot 20 mm (Mollsjönäs 25 mm, Borås och Fotskäl båda 20 mm).

Regnet drog vidare åt nordost samtidigt som det mattades av. Detta regnområde var främre delen av en långsträckt front som med sitt regn kom att dominera väderläget för Götaland, Svealand samt de östra delarna av Norrland även den 2. Samtidigt svepte ett nederbördsområde in över Norge och nådde även in över Svealands och Norrlands västliga delar på sin bana norrut.

Under eftermiddagen den 3 kom nästa regnväder in från sydväst. Under sin färd åt nordost fick i princip hela landet beskedliga mängder på mellan 5-15 mm, mest i västra Götaland och Svealand och sedan avtagande norrut. Mest fick Svaneholm i Värmland med 24 mm.

Under dagen den 4 förstärktes ett regnområde över nordöstra Norrland och gav på många håll där drygt 20 mm, varav Talljärv i Norrbotten fick mest med 26 mm.
Samtidigt drog en åskfront in från Nordsjön som gav kraftiga skurar i framför allt Dalsland där Kroppefjäll uppmätte 24 mm.

Rekordnederbörd uppe i nordost

MV_flugsvamp_oktober
Svamparna trivdes som aldrig förr långt in i oktober. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Mitt på dagen den 5 drog två separata lågtryck in över landet. Ett kom in ifrån sydväst och berörde de södra och mellersta delarna av Götaland vilket gav drygt 20 mm på sina platser i norra Skåne. Samtidigt drog ett djupt lågtryck in österifrån från Finland och kom att dominera väderläget i de norra och senare även de mellersta delarna av landet fram till den 8. I samband med detta kom det på många ställen ordentligt med nederbörd, på sina platser över 80 mm sammanlagt under dessa tre dygn, vilket på sina håll orsakade stora problem med bland annat översvämmade vägar. Norrbottniska Fagerheden fick den 5 inte mindre än 58 mm nederbörd vilket är den största dygnsnederbördsnoteringen där i oktober sedan åtminstone 1961. Piteås nederbördsnotering från den 5 på 35 mm var den största uppmätta dygnsmängden där i oktober på minst 75 år.

Solglimtar och kalla nätter mellan skurarna

I Götaland och Svealand hade man för ovanlighetens skull möjligheten att samtidigt uppleva relativt vackra dagar med goda solchanser och uppehåll frånsett lite skurar utmed västkusten.

Under den 8 rullade åter molnen in över Götaland och Svealand västerifrån vilket senare åtföljdes av ett nederbördsområde. Detta hade drygt ett dygn senare passerat Gotland där man fick 20-30 mm regn den 9. Friska nordvästvindar rådde utmed västkusten som i byarna kom upp i 25 m/s (Falsterbo). Längre norrut dominerade ostadigt väder med byar av regn eller i fjällen snö.

Den 10 till 12 karakteriserades av mest uppehållsväder i princip i hela landet med avbrott för skurar här och var. Solen kikade också fram i framförallt landets södra hälft. Säsongens dittills lägsta temperatur noterades i Ljusnedal i Härjedalen den 11 med -8,5°. Även långt ner i Götaland bjöds det på nattemperaturer under nollan och bland annat noterades -5,8° i småländska Hagshult.

31 cm snö i Jämtlandsfjällen

Den 13 till 15 bevittnade vi en parad av fronter med tillhörande nederbörd som kom in söderifrån och rörde sig vidare mot norra Svealand och södra Norrland. I Jämtlandsfjällen kom nederbörden som snö och i Höglekaredalen mätte man på morgonen den 15 hela 31 cm snö. Detta följdes av ett lågtryck som den 15 och 16 följde ostkusten innan det natten mot den 17 drog vidare över norra Finland. Många platser i Svealand och södra Norrland erhöll 20-40 mm nederbörd (Härnösand 40 mm och Söderala i Hälsingland 36 mm den 15). Med ett uppsprucket molntäcke över nordvästra fjällkedjan den 15 till 17 så avlöste nya säsongslägsta temperaturnoteringar varandra (vid Tarfala -9.8° den 15 och -12,0° den 16) och sedan vid Nikkaluokta med -13,3° den 17).

