November 2012 – Mild månad med händelserik avslutning

I slutet av oktober hade vintern och snötäcket nått ända ner till delar av Svealand, men den 1 november blev det mildväder varvid vintern och snön fick retirera. Vädret var mestadels mulet och disigt, men trots det var månaden inte speciellt nederbördsrik förrän i slutet. Då gav ett lågtryck långvarig nederbörd i främst de östra delarna av södra och mellersta Sverige. Samtidigt återkom kylan och snötäcket avancerade åter söderut. Månaden blev som helhet mulen och solskenstiden låg därmed något under det normala på de flesta av mätplatserna.

Vintern tillbakapressad

Oktober hade varit regnig och även snöig och i slutet av månaden hade vintern och snötäcket brett ut sig ända ner till nordvästra Svealand, men den 1 november blev det mildväder. Vintern och snön fick därmed retirera. Detta då ett högtryck över Ryssland hade en rygg in över Sverige och vinden låg på syd.

Det var nästintill uppehåll i hela landet under dagen, men dis och låga moln skymde solen. Avsaknaden av nederbörd blev dock kortvarig för i väster låg ett lågtryck norr om Skottland och pumpade in nya nederbördsområden mot Skandinavien. Redan på kvällen den 1 drog det första in över västkusten snabbt följt av nästa.

Det senare berörde främst nordvästra Götaland och västra Svealand. Flera platser i Värmland fick då över 20 mm och allra mest noterades i Svaneholm med 32 mm. Det första nederbördsområdet drog vidare norrut och regnet hade då övergått i snöfall.

Nästa nederbördsområde med lite inslag av åska passerade södra Götaland den 3 och följdes där av ostadigt väder. Rester av de tidigare nederbördsområdena hängde kvar i Norrbotten och gav där påspädning på snötäcket.
 

Novemberdis över Uppland
Det var ofta disigt även under dagen, såsom här från tåget vid Tobo station i norra Uppland den 4 november 2012. Foto Misha Lundgren

Den 4 och 5 blev dagar med låga moln, dis och lokal dimma över mellersta Sverige. Götaland berördes av ett nederbördsområde den 5. Regnet spred sig under dagen norrut så att det mot kvällen även berörde östra Svealand.

Den 6 hamnade landet under en högtrycksrygg vilket inledningsvis faktiskt gav lite sol på platser där molnen hade skingrats. Men det var en kortvarig respit då en ny front med nederbörd drog in västerifrån utmed hela Sveriges längd under eftermiddagen.

Ett lågtryck vid Lofoten gav kraftiga vindar över främst Jämtland och södra Lapplandsfjällen med början natten till den 7. En till två dm nysnö uppmättes då vid våra stationer i södra Lappland. I Stekenjokk i Lappland noterades den högsta medelvinden till 28 m/s och den maximala byvinden till hela 33 m/s, dvs orkanstyrka. I Jämtland hade Frösön stormbyar på 27 m/s. Den högsta medelvinden, 21 m/s, och den kraftigaste byvinden, 30 m/s, i Jämtland uppmättes dock i Klövsjöhöjden.
 

väderläget 2012-11-07 06Z
Väderläget 2012-11-07 kl. 7 Torr och kall luft drog ner över södra Sverige. I södra Lappland blev det inte bara blåsigt utan också en påspädning av snötäcket. Ett nytt lågtryck är redan på ingång från väster. Förstora Bild

Snön fortsatte att falla ymnigt i delar av södra Lappland även den 7. Vid Ytterrissjö och Kittelfjäll ökade snödjupet med 34 respektive 33 cm och snödjupet hamnade därmed på 52 respektive 50 cm.

Bakom fronten drog torr och kall luft ner över södra halvan av Sverige, där det blev blåsigt men också soligt den 7. Men återigen kom ett lågtryck och dess nederbördsområde från väster in över Götaland på eftermiddagen och under natten till den 8 Svealand. I Norrlandsfjällen förekom snöbyar och utanför fjällen sol den 8 och den 9.

Milda vindar

Till den 9 drog lågtrycket bort mot öster och ersattes tillfälligt av en högtrycksrygg. Under natten mot den 10 flyttade sig ryggen vidare mot öster och i en för årstiden mild sydlig luftström förekom oftast lätt nederbörd, låga moln och dis den 10 och 11. Undantaget var Norrland där det i ett stråk från östra Jämtland upp mot södra Norrbotten allmänt föll 10-20 mm. I söder föll nederbörden i huvudsak som regn men i de nordligare landsändarna som snö.

Natten mot den 12 blev blåsig sydväst om ett lågtryck på Bottenviken med de högsta byvindarna på 24 m/s på Väderöarna och Söderarm. Från Norska havet var torrare luft på väg vilket fick molntäcket att lätta på flera håll den 12.

