November 2022 - Isläggning på de norra farvattnen

Det var små variationer i vattenstånden under månaden och det högsta samt lägsta inträffade på västkusten. De högsta signifikanta våghöjderna observerades under månadens första halva vid Väderöarna där den steg till 4,6 meter. Första halvan av månaden var mild och avkylningen av ytvattentemperaturerna gick långsamt. Under månadens andra halva strömmade kall luft in och den första isen la sig i de norra farvattnen.

Ytvattentemperatur

I november fortsatte det milda vädret som dominerat i oktober. Avkylningen av ytvattnet gick sakta och det var i de centrala bassängerna 1-2 grader varmare än normalt fram till i mitten av månaden. Därefter startade en kallare period, med kyla vid marken, framför allt i norra Sverige. Kall luft strömmade då ut över kustområdet i Bottenviken och Norra Kvarken och ytvattentemperaturen sjönk snabbt.

Den 17 noterades så den första tunna isen vid den finska Bottenvikskusten mellan Torneå och Kemi. Några dagar senare hade nyis lagt sig även på den svenska sidan i inre skärgårdar ned till Piteå. Isläggningen fortsatte sedan så sakteliga och i slutet av månaden fanns 5-10 cm tunn jämn is i de inre skärgårdarna i norra Bottenviken. Därutanför låg ett smalt band med nyis utmed kusten från Skellefteå till Brahestad.

Den första tunna isen hade i slutet av november även lagt sig i inre Finska viken i Viborgviken och närmast Sankt Petersburg.

Ytvattentemperaturen fortsatte att sjunka under månaden och i slutet av november var den nära den normala i Bottenviken, men längre söderut fortfarande cirka 1 grad varmare än normalt. Det innebär att det i centrala Bottenviken var cirka 4 grader, i Bottenhavet 5-6 grader, i Östersjön och i Västerhavet 7-9 grader. Längs kusterna var temperaturen betydligt lägre.

Ett nytt novemberrekord i maximal ytvattentemperatur noterades vid Knolls Grund den 1 november med 12,2 grader, nästan en hel grad varmare än det gamla rekordet från 2020. I övrigt hade Forsmark ett nytt maximirekord med några tiondels grader och Furuögrund ett nytt minimirekord med två tiondels grader.

Ytvattentemperatur i november 2022
Ytvattentemperatur i november 2022 Förstora Bild

 

Is och ytvattentemperatur i havet 14 november 2022.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 14 november 2022. Förstora Bild
Is och ytvattentemperatur i havet 28 november 2022.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 28 november 2022. Förstora Bild

 

Vattenstånd

November inleddes med vattenstånd omkring eller över det normala på de flesta platser. Tittar man på månadsmedlen så var de något över medelvattenstånd vilket är normalt i november. Inga nya rekord noterades. Senast SMHI:s varningstjänst hade en vattenståndsvarning var den 25 februari vilket innebär en ovanligt lång period utan någon varning.

Rekordlugnt hos oceanograferna

I början av månaden passerade flera lågtryck med mestadels sydvästliga vindar vilket gjorde att vattenståndet höll sig på en högre nivå på västkusten och relativt oförändrat på de östra farvattnen.

Den 11 rörde sig ett lågtryck in över norra Skandinavien och längs västkusten var det en sydvästlig vind på 20 m/s som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Uddevalla med +74 cm. Kungsvik hade +67 cm och Göteborg +62 cm.

Även i de norra farvattnen noterades höga vattenstånd denna dag. Kalix hade +63 cm och Ratan +48 cm

Efter denna händelse så växte sig ett högtryck in över norra Skandinavien och vattenstånden började att sjunka.

Den 23 var det en ostlig till nordostlig vind över stora delar av Sverige. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Kungsvik med -49 cm. I Kalix sjönk det till -24 cm.

Under resterande del av månaden hände det inte så mycket mer. På de östra farvattnen sjönk vattenståndet och hamnade omkring -20 cm på samtliga platser. I väster så fluktuerade vattenståndet lite mer och hamnade något under det normala vid månadens slut.

Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2022 (406 kB, pdf)

Höga vågor

I november var månadsmedlen för de signifikanta våghöjderna omkring eller något under vad som är normalt för denna månad och inga nya rekord noterades.

Den 3 november befann sig ett lågtryck på Norska havet och längs västkusten var det en sydlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,2 meter. Vid Brofjorden steg den till 2,8 meter.
Den 4 gav ett annat lågtryck en sydostlig vind på 11 m/s över Östersjön och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,6 meter.

Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades den 11 då ett lågtryckssystem rörde sig in över norra Skandinavien. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 20 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 4,6 meter. Vid Brofjorden steg den till 3,9 meter.

På Östersjön var det en sydvästlig vind på 13 m/s och Huvudskärsbojen noterade en signifikant våghöjd på 2,6 meter.

Under andra halvan av månaden var det betydligt lugnare och framförallt på de västra farvattnen där den signifikanta våghöjden aldrig steg över 2 meter efter den 13 november.

Den 19-21 november befann sig ett lågtryck över södra Sverige.  På Östersjön var det en nordostlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,5 meter.

Den 21 var det en ostlig vind på 13 m/s över Bottenhavet och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,9 meter.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2022.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2022. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2022.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2022. Förstora Bild