Snödjupskarta för 15 oktober 2012.
Snödjup den 15 oktober 2012. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 oktober 2012.
Snödjup den 31 oktober 2012. Förstora Bild

Sol i norr och rekordvarmt i söder

Ett nytt nederbördsområde kopplat till ett lågtryck ute över Nordsjön kom in västerifrån över Götaland och Svealand på kvällen den 16. Detta rörde sig den 17 upp åt nordost över landet. Och detta avlöstes av ytterligare nederbördsområden som rörde sig över de södra och mellersta delarna av landet. Töcksfors i Värmland fick 22 mm den 18.
Ute över Norska havet växte ett högtryck sig allt starkare vilket från den 19 gav goda solchanser i landets nordligaste delar samtidigt som det strömmade ner kall arktisk luft. Längst i söder kom varm luft upp från Medelhavet vilket gav för årstiden mycket höga temperaturer i framför allt Skåne. Den 20 uppmätte Helsingborg 19,7° vilket är den högsta temperatur som uppmätts i Sverige så sent på året. Mellan dessa luftmassor parkerade en front över norra Götaland och Svealand, vilket gav drygt 20 mm på sina håll i Svealand (Sunne 26 mm, Uddheden och Sölje båda 24 mm (alla tre i Värmland)).

Kyliga vindar från norr gav äntligen höst även nere i söder

MV_rimfrost_oktober
Rimfrost i Vrinneviskogen, Norrköping. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Ett högtryck växte in över landet och gav mellan den 21 och 23 mest uppehåll frånsett måttlig nederbörd som kom med en frontpassage över den mellersta delen av landet.

På sina platser sprack även molntäcket upp och man kunde njuta av några riktigt härliga höstdagar.

Nedsvepande kalluft från norr gjorde att hösten nu anlänt i hela landet och att vinterns intåg på allvar kommit till den norra landsänden med klara, kalla nätter.

Kallt och snöbyar ända nere i Götaland

Kvällen den 23 kom ett lågtryck in över norra Norrland västerifrån med snöbyar i främst fjällen och ytterligare kall arktisk luft i släptåg. I samband med lågtryckets passage österut, blåste det kyliga och på de flesta håll i landet kraftiga nordvästvindar den 24-25, som gav upphov till en del skurar och till och med rena snöbyar ända nere i Götaland. På morgonen den 26 rapporterades säsongens första snötäcke i Götaland då Svinhult i Östergötland uppmätte 5 cm.

Det fortsatte att vara blåsigt med kraftiga nordvästliga vindar (i byarna upp emot 30 m/s) och låga temperaturer. I och med denna kalluft så sjönk snabbt säsongslägsta temperaturen från -15,5° i Kvikkjokk-Årrenjarka den 21 till -21,1° i Pajala den 26.

I fjällen fortsatte det att bildas snöbyar i nordanvinden. I landets södra del blev det nu ett par riktigt vackra höstdagar med sol och kalla stjärnklara nätter. I samband med detta rapporterades Götalands lägsta temperatur för månaden med -11,4° i Hagshult natten till den 28.
 

Vinter ända nere i delar av Svealand

Vinterns utbredning 31 oktober 2012
Vinterns utbredning i landet den 31 oktober.

Natten mot den 29 kom ett djupt lågtryck in från Nordsjön vilket gav upp emot ett par decimeter snö i framförallt Värmland och Dalarna, medan nederbörden längre söderut föll som regn. Under det dygnet fick Svensbyn och Gräsås, båda i Värmland, 43 respektive 41 mm. Längre norrut upplevde man en klar och kall natt, vilket medförde en ny säsongslägstanotering för temperaturen då man i Nattavaara hade -22,1°.

Lågtrycket fortsatte norrut vilket gav rikligt med snö över stora delar av Norrland och allra längst uppe i norr så hängde snöbyarna kvar månaden ut. Bakom detta nederbördsområde sprack molntäcket upp och gav goda solchanser i de södra och mellersta delarna av landet under den 30.

Natten mot den 31 bjöd på minusgrader i stora delar av Götaland samt delar av Svealand och södra Norrland. Kallast hade man i Idre-Storbo, i norra Dalarna, med -23,1° vilket blev månadens lägsta temperatur.

Månaden avslutades med att en dubbelfront drog in västerifrån. Detta medförde framförallt ytterligare nederbörd längs med västkusten samt de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Den kalla och nederbördsrika avslutning som månaden fick gjorde att i princip hela Norrland samt stora delar av Dalarna och Värmland låg snötäckt. Det var också så långt söderut som vintern hann avancera.
 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i oktober 2012.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer oktober 2012

Karta med soltimmar under oktober 2012.
Antal soltimmar i oktober 2012. Förstora Bild
Oktober 2012 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2012. Förstora Bild

Kylig sista vecka drog ner medeltemperaturen

En kylig sista vecka på månaden med temperaturer under eller betydligt under det normala medverkade starkt till att medeltemperaturen som helhet för oktober detta år blev något lägre än normalt i princip i hela landet. Vi behöver dock bara gå tillbaka till 2009 för att finna en kallare oktober.

