Rekordlugnt hos oceanograferna

Meteorologerna på SMHI har den senaste veckan haft fullt upp med säsongens första snöfallsvarningar i söder, medan oceanograferna har det betydligt lugnare på varningsfronten. Idag slås rekordet i längsta period utan varning för högt vattenstånd i havet.

Salts sönderbrutna altan med splash

– Det är nu 272 dagar sedan vi gick ut med högvattenvarning, det vill säga så länge sedan som den 25 februari i år. Senast vi hade så lång period utan varning var 2013, mellan den 29 januari och den 27 oktober, säger vakthavande oceanograf Anna Hagenblad.

– Det är ändå inte ovanligt med längre perioder utan varningsnivå för högt vattenstånd, men framförallt under sommarhalvåret eftersom höga vattenstånd ofta hör samman med den blåsigare höst- och vinterperioden. Vi har hittills varit förskonade från kraftiga höststormar. Ett flertal varningar för lågt vattenstånd har vi däremot haft, fortsätter Anna

Så uppstår högt havsvattenstånd

Högt havsvattenstånd uppstår vid ihållande kraftig vind. Vinden pressar in vattnet mot kusterna och höjer vattenståndet vid land. Vanligen är det ihållande västlig vind över Nordsjön och Västerhavet som gör att vatten pressas in mot kusten i Skagerrak och Kattegatt.

Varningar

Vakthavande oceanograf arbetar med att bevaka och utfärda varningar för högt och lågt vattenstånd samt under de kalla månaderna varningar för nedisning. Utöver detta stöttar vakthavande oceanograf vid olyckor till havs och vid utredningar.