November 2012 - Varmluft dominerade både på norra och södra halvklotet

Områden med varmare väder än normalt var i klar majoritet under november. Det gäller både på södra och norra halvklotet. I synnerhet i de fortfarande isfria områdena av ryska Arktis rådde mycket stora temperaturöverskott. Den tropiska cyklonaktiviteten sjönk vilket är normalt för årstiden. I slutet av månaden bildades dock en tropisk cyklon ovanligt nära ekvatorn på västra Stilla havet.

Global temperaturanomali i november 2012.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i november 2012. Förstora Bild

Europa

Lufttryckskartan visar ett markant lågtrycksområde över Norska havet och ett högtrycksområde med centrum norr om Kaspiska havet. Detta resulterade i en mild och fuktig sydlig till sydvästlig luftström över en stor del av Europa.

I de centrala och östra delarna av Europa hade man rätt allmänt temperaturöverskott på 2-4 grader. På Brittiska öarna och Iberiska halvön var det däremot på sina håll lite kallare än normalt under november.

Kraftiga regn förekom på många håll. Det gäller till exempel Italien, där både Venedig och Rom drabbades av svåra översvämningar under första halvan av november. Lokalt i norra Italien föll 400-500 mm mellan den 10 och 13.

Även i England förekom omfattande översvämningar den 20-25. Regnmängderna var inte extremt stora, men läget förvärrades av kraftig blåst i samband med passagen av flera intensiva lågtryck.

Medellufttryck över Europa i november 2012.
Medellufttryck över Europa i november 2012.

Nordamerika

Inga tropiska cykloner bildades på Atlanten under november, så i det avseendet blev det en rätt lugn månad.

Men vanliga höstoväder berörde ändå USA, framför allt västkusten. När den fuktiga luften från Stilla havet hävdes över kustbergen föll stora regnmängder. Vid ett par tillfällen rapporterades dygnsmängder över 200 mm.

Temperaturmässigt rådde varierande förhållanden över Nordamerika. I västra USA var månaden 2-3 grader varmare än normalt, medan det var ungefär lika många grader kallare än normalt vid USAs ostkust. Kallast var det i gränsområdena mellan Kanada och Alaska med på sina håll 5-7 grader under normal temperatur.

Arktis

Isutbredning i Polarhavet i månadsskiftet november/december 2012.
Isutbredning i Polarhavet i månadsskiftet november/december 2012. Linjen med orange färg är medelvärdet av isens utbredning perioden 1979-2000 vid samma tid på året. Källa: National Snow And Ice Data Center (www.nsidc.org). Förstora Bild

Fortfarande vid månadsskiftet november/december fanns stora isfria områden kring Novaya Zemlya och Svalbard. Norr och öster om Novaya Zemlya hade man temperaturöverskott på nästan 15 grader under november. Det är i stort sett en upprepning av temperaturmönstret från samma tid i fjol då det rådde liknande mycket stora temperaturöverskott i den delen av Arktis.

I exempelvis Ostrov Vize, på nästan 80° nordlig bredd, sjönk temperaturen inte lägre än -16° under november. I början av månaden pendlade temperaturen tidvis kring noll där.

Förhållandevis kallast var det i nordöstra delen av kanadansiska Arktis med lokalt normal medeltemperatur för november. Det är också det område i Arktis där isen ligger tjockast och är minst utsatt för avsmältning under sommarhalvåret.

Asien

Avkylningen av Centralasien gick ganska långsamt, och i ostligaste delen av Sibirien var månaden i genomsnitt cirka 10 grader varmare än normalt. I ett område från Mongoliet upp mot västra Sibirien var det däremot 1-3 grader kallare än normalt.

Ett par tropiska cykloner bildades på västra Stilla havet. En av dessa (Bopha) var meteorologiskt sett mycket intressant eftersom den bildades närmare än 5° från ekvatorn. Detta är mycket ovanligt. Vid månadsskiftet november/december befann sig Bopha fortfarande söder om 5°N och hade då blivit en tropisk orkan av klass 1 på Saffir-Simpsonskalan. Bopha rörde sig under vidare intensifiering mot södra Filippinerna (mer om detta i decembervädret).

Satellitbild som visar den tropiska cyklonen Bophas position 30 november 2012.
Satellitbilden från den 30 november visar den tropiska cyklonen Bopha med centrum på 4° nordlig bredd norr om Nya Guinea. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Afrika

I stora delar av Nordafrika var det en ovanligt varm novembermånad med temperaturöverskott på 2-4 grader.

Periodvis rådde kraftig hetta även i Sydafrika med en del nya värmerekord på omkring 45°.

I början av månaden förekom vid ett par tillfällen mycket kraftiga regnskurar på Kanarieöarna med lokalt dygnsmängder över 100 mm.

Australien/Oceanien

I Australien var det varmare än normalt på de flesta håll. Det gäller i synnerhet i den sydöstra delen av landet, där maximitemperaturerna var bland de allra högsta som noterats för en novembermånad.

Den 29 november sattes nytt novemberrekord för delstaten Victoria med 45,8° i Ouyen. Temperaturer ännu något högre noterades på andra håll i Australien.

Nya Zeeland upplevde däremot en kall, torr och solig novembermånad. På ett par platser var det den hittills kyligaste novembermånad som noterats.

Sydamerika

November var övervägande varm i Sydamerika med temperaturer tämligen allmänt 1-3 grader över det normala.

Någon utpräglad El Niño har dock inte utvecklats, utan indexen ligger nära neutrala värden.

Antarktis

Vid månadsskiftet november/december var isutbredningen kring Antarktis lägre än vid motsvarande tid förra året. Men isutbredningen låg fortfarande över långtidsmedelvärdet.

På det inre av Antarktis pendlade temperaturen omkring det normala under månaden.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 31,4° den 2 Heraklion, Kreta
 • -36,1° den 29 Hoseda-Hard, Ryssland
 • 215 mm den 5 Kredarica, Slovenien

Asien

 • 40,0° den 4 Mekka, Saudiarabien
 • -47,7° den 30 Tompo, Sibirien
 • 310 mm den 3 Narasapur, Indien

Arktis

 • 12,9° den 26 Narsarsuaq, Grönland
 • -57,4° den 10 Geosummit, Grönland (3 250 möh)
 • -40,9° den 25 Eureka, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 39,5° den 7 Choix, Mexiko
 • -46,0° den 29 McQuesten, Kanada
 • 205 mm den 29 Clear Creek, Kalifornien

Sydamerika

 • 43,0° den 8 San Juan, Argentina
 • -8° den 24 Imata, Peru (4 400 möh)
 • 250 mm den 21 Samaná, Colombia

Antarktis

 • 7,8° den 29 Base Esperanza
 • -60,5° den 2 Concordia (3 250 möh)

Afrika

 • 46,5° den 28 Vioolsdrif, Sydafrika
 • -6,3° den 26 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 151 mm den 7 Puerto de la Cruz, Kanarieöarna

Australien/Oceanien

 • 46,4° den 15 Roeburne, Australien
 • -5,2° den 11 Perisher Valley, Australien
 • 271 mm den 25 Sola, Vanuatu
Globala extremvärden av temperatur och dygnsnederbörd i november 2012.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i november 2012. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
Maximiliano Herrera (personlig kontakt)