November 2021 - Nästan rekordkall avslutning

November fick en nästan rekordkall avslutning men dessförinnan så karakteriserades månaden av att lågtrycken avlöste varandra med tillhörande nederbördsområden som kom in västerifrån. Däremellan förekom även flera soliga dagar. Lägsta temperaturen uppmättes på morgonen den 28 i Nikkaluokta på -37,4° som blev den lägsta novembertemperaturen i Sverige sedan 1980 när det var -39,6° i Laxbäcken i södra Lappland. November blev torrare än normalt på de allra flesta håll, bortsett från fjällkedjan i Norrland och mellersta Götaland som fick mer nederbörd än normalt. Medeltemperaturen var under normal i stora delar av Norrland, nära normal i Svealand och över det normala för Götaland jämfört med perioden 1991-2020.

Temperatur - Nästan rekordkall avslutning

November fick en nästan rekordkall avslutning där säsongslägsta slogs för varje dag som gick. Till slut blev det Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med -37,4° som uppmättes tidig morgon den 28 som blev den lägsta novembertemperaturen i Sverige sedan 1980 när det var -39,6° i Laxbäcken i södra Lappland.

Under de avslutande novemberdygnen fick flera stationer i norra Norrland de lägsta novembertemperaturerna på mycket länge.

  • Nikkaluokta -37,4° den 28, vilket är den lägsta novembertemperaturen där sedan 1952 då det var -39,0°.
  • Kvikkjokk-Årrenjarka -35,7° den 29, vilket tangerar stationens novemberrekord från 2010.
  • Karesuando -35,2° den 28, vilket är den lägsta novembertemperaturen där sedan 1988 då det var -36,0°
  • Jokkmokks flygplats -34,4° den 29, vilket är den lägsta novembertemperaturen där sedan 1952 då det var -35,0°
  • Gällivare -32,9° den 29, vilket är den lägsta novembertemperaturen där sedan 1952 då det var -33,0°.
  • Abisko -24,6° den 28, vilket är den lägsta novembertemperaturen där sedan åtminstone 1966 (då vi har digitaliserade data tillgängliga).
  • Katterjåkk/Riksgränsen -23,3° den 28, vilket är den lägsta novembertemperaturen där sedan 1925 då det var -25,0°

Månadens högsta temperatur uppmättes så sent som den 19 med 14,6° i Oskarshamn, Småland. Medeltemperaturen var under normal i stora delar av Norrland, nära normal i Svealand och över det normala för Götaland jämfört med perioden 1991-2020.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under november 2021.
Månadsmedeltemperaturen under november 2021. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare novembermånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i november i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i november (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i november (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Övervägande torrt

Trots att lågtrycken avlöste varandra blev månaden torrare än normalt på de allra flesta håll. I mellersta Götaland och fjällkedjan i Norrland föll däremot något mer nederbörd än normalt. Den största dygnsnederbörden uppmättes den 4 på 42,8 mm i Öningaryd, sydöstra Småland.

Nederbördens avvikelse från det normala under november 2021.
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Karta över nederbörd november 2021.
Nederbördssumma under november 2021. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i november 2021 (714 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i november 2021 (23 kB, pdf)

 

Vind

Det var på det hela taget en ganska odramatisk novembermånad när det gäller vind. Ingen av våra kuststationer kom upp i 21 m/s i medelvind. Bland fjällstationer var den högsta medelvinden 32,1 m/s vid Stekenjokk den 23 november.

Byvinden höll sig i medeltal under det normala i praktiskt taget hela Sverige. Vid kuststationer var den högsta byvinden 27,5 m/s vid Hanö den 19 november. Vid fjällstationer var det högsta värdet 37,3 m/s vid Blåhammaren den 12 november.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2021. Förstora Bild

Snö

Månaden inleddes med att mellersta och norra Norrland, bortsett från närmast kusten var snötäckt, därefter krympte snötäcket fram till och med den 5. Sedan fick först delar av fjälltrakterna snö och därefter stora delar av Norrland och nordligaste Svealand till och med den 10. Följande dagar  minskade snötäcket successivt och det milda vädret den 18 medförde att snötäcket nästan försvann helt över södra Norrland, bortsett från fjälltrakterna. Däremot i norra Norrland var det fortsatt snö. I Norrlandsfjällen ökade därefter snödjupen och även i södra Norrland och norra Svealand. Även tillfälliga snötäcken förekom på vissa håll i södra Svealand och Götaland. De sista dagarna i månaden fick först mellersta Götaland och därefter västra och södra Götaland snö.

