November 2011 – Rekordmild i norr och snöfattig överlag

Årets novembermånad inleddes med lugnt och grått mildväder på grund av ett dominerande högtryck över landet, för att sedan avslutas dramatiskt med två rejäla höststormar.

Mild och grå inledning

Månaden inleddes lugnt med grått mildväder. Den 1 noterades ett nytt värmerekord för november i Norrland med 16,0° i Hudiksvall i Hälsingland. Detta slog det tidigare rekordet på 15,3° i Hudiksvall 12 november 1999. Även vid Söderhamns flygplats i Hälsingland överträffades det tidigare rekordet med 15,4°. I Delsbo, även det i Hälsingland, noterades 14,6°, vilket slog stationens tidigare rekord. Det svenska novemberrekordet på 18,4° från 2 november 1968 uppmättes i Ugerup i Skåne.

Ett nederbördsområde passerade samma dygn över Norrland och i Katterjåkk i Lappland föll det 18 mm regn. De följande dagarna var det mest mulet, dimmigt och milt över Sverige. Den 4 rörde sig en varmfront med tillhörande nederbörd in från väster över Götaland och fortsatte vidare åt nordost över landet. Det föll lättare skurar över stora delar av Norrland och Jokkmokk fick 12 mm regn.

Högtryck och klarare dagar

Den 8 växte ett högtryck in över Mellansverige och det blev några dagar med klarare väderlek. Detta ledde även till att temperaturerna sjönk något, först i Götaland och sedan i Svealand och södra Norrland. Den lägsta noterade temperaturen för dygnet var -3° i Ljusnedal i Härjedalen.

Högtrycket rörde sig den 9 till 12 långsamt österut till Finland och tog sedan en mer sydlig bana över Baltikum. Samtidigt sjönk temperaturerna successivt i landet.
 

Tillfälligt snötäcke i fjällen

Solskenstid 15 november 2011
Figur 1 visar beräknad solskenstid 15 november 2011 enligt modellen STRÅNG. De ljusaste fälten i kartan motsvarar 8 till 10 timmar solsken. Förstora Bild

En kallfront passerade den 13 österut över landet med både snö och regn i fjällkedjan. Snöfallet gav ett tunt snötäcke och 1 cm rapporterades från Hemavan och Karesuando i Lappland, samt Markusvinsa i Norrbotten. I Katterjåkk i Lappland föll det 19 mm regn. Säsongens hittills lägsta temperatur, -13°, uppmättes detta dygn i Ljusnedal i Härjedalen.

Ett nytt högtryck växte till sig över södra Norge den 14 men en kallfront drog ner över landet och följdes av uppklarnande väder (figur 1). På morgonen den 15 rapporterades 15 cm snö i Katterjåkk i Lappland följt av 44 mm nederbörd (mest i form av regn). Detta innebar att snötäcket smälte undan.

Lugnet före stormen

Den 16 och 17 passerade fler fronter över norra Sverige medan det var klarade väder i södra Sverige. Efter detta rörde sig den 18 ett lågtryck sakta österut över norra Sverige, samtidigt som ett annat lågtryck snabbt drog in från väster över södra delen av landet. Katterjåkk i Lappland rapporterade nu åter igen snö, 4 cm, och i Ljusnedal i Härjedalen noterades -14° som dygnets lägsta temperatur.

Under de följande dagarna byggdes snödjupet på i norra Norrland och lågtryck passerade dagligen mellan de kortvariga högtrycksryggarna. Den 20 föll till exempel 12 mm regn i Handsjön i Jämtland.

Den 22 var det högtrycksväder över landet men molnen dominerade. Natten mellan den 23 och 24 passerade ett frontsystem över landet men bakom fronterna sprack molnen åter upp och den 24 blev en solig höstdag framförallt i Norrland. Detta kunde ses som lugnet före stormen.

Stormlågtryck lagom till adventshelgen

Satellit bild över Skandinavien 25 november 2011.
Figur 2 visar en satellitbild över Skandinavien 25 november 2011. Överst till höger syns det spiralformade molnmönstret som var lågtrycket mellan Island och Norge och var orsaken till stormen som kom in över norra Sverige.

