November 2022 - Vattenflöden över det normala i norr och under det normala i söder

Flödesläget bjöd på ytterligheter åt olika håll i landet under månaden då det i norr var mycket över det normala medan det i söder var mycket under det normala. En stor del av landet blev inbäddat i ett snötäcke, vid slutet av månaden var det främst snö kvar i Norrland.

Vattenföring

Karta över flödesläget i Sverige den 15 november 2022
Flödesläget den 15 november Förstora Bild

I västra delarna av Norrland och Svealand var vattenföringen över det normala för årstiden fram till mitten av månaden. I sydöstra delarna av landet var flödena mycket under det normala. I mitten av månaden var flödena mycket över det normala för månaden i västra Svealand och Norrland. I Götaland och östra Svealand var flödena istället mycket under det normala. Vid slutet av månaden ökade flödena i östra Götaland och på Gotland.

Vattenföring vid 20 mätstationer november 2022 (517 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenstånden i Vänern, Vättern och Storsjön var fortsatt låga under november. Vänerns nivå ökade under månaden medan Storsjöns nivå var sjunkande. Siljans vattenstånd steg under månaden och låg över det normala för att sjunka vid slutet av månaden. Vattenstånden i Mälaren och Hjälmaren var nära de normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar november 2022 (5 kB, pdf)

Markvatten

I början av månaden var markvattenhalten kring det normala eller över det normala för hela landet förutom i de sydöstra delarna där den på sina håll var extremt låg.

I mitten av månaden var markvattenhalten mycket över det normala för nästan hela Norrland och mycket under det normala i södra Svealand och Götaland. Områden med extremt låg markvattenhalt höll i sig under hela månaden, framförallt i Skåne.

Snö

Inledningsvis fanns ett snötäcke i främst norra Lapplandsfjällen. I mitten av månaden bredde snötäcket ut sig över hela fjällkedjan. Mot slutet av november drog snöbyar in över landet och större delen av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland var täckt av snö. I slutet av månaden hade det mesta av denna snö töat bort.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2021.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2021. Förstora Bild
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 november 2022
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 november 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild

Grundvattennivå

I både små och stora grundvattenmagasin i Götaland och Svealand steg grundvattennivåerna under november från låga nivåer. SGU har därför tagit bort de meddelanden som funnits tidigare om risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer. Återhämtningen var dock inte lika stor som normalt, vilket medförde att nivåerna generellt fortsatt var under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. I Norrland var nivåerna, liksom tidigare under hösten, normala till mycket över de normala för årstiden.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av Götaland, Svealand och i Gävleborgs län. I stora delar av Norrland var nivåerna tämligen normala med undantag för de västra delarna av Västerbottens och Norrbottens län, där grundvattennivåerna var mycket över de normala för årstiden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i Svealand och i praktiskt taget hela Götaland. I södra och mellersta Norrland var nivåerna normala för årstiden, medan de i norra Norrland var över eller mycket över de normala.

Källa: Texten och bilden för grundvattennivå kommer från SGU.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 29 november 2022 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 29 november 2022 enligt SGU. Förstora Bild