En rygg från ett högtryck över Polen gav allmänt uppehåll den 13, men en front med nederbörd svepte från väster in över norra Sverige den 14. I norra Norrland föll temperaturerna. Allra lägst -20,1° noterades i Naimakka i Lappland. Söder om fronten var det däremot varmt för årstiden och månadens högsta temperatur 11,6° uppmättes då i Oxelösund i Södermanland och i Gustavsberg i Uppland. Samtidigt uppmättes 10,6° så långt norrut som i Hudiksvall i Hälsingland.

Natten till den 15 låg delar av fronten kvar över Svealand och gav där regn. En högtrycksrygg passerade landet under dagen den 15, tätt följt av ett nederbördsområde som mest berörde fjällen och nordligaste Sverige den 16.

Södra delarna av landet berördes ytterligare ett dygn av ryggen med dis och dimma. På kvällen den 17 pressade sig en kallfront med nederbörd in från väster längs hela landet, men det föll inga större mängder nederbörd då nederbördsområdet delvis löstes upp den 18.

I västvinden passerade en ny högtrycksrygg den 19. Den följdes av två mindre nederbördsområden som främst rörde sig utmed gränsen mot Norge den 20 och 21.
.

Snödjupskarta för 15 november 2012.
Snödjup den 15 november 2012. Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 november 2012.
Snödjup den 30 november 2012. Förstora Bild

Fortsatt varma vindar

Sverige hade hamnat mellan ett lågtrycksområde nära Island och ett högtrycksområde med centrum vid Kaspiska havet. Detta medförde en sydlig luftström över landet. Lågtrycken med sina nederbördsområden passerade först längs gränsen mot Norge och svängde sedan av över norra Norrland innan de fortsatte vidare österut.

Det var i allmänhet mulet och disigt, men det blev inga större nederbördsmängder utan det vädermässigt mest avvikande var de för årstiden höga temperaturerna exempelvis hade Hudiksvall 10,3° och Umeå 7,3° den 21.

Den 24 bröts mönstret då strömningen över Sverige blev mer västlig i samband med att en kallfront drog in över landet från väster. Det blev dock inga större nederbördsmängder.

Riklig nederbörd

Göta kanal vid Söderköping 25 november 2012.
Göta kanal vid Söderköping 25 november 2012 var tömd på vatten. Bojarna låg på botten av kanalen och husen försvann i dimman. Foto Weine Josefsson

Men över Brittiska öarna intensifierades ett lågtryck som föregicks av fuktigt, disigt och dimmigt väder den 25. Lågtryckets nederbördsområde nådde västkusten på kvällen och under natten föll allmänt över 10 mm i södra Götaland och i gränsområdet mellan Halland och Västergötland som mest kring 25 mm, till exempel 26 mm i Linhult och 24 mm i Ullared.

Nederbördsområdets rörelse bromsades upp den 26 och berörde nu främst norra Götaland med mängder som i allmänhet blev 10-20 mm. Allra mest nederbörd i Götaland mättes i Kroppefjäll-Granan i Dalsland med 38 mm och mest i Svealand fick Tystberga i östra Södermanland med 24 mm.

Från söder tillkom den 27 ytterligare ett lågtryck som slogs samman med det föregående. Det sammanslagna lågtrycket hade sitt centrum över södra Götaland vilket gav ostvindar norr därom. Med denna strömning passerade luften över öppet vatten på Östersjön och tog upp extra fukt vilket bidrog till för årstiden stora nederbördsmängder över främst Östergötland och Södermanland. En liknande strömning förekom även över Vänern, vilket gav ett nederbördsmaximum i delar av Värmland och Dalsland.

Det blev allmänt mellan 30 och 40 mm i kustområdena där. I Svealand var det åter Tystberga som fick mest nu med 53 mm medan det i Götaland var Östra Husby i Östergötland som fick mest med 43 mm. Tystberga fick alltså 77 mm och Kroppefjäll-Granan 63 mm på två dygn. Det var många kustnära platser som sammanlagt fick 50-60 mm under dessa två dygn. Den 27 uppmätte Gotska Sandön 33 mm vilket är den högsta dygnsnederbörden där i november på minst 80 år

Kallare och snö

väderläget 2012-11-30 06Z
Väderläget 2012-11-30 kl. 7 med ostvindar och snöfall utmed Svealands- och Norrlandskusten. Förstora Bild

Lite kallare luft hade den 27 avancerat söderut och nu föll nederbörden åter som snö över de södra delarna av Norrland. Och den 28 även över Svealand och norra Götaland, vilket som mest gav en snödjupsökning på en dryg decimeter. Allmänt i Götaland, Svealand och stora delar av södra Norrland var dock snödjupet mycket tunt. Stora kustnära områden i norra Norrland hade fortfarande barmark och även i inlandet där var snödjupet magert.

Lufttemperaturen i stora delar av Götaland var strax över noll så snötäcket blev där endast liggande på lite högre höjder, men nu drog avsevärt kallare luft från norr ner över landet.

