November 2012 - Höga grundvattennivåer och högt vattenstånd i Vänern

Under hela november har vattennivån i Vänern varit hög och stigande. I samband med regn 26-27 november blev flödena höga i en del vattendrag i Östergötland, Södermanland, Dalsland och Västergötland. Grundvattennivåerna var i större delen av landet över eller mycket över de normala.

Vattenföring

I inledningen av månaden var vattenflödena högre än de normala i västra Svealand och nordvästra Götaland. I avrinningsområden med många sjöar som Byälven och Upperudsälven var flödena höga och steg ända till mitten av november. Även i Göta älv har flödena varit ganska höga på grund av att man tappat ut mycket vatten för att få ner nivån i Vänern.

Den 26-27 november föll stora mängder regn främst i Östergötland och Södermanland. I samband med detta steg vattenflödena snabbt och i många vattendrag blev flödena höga. En del problem med avstängda vägar och lokala översvämningar i tätorter förekom. Även i delar av Västergötland och Dalsland föll mycket regn och vattenflödena blev höga.

Vattenföring vid 20 mätstationer i november 2012

Vattenstånd

Redan i början av november var Vänerns vattennivå hög och har sedan stigit i princip hela månaden. Den 5 november överstegs gränsen för varning för hög vattennivå och den 26 november nåddes den s.k. dämningsgränsen. Vattennivån låg som mest 53 cm över novembermedel, men 80 cm lägre än i januari 2001.

Även nivåerna i Vättern, Mälaren och Hjälmaren var relativt höga under november. Här har dock vattenståndet sjunkit under större delen av månaden.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar november 2012

Snö

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2012.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 november 2012. Förstora Bild

I början av november fanns snö i stora delar av Norrland och Svealand. De första tre veckorna av november var milda och snötäcket smälte bort allt mer.

Den 23 fanns snö endast i fjälltrakterna och i norra Norrland. Efter det kom kyligare luft och snö in över landet. I slutet av månaden låg snö i nästan hela Norrland och Svealand samt i delar av Götaland.

Markvattenhalt

Markvattenhalten i mitten av november var över den normala i nordöstra Norrland. I övriga delar av landet var markvattenhalten nära den normala.

Grundvattennivå

Nivåer som för årstiden var över eller mycket över de normala dominerade. I Skåne, Blekinge samt västligaste delen av mellersta Norrland var nivåerna normala eller under de normala.

Grundvattennivåerna har sedan oktober i allmänhet stigit med 10–40 cm. På enstaka platser har de stigit med 70–80 cm. I nordligaste Norrland och södra västkusten har nivåerna däremot sjunkit.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2012
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2012. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 november 2012 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 november 2012 enligt SGU. Förstora Bild