Oktober 2012 - Höga vattenstånd och vågor

Höstavkylningen av ytvattnet kom av sig i början av oktober men mot slutet av månaden kom kalluft in över landet och temperaturerna började sjunka. Sydostliga vindar i slutet av månaden gav högt vattenstånd i Kalix. Våghöjder på över 4 meter registrerades av Huvudskärsbojen.

Höstavkylningen som satte igång under september kom av sig något under början på oktober månad, som var nederbördsrik och relativt mild.
 
Temperaturen nära kusten i Bottenviken sjönk under månadens två första veckor bara ca 2 grader. Längs Östersjökusten var sänkningen 1-1,5° och längs västkusten var förändringen i det närmaste obefintlig under de två första veckorna i oktober.

Mot slutet av månaden kom kalluft in över Sverige och avkylningen satte igång igen. Speciellt i norra Bottenvikens innerskärgårdar sjönk nu ytvattentemperaturen snabbt. Men det värmeöverskott som byggts upp fanns på de flesta håll kvar även i slutet av månaden.

Månadsmedelvärdena är för de flesta mätstationerna över de normala, med ett värmeöverskott på 1,5–2,5°. Till sjöss i de mellersta farvattnen var avkylningen under månaden mer normal, och i Bottenhavet och Norra Östersjön är värmeöverskottet mindre än 1,5°.

Ytvattentemperatur i kustvatten oktober 2012.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2012
Ytvattentemperatur i havet 15 oktober. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2012
Ytvattentemperatur i havet 31 oktober. Förstora Bild

Vattenstånd över medelnivå

Månaden inleddes med vattenstånd som var omkring 30 cm över medelvattenståndet på de flesta stationerna. Den första veckan hände det inte så mycket med vattenstånden utan de låg kvar på i stort sett samma nivåer.

Omkring den 10 började lufttrycket stiga över södra Sverige och tillsammans med svaga vindar ledde detta till att vattenstånden började sjunka. Den 13 var det ostliga vindar på över 10 m/s längst västkusten vilket pressade vattnet åt väster och månadens lägsta vattenstånd registrerades då i Kungsvik med -52 cm samtidigt som Göteborg hade -34 cm.

Den 26 gav ett lågtryck öster om Sverige nordvästliga vindar på upp mot 15 m/s längst västkusten och vattnet pressades söderut. Viken registrerade då sitt månadshögsta med +70 cm.

Den 30 var det sydliga vindar över Östersjön, Bottenhavet och sydostliga vindar över Bottenviken. Detta pressade vattnet norrut och mot svenska sidan. Månadens högsta vattenstånd registrerades då i Kalix med +103 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2012

Höga vågor

Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden över 3 meter vid fyra tillfällen. Den 9 registrerades den signifikanta våghöjden till 3,4 m i samband med en nordvästlig kuling. Den 17 var det en sydlig kuling över området och våghöjden steg då till 3,7 m. Den 29 och 31 var det återigen kuling från syd till sydväst och vid båda tillfällen steg den signifikanta våghöjden till 3,5 m.

Bojen vid Knollsgrund registrerade vågor på eller över 3 m vid två tillfällen. Den 26 var det en nordvästlig kuling och den signifikanta våghöjden steg till 3,0 m. Den 29 var det sydlig kuling och våghöjden steg då till 3,8 m.

Huvudskärsbojen registrerade våghöjder på över 3 m vid ett tillfälle den 29. I samband med en sydlig kuling registrerades den signifikanta våghöjden till 4,7 m. Detta var också månadens högsta notering.

Fínngrundsbojen registrerade sin högsta signifikanta våghöjd till 3,4 m den 25 i samband med en nordvästlig vind på över 10 m/s.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i oktober 2012
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i oktober 2012. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2012
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i oktober 2012. Förstora Bild