Den 25 och 26 drog stormen Berit in över Norrland med hårda vindar, regn och snö (figur 2). Som exempel kan stationen Hemavan-Giertevarto i Lappland (793 meter över havet) nämnas där medelvinden var uppe i 29 m/s med vindbyar upp till 37 m/s. I den östra halvan av landet registrerades även en del åskurladdningar vilket är ovanligt för årstiden.

Den 27 följde sedan Berits namnlösa syskon som i media har kallats första adventsstormen.  Ute till havs nådde medelvinden på många håll stormstyrka, på Hanö i Blekinge och Väderöarna i Bohuslän uppmättes så höga vindhastigheter som 30 m/s. Längs med Götalands väst- och sydkust nådde byvindarna stundtals upp till orkanstyrka (minst 32,7 m/s). Hanö hade den högsta byvinden, 41 m/s, vilket var nytt byvindsrekord för november. Även om denna höststorm var kraftig nådde den inte riktigt upp till samma nivå som Gudrun och Per, men det var inte långt ifrån.

Stormarna hade även stor påverkan på samhället. Omkring 80 000 elkunder var utan ström i södra Sverige. Större delen av färjetrafiken längs den svenska kusten ställdes in, liksom tågtrafiken i södra Sverige.
 

Karta över åskdagar november 2011
Åskdagar under november 2011. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar november 2011
Antal blixtar november 2011. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

En solig avslutning

Den 28 hade vindarna bedarrat och solen sken på många håll i landet. Men lågtryck över Norska havet medförde snöbyar över Norrland. Månadens lägsta temperatur, -24,3°, uppmättes i Nikkaluokta detta dygn. Följande dag passerade ännu ett nederbördsområde över landet och Hemavan i Lapplandsfjällen hade 37 cm snö.

Under månadens sista dag passerade ytterligare nederbördsområden över Sverige i en kraftig västvind. I samband med nederbörden förekom även åskurladdningar i nordöstra Svealand och södra Norrland.

November bjöd på mycket gråväder, men Östersund fick ihop hela 68 solskenstimmar under månaden. Det slog det tidigare rekordet på 61 timmar från 1985 för Östersund, där mätningar av solskenstid har utförts sedan 1957.
 

Karta över solskenstid under november 2011
Antal soltimmar i november 2011. Förstora Bild
Karta över medelmolnighet november 2011
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2011. Förstora Bild

Historiskt lite snö

Snödjupskarta för 30 november 2011.
Snödjup, 30 november 2011. Förstora Bild

I princip hela landet hade barmark fram till den 19 då ett lågtryck drog ner från nordväst och gav snöfall i norra Norrland. I samband med detta sjönk även lufttemperaturen något i norra Sverige, vilket ledde till att snön låg kvar. Barmark vid samtliga stationer så här sent på året är unikt och har inte noterats sedan SMHI började med mer regelbundna snödjupsobservationer vintersäsongen 1904/1905.

1953 hade ingen station något snötäcke den 8 november, men från den 9 växte snödjupet, med början i fjällkedjan, efterhand till flera decimeter och den snön låg sedan kvar. Även år 1937 är det svårt att hitta något snötäcke den 8 november, men därefter började Sverige att snötäckas.

I och med de två höststormarna i slutet av denna månad spred sig snötäcket ända ner till nordöstra Svealand.
 

Vitsippor i november
Bilden visar vitsippor i Rimforsa, Östergötland den 14 november 2011. Foto: Anna Geidne.

Temperatur, nederbörd och snö vid 10 mätstationer i november 2011

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i november 2011

Rekordvarm novembermånad

November har varit varm i hela Sverige. I delar av Norrland går årets november till historien som rekordvarm. I exempelvis Kvikkjokk-Årrenjarka, Umeå och Östersund-Frösön med mätserier från andra hälften av 1800-talet har man aldrig haft en så varm november.

