November 2012 - Normal start på issäsongen

November var förhållandevis mild men det blev ändå en normal start på issäsongen då isen började lägga sig i norra Bottenvikens skärgård mot slutet av månaden. Vattenståndsvariationerna under månaden var små. Vid flera tillfällen registrerades våghöjder på över 3 meter.

Normal start på issäsongen trots att månaden var mild

November var förhållandevis mild vilket innebar en långsam avkylning av ytvattnet. Först i slutet av månaden blev det kallare väderläge och avkylningen kunde fortsätta.

Den kalla perioden i slutet av oktober hade kylt det kustnära ytvattnet i Bottenviken så att när kylan kom tillbaka i slutet av november tog det inte lång tid innan den första isen började bildas i skyddade vikar. Omkring den 20 kom de första rapporterna av is lokalt i skyddade vikar i Bottenviken, men det var först någon vecka senare som isen började lägga sig och stanna kvar i norra Bottenvikens skärgård.

Det är vanligt att issäsongen startar i slutet av november, och så alltså även i år. Men trots en normal start på tillfrysningen under månaden blev det ett förhållandevis stort värmeöverskott i ytvattnet i Östersjön. Månadsmedelvärdena blev över de normala vid alla bevakade stationer.

Ytvattentemperatur i kustvatten november 2012.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 november 2012
Ytvattentemperatur i havet 15 november. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 november 2012
Ytvattentemperatur i havet 30 november. Förstora Bild

Små variationer i vattenståndet

Under november var det förhållandevis små variationer i vattenståndet. Månadsmedelvärdet låg mellan 1 till 2 dm över det normala vattenståndet.

Den 2 gav ett lågtryck på Norska havet en sydvästlig vind längs västkusten. Vattnet pressades norrut och Kungsvik registrerade då sitt månadshögsta med +61 cm samtidigt som Göteborg hade +59 cm.

Den 10 var det återigen ett lågtryck över Norska havet. Denna gång var det sydliga vindar på ca 10 m/s över Bottenhavet och Bottenviken. Vattnet pressades norrut och månadens högsta vattenstånd i landet registrerades i Kalix med +88 cm.

Mot slutet av månaden steg lufttrycket över norra Sverige. Den 30 var det en nordostlig vind över Bottenviken som pressade vattnet söderut vilket ledde till att månadens lägsta vattenstånd i landet registrerades i Kalix med -66 cm samtidigt som Ratan hade -32 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2012

Höga vågor

Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden över 3 meter vid 2 tillfällen. Den 1 var det en sydlig vind längs västkusten av kulingstyrka och den signifikanta våghöjden* steg då till 3,4 meter. Den 20 var det återigen en sydlig vind denna gång på ca 10 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,2 m.

Bojen vid Knollsgrund registrerade vågor över 2,5 meter vid två tillfällen. Den 1 var det en sydostlig vind på över 10 m/s varvid signifikanta våghöjden steg till 2,8 m. Den 30 var det en nordlig vind av kulingstyrka och signifikanta våghöjden steg till 2,7 m.

Huvudskärsbojen togs upp den 14 november och innan dess registrerades den högsta signifikanta våghöjden till 3,5 meter den 1 i samband med sydostlig vind.

Månadens högsta signifikanta våghöjd registrerades av Fínngrundsbojen till 4,4 m den 30. Över Bottenhavet var det då en nordostlig kuling.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i november 2012
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i november 2012. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2012
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i november 2012. Förstora Bild