November 2022 - Tvära kast från sommar till vinter

November bjöd på tvära kast mellan årstider. Inledningen var varm och i mitten av månaden slogs en del temperaturrekord. Den meteorologiska hösten kom ovanligt sent till delar av Götaland och lokalt längs Svealandskusten, på en del håll var den rekordsen. Efter mitten av månaden blev det ett snabbt omslag till kallare väder och det förekom kraftigt snöfall i delar av Götaland och Svealand.

Temperatur - Rekordrik start på november

I nordligaste delen av landet blev medeltemperaturen normal för månaden, men i resten av landet blev november 1-4 grader varmare än normalt jämfört med referensperioden 1991-2020. På många håll räcker det med att gå tillbaka till 2020 för att hitta en varmare novembermånad. Men bland annat Särna, Gustavsfors och Arvika i Värmland noterade sin näst varmaste novembermånad. Där får man gå tillbaka till 1999 eller 2000 för att hitta en varmare november.

I början av månaden låg temperaturen över eller mycket över det normala på många håll i landet. Den 12 november var det ovanligt milt och lokala värmerekord för november noterades så långt upp i landet som till södra Västerbotten. I östra Småland noterade Gladhammar, Oskarshamn och Kalmar flygplats samma datum en temperatur på 16,7°, vilket även blev månadens högsta temperatur. Det är första gången någonsin som någon av SMHI mätstationer noterat en så hög temperatur så sent i november.

Efter mitten av november blev det ett snabbt omslag till kallare väder, och sommaren som dröjt sig kvar i delar av södra Sverige gav till slut med sig. Den meteorologiska hösten blev rekordsen på en del platser och i Halmstad och Göteborg blev sommaren rekordlång, med hela 209 dygn. Det gamla rekordet låg på 204 dygn och noterades i Falsterbo 2014.
I kalluften avancerade den meteorologiska vintern raskt söderut över Norrland och nordvästra Svealand, men även lokalt i östra Svealand och inre Götaland kom vintern i november. Kallast var det den 23 november, då Naimakka, Lappland, noterade -27,0°.

Månadsmedeltemperaturen under november 2022.
Månadsmedeltemperaturen under november 2022. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2022.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare novembermånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i november i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i november (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i november (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Torrt på många håll

Trots att flera nederbördsområden rörde sig in över landet under november så blev månaden som helhet torrare än normalt på många håll. Undantaget är kustlandet från norra Småland och upp till Stockholm, delar av Dalsland samt stora delar av södra Norrland, där nederbördsmängderna som föll var ganska normala för november, jämfört med referensperioden 1991-2020.

Över norra Norrland var det ofta högtrycksbetonat väder och främst i kustlandskapen föll knappt hälften av den normala månadsnederbörden för november. I Pajala, Norrbotten, blev det den torraste novembermånaden som noterats där sedan 1956.

Den största dygnsnederbörden var 39,1 mm i Källebäcken, Västergötland den 20 november.

Karta över nederbörd november 2022.
Nederbördssumma under november 2022. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2022.
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i november 2022 (667 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i november 2022 (23 kB, pdf)

Vind 

Den genomsnittliga byvinden var under det normala på många håll i landet men i Värmland blåsigare än normalt.  
Höststormarna höll sig borta och för andra året i rad blev det aldrig någon storm på svenska farvatten under hösten. Blåsigast var det den 11-12 november. Månadens kraftigaste byvind uppmättes i Tarfala den 11, då det blåste 39,4 m/s. Utanför fjällen var det Bjuröklubb som var blåsigast med 26,3 m/s i byvind den 12.
Den kraftigaste medelvinden noterades på Stora Sjöfallet den 12 med 26,6 m/s och detta är enda tillfället med stormstyrkor i medelvind som noterades under november månad. Den kuststation där det blåste mest var Väderöarna, med 20,3 m/s den 11.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2022.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2022. Förstora Bild

Snö - Mest snö i Götaland

Månaden inleddes med snötäcke i främst norra Lapplandsfjällen. Ett nederbördsområde passerade upp över landet den 8 och 9 november och gav en del snö i mellersta och nordligaste Norrland. Detta snötäcke töade snabbt bort de närmsta dagarna men över norra Lappland blev snön liggande.

Den 18 november började snöbyar dra in längs Smålandskusten och de intensifierades de närmsta dagarna och mest besvärligt var det i östra delarna av både Götaland och Svealand. Snötäcket växte nu snabbt och större delen av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland var snötäckt den 22 november. Månadens största snödjup på 58 cm uppmättes i Börrum, Östergötland den 21. Detta är det största snödjupet som noterats i november vid denna mätstation, sedan mätningarna började 1997.