Månadens lägsta temperatur, -24,3° i Nikkaluokta den 28, var mycket blygsam och sedan 1961 har det bara hänt en gång att månadens lägsta temperatur för november varit högre, nämligen 1999.

Vi fick ett nytt värmerekord för november i Norrland. Den 1 november var det 16,0° i Hudiksvall, vilket dessutom var den högsta novembertemperaturen i landet sedan 1968, och slog det tidigare norrländska rekordet på 15,3° i Hudiksvall från 12 november 1999. För landet som helhet hade den första halvan av månaden de blygsammaste minimitemperaturerna sedan SMHI startade med regelbundna väderobservationer 1859.

Temperaturrekord november 2011
Station Landskap Nytt rekord Tidigare rekord   Startår
    °C °C År  
Kiruna-Esrange Lappland -2,1 -2,4 1918 1901
Kvikkjokk-Årrenjarka Lappland -0,1 -0,8 1999 1889
Hemavan/Tärnaby Lappland 1,0 0,3 2000 1901
Haparanda Norrbotten 1,6 1,5 1938 1859
Umeå Flygplats Västerbotten 3,3 2,8 2000 1859
Bjuröklubb Västerbotten 3,8 3,1 2000 1879
Holmögadd/Holmön Västerbotten 4,8 4,6 1938 1879
Östersund/Frösön Jämtland 3,2 2,5 1999 1860
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2011
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2011. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i november 2011.
Medeltemperaturen i november 2011. Förstora Bild

Fuktigt i luften men torrt på marken

November har ett rykte som en grå månad och årets november var inget undantag. Dimma var vanligt förekommande, medan det var ont om regn och snö. Under de första veckorna av månaden passerade bara enstaka regnområden över landet fram till den 24 då väderläget började bli mer ostadigt för att avslutas med två rejäla höststormar.

Månaden var ovanligt torr i stora delar av Sverige. För till exempel Lund i Skåne med en mätserie från 1859 slogs det tidigare rekordet på 11 mm från 1955, då årets novembernederbörd blev blott 7 mm. Även Visby, Gotska Sandön och Ölands norra udde med mätningar sedan 1800-talet fick nya eller tangerade rekord. Det enda område i landet där man fått nämnvärt mer nederbörd än normalt är de västra delarna av Lapplandsfjällen. I Katterjåkk har man fått mer än dubbelt så mycket nederbörd än normalt.

Karta över nederbörd november 2011.
Nederbörd under november 2011. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under november 2011
Nederbörd i procent av det normala under november 2011. Förstora Bild
Högsta temperatur, november 2011
Norrland +16.0° den 1 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +13.9° den 1 Borlänge flygplats (Dalarna)
Götaland +14.3° den 1 Munka-Ljungby (Skåne)
Lägsta temperatur, november 2011
Norrland -24.3° den 28 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -13.0° den 17 Särna (Dalarna)
Götaland -7.0° den 16 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, november 2011
Norrland 225 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 66 mm Lisskogsåsen (Värmland)
Götaland 87 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, november 2011
Norrland 6 mm Pite-Rönnskär A (Västerbotten)
Svealand 5 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 3 mm Trelleborg, Skurup (Skåne) och Ölands norra udde A (Öland)
Högsta lufttryck, november 2011
Norrland 1038.8 hPa den 11 Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 1040.0 hPa den 12 Landsort (Södermanland)
Götaland 1040.4 hPa den 12 Hoburg (Gotland)
Lägsta lufttryck, november 2011
Norrland 960.1 hPa den 26 Ritsem (Lappland)
Svealand 968.3 hPa den 27 Örskär (Uppland)
Götaland 972.3 hPa den 27 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, november 2011
Norrland 40 cm den 26 Ankarvattnet och den 28,29 Leipikvattnet (Jämtland)
Svealand 15 cm den 28 Idre (Dalarna)
Götaland 1 cm den 28 Sandhem (Västergötland) och Svinhult (Östergötland)

Medelvind över 21 m/s i november 2011

Dygnsnederbörd över 40 mm november 2011