De allra flesta oktobermånader har landets lägsta temperatur uppmätts i Norrland. Men i år var det Idre-Storbo i Dalarna som svarade för den noteringen (-23,1°). Sedan 1922 finns det bara ytterligare ett fall då den lägsta temperaturen i oktober inträffat i Svealand, nämligen 1980.
 

Oktober 2012 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i oktober 2012. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i oktober 2012.
Medeltemperaturen i oktober 2012. Förstora Bild

Nederbördsrekord

Praktiskt taget hela landet fick mer nederbörd än normalt och i nordöstra Norrland slogs det lokalt nya nederbördsrekord för stationer med mer än 100-åriga mätserier.

I Piteå uppmättes 208,3 mm nederbörd denna månad vilket med god marginal tar över toppnoteringen (tidigare rekord 166,9 mm 1942) som den nederbördsrikaste oktobermånaden i Piteå sedan mätningarna startade där år 1860. Men rekordnoteringen stannar inte där, för detta var också den tredje regnigaste månaden som uppmätts i Piteå oavsett tid på året, endast slagen av juli 1997 (219,9 mm) och september 2011 (211,8 mm).

Även Bjuröklubb i Västerbotten bjöd på en toppnotering när det kom till nederbörd, då det under oktober uppmättes en total nederbörd om 174,7 mm. Detta placerar 2012 som den regnigaste oktobermånaden (tidigare rekord 149,1 mm 1984) som uppmätts och den näst regnigaste månaden totalt sett (efter augusti 1967 då det föll 200,7 mm) sedan mätningarna startade här 1879.

Den rikliga nederbörden medförde att oktober 2012 inte bara var den nederbördsrikaste oktobermånaden som uppmätts vid Fagerheden i Norrbotten, utan att det redan vid denna månads slut stod klart att detta blir det nederbördsrikaste året där sedan mätningarna startade 1905.

Även på många andra platser kommer 2012 att placera sig högt uppe på listorna över nederbördsrika oktobermånader. Fjällkedjan i södra Lappland och norra Jämtland var de enda områdena som kunde uppvisa några nederbördsunderskott av betydelse.

Den rikliga nederbörden i kombination med en kylig avslutning på månaden resulterade i ett ordentligt snötäcke i stora delar av Norrlands inland. I Karesuando hade man till exempel det största snödjupet sedan 1979 för oktober månad. Även i Katterjåkk och Storlien låg snön djupare än på över ett drygt decennium för att vara så tidigt på säsongen. Den 29 uppmätte Katterjåkk månadens största snödjup på 67 cm.

Oktober 2012 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under oktober 2012. Förstora Bild
Karta över nederbörd oktober 2012.
Nederbörd under oktober 2012. Förstora Bild
Oktober 2012 - Blixtdagar
Åskdagar under oktober 2012. Förstora Bild
Oktober 2012 - Antal blixtar
Totalt antal blixtar oktober 2012. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

 
Högsta temperatur, oktober 2012
Norrland +16.8° den 1 Gävle (Gästrikland)
Svealand +16.3° den 1 Borlänge flygplats (Dalarna), den 2 Eskilstuna (Södermanland) och Örebro (Närke)
Götaland +19.7° den 20 Helsingborg (Skåne)
 
Lägsta temperatur, oktober 2012
Norrland -22.3° den 31 Ljusnedal (Härjedalen)
Svealand -23.1° den 31 Idre-Storbo (Dalarna)
Götaland -11.4° den 28 Hagshult (Småland)
 
Högsta nederbörd, oktober 2012
Norrland 231 mm Fagerheden (Norrbotten)
Svealand 164 mm Svaneholm (Värmland)
Götaland 202 mm Ed (Dalsland)
 
Lägsta nederbörd, oktober 2012
Norrland 33 mm Ritsem A (Lappland)
Svealand 43 mm Hallstaberg (Västmanland)
Götaland 38 mm Visingsö (Småland)
 
Högsta lufttryck, oktober 2012
Norrland 1031.3 hPa den 23 Sveg (Härjedalen)
Svealand 1032.7 hPa den 23 Arvika och Blomskog (Värmland)
Götaland 1032.5 hPa den 23 Nordkoster (Bohuslän)
 
Lägsta lufttryck, oktober 2012
Norrland 978.4 hPa den 6 Holmön (Västerbotten)
Svealand 991.4 hPa den 30 Mora (Dalarna) och Gustavsfors (Värmland)
Götaland 990.8 hPa den 9 Gotska Sandön (Gotland)
 
Största snödjup, oktober 2012
Norrland 67 cm den 29 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 30 cm den 30 Finnbacka (Dalarna)
Götaland 5 cm den 26 och 27 Svinhult (Östergötland)

Medelvind över 21 m/s i oktober 2012

Dygnsnederbörd över 40 mm oktober 2012