Snötäcket i söder började dock töa ganska snart därefter och mot slutet av månaden var det åter mest barkmark i Götaland och Svealand, undantag de nordvästra delarna. I landskapen Västerbotten och Norrbotten blev det under månaden bara fläckvis lite vitt på marken. Oftast brukar snötäcket breda ut sig över norra Norrland under november, men det räcker att gå tillbaka till 2018 för att hitta en annan novembermånad där snötäcket, med undantag för norra Lapplandsfjällen, var tunt eller obefintligt på många håll i övriga delar av norra Norrland.

Snödjup den 15 november 2022.
Snödjup den 15 november 2022. Förstora Bild
Snödjup den 30 november 2022.
Snödjup den 30 november 2022. Förstora Bild

 

Solskenstid

I Norrland hamnade solskenstiden runt det normala eller lite över det normala för november månad. I resten av landet blev det färre soltimmar än normalt. I bland annat Borlänge, Norrköping och Nordkoster noterades bara hälften av det normala antalet soltimmar för november. Den soligaste dagen under månaden var lördagen den 12 då flera stationer noterade 5-7 soltimmar.

Minst antal soltimmar i södra Sverige uppmättes i Karlstad (startår 1950) som hade 15 soltimmar. Det gör att 2022 hamnar på tredje plats som solfattigaste novembermånaden sedan mätningarna startade. Det är bara 1993 och 2000 som det noterats färre soltimmar i november i Karlstad.

Karta med soltimmar under november 2022.
Antal soltimmar i november 2022. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2022.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2022. Förstora Bild

Åska

November är oftast en åskfattig månad. Blixturladdningar noterades den 19-22 november och mest åskade det den 21:a i samband med kraftiga snöbyar. Då noterades 66 blixturladdningar.

Antal åskdagar under november 2022.
Antal åskdagar under november 2022. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under november 2022.
Totalt antal blixtar under november 2022. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Det milda vädret höll i sig

November fortsatte där oktober avslutades, med fortsatt milt väder för årstiden och det förekom dis eller dimma på många håll. Den 1 passerade en högtrycksrygg över landet och på dagen var det soligt i stora delar av Norrland men under eftermiddagen ökade molnigheten här. Den 2 november var det något uppluckrat molntäcke i söder men annars gråmulet väder med något regn här och var. Hoburg, Gotland, med startår 1879, noterade 13,5°. Detta är den näst varmaste novemberdagen som uppmätts här. Rekordet ligger på 13,6° från 3 november 2020.

Både den 3 och den 4 november visade solen sig sporadiskt i delar av Götaland och östra Svealand, medan molnen dominerade i övrigt och främst i norra Norrland hade dis och dimma svårt att lätta på dagen.

Ett lågtryck med regn rörde sig in från sydväst under slutet av dagen den 4 november. Det rörde sig under lördagen den 5:e upp till södra Norrland. Bakom regnet blev det lite sol i delar av Götaland. Till söndagen hade nederbörden nått norra Norrland där den i främst fjällen och inlandet övergick delvis eller helt i snö.

Nederbördsområdena avlöste varandra och den 7 november drog ett nytt område med regn in över södra Sverige. På sina håll var det kraftigt. En högtrycksrygg växte in i norr och det blev klart väder på en del håll.

Säsongens första snöfall över mellersta Norrland

Ett nytt regnväder rörde sig den 8 november in över södra Sverige. Här var det fortsatt milt för årstiden men i norr hamnade temperaturen runt det normala. När nederbörden under slutet av dagen rörde sig upp mot mellersta Norrland övergick den allt mer i snö. Snöfallet rörde sig under försvagning vidare upp över norra Norrland den 9 november medan det längre söderut över landet var mycket moln och på några håll tidvis regn.
Den 10:e rörde sig ett nytt lågtryck upp över Norska havet och molnigheten ökade västerifrån över landet och följdes av regn.

Rekordvarmt i söder

Lågtrycket gav den 11 november regn eller snö i nordligaste delarna av Norrland och det var allmänt blåsigt i landet med friska till hårda vindbyar, i fjällen tilltog vinden under slutet av dagen och natt till den 12:e. Lågtrycket i kombination med ett högtryck söder  om Skandinavien bidrog till att väldigt varm luft fördes upp över landet. Den 12 november slogs det på en del håll värmerekord och för första gången så sent i november noterades en temperatur på över 16°, då Oskarshamn, Gladhammar och Kalmar flygplats i Småland uppmätte alla tre en temperatur på 16,7°. I söder var det även soligt på många håll och vädret påminde mer om en typisk dag i september än november. I Norrland var det blåsigt i fjällen med regn eller, i norra fjällen, inslag av snö. Även öster om fjällen blåsigt med hårda vindbyar men under dagen en del klara områden.
 