En svag högtrycksrygg gav över Norrland en kall natt till den 29. Då noterades säsongens dittills lägsta temperatur -28,9° i Gielas i södra Lapplandsfjällen.
Ett nytt lågtryck med centrum över Tyskland rörde sig mot norra Polen och Baltikum. Vindarna över Sverige fortsatte därför att ligga på från öster, vilket gav snöfall främst i södra Norrland och östra Svealand. Uppland och Hälsingland fick en till två dm nysnö.

Nederbörden, det vill säga snöandet utmed södra Norrlandskusten, blev intensivare den 30. I Hälsingland uppmättes som mest 50 mm i smält form i Hudiksvall, vilket är den högsta dygnsnederbörden i november där sedan mätningarna började 1961. Naturligtvis orsakade detta kraftiga ökningar av snödjupet; exempelvis följande Hassela 60 cm, Sänningstjärn 47 cm och Kilafors 46 cm.

På många håll nära kusten orsakade snön störningar i bil- och tågtrafiken. Ett bidrag till problemen var den kraftiga vinden, som mest noterades 24 m/s i medelvind vid Lungö utanför Härnösand.

Anders braskar

Den 30 var allmänt temperaturerna under noll i landet. Det vill säga ordspråket ”Anders braskar julen slaskar” kan vara tillämpligt, men med hjälp av statistik visades redan på 1800-talet att denna typ av datumbundna utsagor saknar grund.

Vintern var dock tillbaka och månaden avslutades med att åter sätta nytt säsongsrekord i minimitemperatur med -32,4° i Karesuando.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i november 2012.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer november 2012.

Karta med soltimmar under november 2012.
Antal soltimmar i november 2012. Förstora Bild
November 2012 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2012. Förstora Bild

Varm månad

Det blev åter en varm november och nästan hela månaden präglades av dagliga temperaturöverskott. Det var först de tre sista dygnen som kylan slog till rejält. Trots att månaden som helhet i allmänhet gav två till fyra graders överskott i landet behöver vi bara gå tillbaka till förra året för att hitta en varmare november.

Ytterligare ett år tidigare 2010 var november kall med rejäla underskott. Detta verkar numera höra till undantagen då alla åren sedan år 2000 utom två bjudit på överskott.
 

November 2012 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2012. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i november 2012.
Medeltemperaturen i november 2012. Förstora Bild

Snö efter en lång regnfattig period

Sedan april har vi i allmänhet haft överskott i nederbörden i landet men november gav till en början hopp om att denna trend skulle brytas trots det disiga och småregniga vädret. Emellertid avslutades månaden med några rejäla nederbördsområden vilket för månaden som helhet gav en splittrad bild.
 
Överskotten i Tornedalen uppkom främst den 10 till 11, medan områdena längs södra Norrlandskusten fick sitt under månadens två sista dygn, Södermanlands kust drabbades av kraftigt regn kring den 27 och på södra sidan av Vänern var nederbörden utspridd över flera dygn.

November 2012 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under november 2012. Förstora Bild
Karta över nederbörd november 2012.
Nederbörd under november 2012. Förstora Bild
November 2012 - Blixtdagar
Åskdagar under november 2012. Förstora Bild
November 2012 - Antal blixtar
Totalt antal blixtar november 2012. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

 
Högsta temperatur, november 2012
Norrland +10.7° den 14 Gävle (Gästrikland)
Svealand +11.6° den 14 Gustavsberg (Uppland) och Oxelösund (Södermanland)
Götaland +11.4° den 14 Norrköping (Östergötland), den 15 Kalmar flygplats (Småland) och Karlshamn (Blekinge)
 
Lägsta temperatur, november 2012
Norrland -32.4° den 30 Karesuando (Lappland)
Svealand -14.7° den 6 Idre-Storbo (Dalarna)
Götaland -7.5° den 30 Hagshult (Småland)
 
Högsta nederbörd, november 2012
Norrland 118 mm Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand 150 mm Gördalen (Dalarna)
Götaland 152 mm Kroppefjäll-Granan A (Dalsland)
 
Lägsta nederbörd, november 2012
Norrland 9 mm Abisko (Lappland)
Svealand 23 mm Mora A (Dalarna)
Götaland 35 mm Mariestad (Västergötland)
 
Högsta lufttryck, november 2012
Norrland 1036.2 hPa den 30 Karesuando (Lappland)
Svealand 1027.2 hPa den 13 Landsort (Södermanland)
Götaland 1031.5 hPa den 13 Bredåkra, Karlskrona-Söderstjerna (Blekinge) och Skillinge (Skåne)
 
Lägsta lufttryck, november 2012
Norrland 975.0 hPa den 7 Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 982.0 hPa den 2 Blomskog (Värmland)
Götaland 979.4 hPa den 2 Nordkoster (Bohuslän)
 
Största snödjup, november 2012
Norrland 62 cm den 19 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 36 cm den 30 Gustavsberg (Uppland)
Götaland 14 cm den 30 Ramsjöholm (Småland)

Medelvind över 21 m/s i november 2012.

Dygnsnederbörd över 40 mm november 2012.