Det största snödjupet som uppmättes under månaden var 64 cm i Jäkkvik i mellersta Lapplandsfjällen. Uddevalla hade 25 cm den 28 november som är det största snödjup där i november sedan 2010 då det var 55 cm.

.

Snödjup den 15 november 2021.
Snödjup den 15 november 2021. Förstora Bild
Snödjup den 30 november 2021.
Snödjup den 30 november 2021. Förstora Bild

Solskenstid

Solskenstiden varierade omkring det normala för november. Ingen station var riktigt nära vare sig topprekord eller bottenrekord. Flest soltimmar hade Umeå med 66 timmar.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2021.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2021. Förstora Bild
Karta med soltimmar under november 2021.
Antal soltimmar i november 2021. Förstora Bild

Åska

Det förekom en blixturladdning den 8 och en den 29. I övrigt var det inga blixtregistreringar under månaden.

Antal åskdagar under november 2021.
Antal åskdagar under november 2021. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under november 2021.
Totalt antal blixtar under november 2021. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Molnen dominerade

Månaden inleddes med att ett lågtryck över Atlanten rörde sig sakta norrut och gjorde att varm och fuktig luft kom in över landet från sydväst. Det medförde regn och dimma på många håll, mest nederbörd fick nordvästra Svealand. Längs västkusten och delar av fjällkedjan var det också blåsigt där Sylarna i Jämtlandsfjällen uppmätte en byvind på 28,5 m/s. Den varma och fuktiga luften medförde även den 2 att regn föll på flera håll i Götaland, bortsett från västkusten och Gotland, samt mellersta och västra Svealand. I Norrland var det mestadels mulet väder. På morgonen dagen efter hade nederbördsområdet tyngdpunkt över östra Svealand och som sakta rörde sig norrut under dagen. Över Götaland var det mest uppehåll och även luckor i molntäcket förekom.

Den 4 rörde sig ett lågtryck sakta norrut över Bottniska viken med regn som passerade över delar av Norrland och Dalarna. Molnen dominerade även i övriga landet men i delar av Götaland fick solen tillfälle att titta fram. På kvällen rörde sig ett lågtryck in söderifrån och som berörde de södra Östersjölandskapen med regn och därefter blåst. Då fick Öningaryd i sydöstra Småland 42,8 mm som också var månadens största nederbördsmängd.

Kallare och torrare luft

Från den 5 rörde sig kallare och torrare luft ner över landet från nordväst. I fjällen förekom dock snöbyar i samband med nordvästvinden både den 5 och 6. I norra Norrland sjönk temperaturen på flera håll till under -20° natten till den 6 och dagen efter var det soligt och klart väder på många håll.

Regn från väster

På eftermiddagen den 6 närmade sig ett lågtryck från väster med tillhörande nederbördsområde som först berörde västkusten och Skåne för att sedan snabbt röra sig österut fram till morgonen dagen efter. De största nederbördsmängderna på 20-30 mm uppmättes i inre Halland, västligaste Västergötland samt södra Småland. Under dagen den 7 var det ostadigt väder med regn och skurar i Götaland och Svealand i samband med att ett lågtryck rörde sig in över landet väster ifrån. I Dalarna och norra Värmland föll det istället som blötsnö. Samtidigt var det en högtrycksrygg som gav norra Norrland mestadels klart väder och längs södra Norrlandskusten och norra Svealandskusten förekom snöbyar.

Tillfällig högtrycksrygg

Natten till den 8 var klar och kall ända ner till Götaland med flera minusgrader på många håll på grund av en tillfällig högtrycksrygg som hade växt in över landet. Då uppmättes den då hittills lägsta temperaturen i november på -25,6° vid Rensjön i nordligaste Lappland. En del av snöbyarna längs norra Svealandskusten levde kvar en bit in på morgonen men i övriga landet var det mestadels soligt väder.