Till slut meteorologisk höst i hela landet

Ett högtryck växte in över södra Sverige den 13 november och här dominerade molnen. I övrigt en del klara områden, men under slutet av dagen fördes moln in över Norrland och de låg kvar den 14:e. I Västerbottens län förekom något lättare snöfall eller regn. Därefter försvagades högtrycket men ett nytt högtryck växte in norrifrån och förde ner kyligare luft över landet och den meteorologiska hösten kom till slut till resterande del av Götaland den 14:e. På en del håll blev den meteorologiska hösten rekordsen.

Högtrycket låg den 15-18 november kvar över landet, med centrum över norra Norrland, och främst i delar av Norrland förekom klara områden. I samband med det blev det kallt längst i norr. Kallast var det den 17:e då Karesuando hade -25,3°. I Östersjölandskapen förekom enstaka skurar, som ökade i antal den 18:e och då fick mer inslag av snö. Kylan gjorde att den meteorologiska vintern avancerade ner över landet och vintern kom även lokalt till inre Götaland den 18 november; i Småland till Markaryd, Prästkulla och Tomtabacken och även till Malexander och Härsnäs, Östergötland.

Första snöfallet i söder

Snödjupskarta 2022-11-22
Snödjupskarta från 2022-11-22 Illustration SMHI

Högtrycket fortsatte att beröra de nordligaste delarna av landet under de kommande dagarna men i södra halvan av Sverige var det ostadigt. Natten till lördag den 19 november drog snöfall in över östra Götaland och redan på morgonen rapporterade Oskarshamn, Småland, 25 cm och Hoburg, Gotland, 12 cm i snödjup. Längre in under lördagen spreds en del snöbyar västerut över Götaland och även upp över de östra delarna av Svealand. Snöfallet höll i sig den 20-21 november och berörde då stora delar av Götaland och Svealand.

Mest snö föll från nordöstra Småland och upp längs de östra delarna av Östergötland och upp till Stockholm. Största snödjupet rapporterades från Börrum, Östergötland, som morgonen den 21:a hade 58 cm. I den nordostliga vinden bildades även snökanoner över både Vänern och Vättern. Det bidrog till att snöfallet skapade problem inte bara i de östra delarna av Götaland och Svealand, utan även på en del håll i västra Götaland. Snöfallet övergick efter hand på en del håll i regn eller snöblandat regn.

I samband med en del kraftigare snöbyar förekom även åska den 20-22 november i delar av i Götaland, Svealand men även i Hälsingland, främst nära kusten och några mil inåt land.
Den 22 november låg snöfallet med tyngdpunkt över Svealand med en del kraftiga snöbyar men rörde sig under dagen, under försvagning, upp över södra Norrland.

Töväder i söder

Ett nytt, mindre område med snö och regn rörde sig den 23 november upp över nordvästra Götaland och västra Svealand. Något mildare luft fördes in i söder och snötäcket tunnades ut alltmer under de närmsta dagarna. Högtrycket i norr försköts in över Ryssland men påverkade fortfarande landet genom att lågtrycken istället rörde sig upp över Norska havet. Några mindre klara områden förekom främst i Lappland och den 23 november var det -27,0° i Naimakka. Resten av månaden var det väldigt likartat väder och den 24-30 november dominerade molnen på de flesta håll i landet. Här och var förekom även något lättare regn eller snöfall.

Högsta temperatur, november 2022
Norrland +16,1° den 12 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +16,3° den 12 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +16,7° den 12 Oskarshamn, Kalmar flygplats och Gladhammar (Småland)
Lägsta temperatur, november 2022
Norrland -27,0° den 23 Naimakka (Lappland)
Svealand -13,7° den 18 Särna (Dalarna)
Götaland -13,3° den 21 Horn (Östergötland) och Kalmar flygplats (Småland)
Högsta nederbörd, november 2022
Norrland 108,8 mm Almdalen (Jämtland)
Svealand 105,8 mm Stormyra (Södermanland)
Götaland 147,6 mm Bäckefors (Dalsland)
Lägsta nederbörd, november 2022
Norrland 10,7 mm Björkudden (Lappland)
Svealand 23,4 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 9,4 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, november 2022
Norrland 1037,0 hPa den 30 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1036,2 hPa den 30 Uppsala (Uppland)
Götaland 1034,9 hPa den 30 Gotska Sandön (Gotland)
Lägsta lufttryck, november 2022
Norrland 982,6 hPa den 11 Parkalompolo (Norrbotten)
Svealand 993,2 hPa den 7 Blomskog (Värmland)
Götaland 991,9 hPa den 7 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, november 2022
Norrland 43 cm den 22-23 Härnebo (Hälsingland)
Svealand 34 cm den 22 Stormyra (Södermanland)
Götaland 58 cm den 21 Börrum (Östergötland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm november 2022 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i november 2022 (5 kB, pdf)