Nytt nederbördsområde

Den 9 berördes stora delar av landet av ett nytt nederbördsområde som kom in från väster. I söder föll det som regn men från Svealand och norrut som blötsnö eller snö. De största nederbördsmängderna föll i västra Götaland där Härryda i Västergötland fick 36,6 mm.

Dagen efter fanns rester av nederbördsområdet kvar i västra Götaland och i fjällen en del snöbyar men i övriga delar av landet visade sig solen på flera håll.

Den 11 dominerade molnen med någon enstaka regnskur i söder medan ett nederbördsområde som inte gav så stora mängder passerade över Norrland. Båda dessa dagar var varma speciellt i Götaland och Svealand med tvåsiffriga plusgrader som maximitemperaturer.

Åter tillfällig högtrycksrygg i norr

Den 12 växte en högtrycksrygg in från väster som medförde att stora delar av landet fick klart väder. Därefter fick södra halvan av landet in varmare och fuktigare luft från sydväst då ett lågtryck över Nordsjön närmade sig. Det medförde mulet väder och någon enstaka regnskur där. 

Fler lågtryck

Ett lågtryck över Atlanten gjorde att på kvällen den 14 försköts högtrycksryggen åt öster och en luftmassa med varmare luft kom in från väster och berörde först norra Norrlandsfjällen med snöbyar.

Nederbördsområdet övergick senare till regn när det rörde sig österut över norra Norrland den 15. I södra halvan av landet var det mestadels mulet och lokalt duggregn både den 15 och 16.

En varmfront passerade norra och sydvästra Norrland med regn den 16.

Den 17 rörde sig en frontzon in över landet från väster med regn främst i Götaland och Svealand och i södra och norra Norrlandsfjällen föll det istället som snö.

Varmluft från väster

Den 18 och 19 rörde sig varmluft från väster in över södra halvan av landet, då uppmättes maximitemperaturer på över 10° på flera håll i både Götaland och Svealand.

Den varma luften förde också med sig regn i främst västra Götaland den 18. Den 19 var blåsig i hela landet och stormstyrka i vindbyarna uppmättes på flera stationer längs Götalands kuster. Den högsta temperaturen i november uppmättes då i Oskarshamn, Småland, med 14,6°. Ett område med snö berörde samtidigt södra Norrlands inland och i nordvästvinden över de södra och norra Norrlandsfjällen bildades snöbyar.

Dagen efter låg snöbyarna kvar över Norrlandsfjällen och senare under dagen berörde ett regnområde stora delar av Götaland med tyngdpunkt över västra Götaland. Då fick Fotskäl i västligaste Västergötland 42,2 mm.

Kallare

Från den 21 blev det kallare då nordvindar åter drog ned över hela landet som medförde att snöbyar uppstod längs Upplandskusten samt även över södra Norrland. Samtidigt rörde sig ett nederbördsområde över Götaland österut och då lade sig ett tunt snötäcke lokalt i delar av Småland och på Gotland, en del snöbyar förekom även i delar av norra Svealand. De övriga delarna av landet fick mestadels njuta av en solig och kylig dag.

Följande dag närmade sig ett lågtryck från Norska havet som gav norra delen av landet blåsigt väder och därefter följdes det av snö på många håll i Norrland samt även längs Svealandskusten. I norra Norrlandsfjällen uppmättes natten mot den 23 månadens hittills lägsta temperatur på -27,2° i Nikkaluokta. Över södra Sverige kom istället mildare luft in från väster som gav mulet väder och något duggregn över främst västra Götaland.

De följande dagarna berördes södra och mellersta Norrland av passerande lågtryck som medförde att nederbörden främst föll som snö. Längst i norr, över nordligaste Lappland, var det uppehåll och flera stationer där uppmätte temperaturer på under -20° även följande natt. Längre söderut var det istället mildare och i Svealand uppehållsväder med en del luckor i molntäcket. Den 24 berördes västra Götaland av regn medan den 25 passerade ett nytt nederbördsområde över Götaland och delar av Svealand, då även med inslag av snö. På morgonen dagen efter rapporterade flera stationer i  mellersta Götaland flera centimeter snö.

Ännu kallare

På kvällen den 25 uppmättes den hittills lägsta temperaturen på -33,7° i Buresjön i södra Lappland, kvällen efter så uppmättes återigen den hittills lägsta temperaturen på -34,7° på samma station som också var den lägsta novembertemperaturen i Sverige sedan 2010 då Nikkaluokta i norra Norrlandsfjällen uppmätte -36,6°. Under tiden var det på många håll kring 20-30 minusgrader även dagtid i Lappland. Ett litet lågtryck med tillhörande nederbördsområde gav främst östra Småland snö där flera stationer fick omkring 20 cm.

Över västra Götaland drog ett nytt nederbördsområde in den 27 som gav snö där Uddevalla fick 25 cm. I Svealand var det mestadels mulet och kallt men på vissa håll visade sig en blek sol.

På många håll i norra Norrlandsfjällen steg inte temperaturen över -30° dagtid, utanför fjällen var temperaturen kring -20° istället. På morgonen den 28 hade Nikkaluokta -37,4° som åter var den hittills lägsta temperaturen under månaden och också den lägsta novembertemperaturen i Sverige sedan 1980 när det var -39,6° i Laxbäcken i södra Lappland. Det blev också för Nikkaluokta den lägsta novembertemperaturen där sedan 1952 då det var -39,0°.

Samma dag berördes södra och västra Götaland av ett lågtryck som både förde med sig hårda vindbyar längs kusterna samt regn och snö. De största mängderna fick södra Götaland på omkring 30 mm i smält form och det spädde också på snötäcket på vissa håll där

Den 29 uppmätte Jokkmokks flygplats och Gällivare i mellersta Lappland den lägsta novembertemperaturen sedan 1952 med -34,4° respektive -32,9°. Allra kallast var det i Nattavaara med -36,9°.

Den sista dagen i månaden dämpades kylan i norr med några grader men det var fortfarande kallt i hela landet med minimitemperaturer på under -10° även i stora delar av mellersta Götaland, där Gladhammar med -11.4° uppmätte den lägsta temperaturen sedan 2002. Ett nytt lågtryck berörde även den sista dagen i månaden södra och sydvästra Götaland med blåst, snö och regn. Ett snötäcke lade sig då även i Blekinge, Halland och delar av södra Småland. Skåne fick istället främst regn.

Högsta temperatur, november 2021
Norrland +12,7° den 1 Gävle (Gästrikland)
Svealand +14,4° den 19 Säffle (Värmland)
Götaland +14,6° den 19 Oskarshamn (Småland)
Lägsta temperatur, november 2021
Norrland -37,4° den 28 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -19,0° den 27 Särna (Dalarna)
Götaland -17,2° den 30 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, november 2021
Norrland 108,6 mm Digernäset (Jämtland)
Svealand 57,2 mm Zinkgruvan (Närke)
Götaland 155,0 mm Linhult (Västergötland)
Lägsta nederbörd, november 2021
Norrland 11,0 mm Björkudden (Lappland)
Svealand 16,2 mm Örskär A (Uppland)
Götaland 18,4 mm Bengtsfors (Dalsland)
Högsta lufttryck, november 2021
Norrland 1035,7 hPa den 14 Vidsel (Lappland) och Sveg (Härjedalen)
Svealand 1037,0 hPa den 14 Uppsala (Uppland)
Götaland 1036,1 hPa den 14-15 Gotska Sandön (Gotland), den 14 Kvarn och Malmslätt (Östergötland)
Lägsta lufttryck, november 2021
Norrland 983,1 hPa den 19 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 989,4 hPa den 19 Hamra (Dalarna)
Götaland 983,6 hPa den 30 Helsingborg (Skåne)
Största snödjup, november 2021
Norrland 64 cm den 26 Jäkkvik (Lappland)
Svealand 11 cm den 9 Letafors (Värmland)
Götaland 26 cm den 30 Henån (Bohuslän)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm november 2021 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i november 2021 (4 kB, pdf)