November 2011 - Rekordvarmt i Nordnorge, rekordtorrt i Centraleuropa

Ett mäktigt högtryck över Centraleuropa dominerade vädret i Europa med ovanligt varmt väder i de västra och norra delarna men kallt kring Svarta havet. Kallt novemberväder hade man även i Alaska medan större delen av Sibirien hade förhållandevis milt.

Global temperaturanomali i november 2011
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i november 2011. Förstora Bild

Europa

Som framgår av lufttryckskartan dominerade ett mäktigt högtryck vädret över Centraleuropa. I snitt var lufttrycket där omkring 10 hPa över det normala. Mellan Island och Grönland var lufttrycket däremot cirka 15 hPa lägre än normalt.

Den här tryckfördelningen innebar att varm luft pumpades norrut över västra och norra Europa. Det resulterade i temperaturöverskott på tre grader eller mer i ett stort område från Spanien i sydväst till Kolahalvön i nordost. I bland annat Nordnorge och stora delar av Irland var årets november den hittills varmaste.

Öster om högtrycksområdet drogs det däremot ner kall luft, och kring Svarta havet och östra delen av Medelhavsområdet var novembertemperaturen 2-4 grader under den normala.

I början av månaden förekom mycket kraftigt regn i södra Frankrike och nordvästra Italien. I Vallerague i provinsen Gard föll 656 mm på 48 timmar den 3-4, och samma station fick totalt 936 mm mellan den 1 och 6. I nordvästra Italien förekom lokalt dygnsmängder över 400 mm.

I de områden som dominerades av det mäktiga högtrycksområdet var det däremot mycket torrt. Åtskilliga stationer i till exempel Schweiz och Tyskland fick ingen mätbar nederbörd överhuvudtaget.

Medellufttryck i november 2011.
Medellufttryck i november 2011. Förstora Bild

Nordamerika och Centralamerika

Temperaturmässigt var Nordamerika uppdelat i en varm östra halva och en kall västra halva.

I Alaska var månaden på många håll cirka fem grader kallare än normalt och flera stationer noterade för november månad rekordlåga minimitemperaturer.

På Atlanten bildades under november en tropisk cyklon (Sean) och den blev inte speciellt stark.

På östra Stilla havet bildades också en tropisk cyklon (Kenneth) och den blev däremot mycket kraftig. Den 22 november klassades den som kategori 4 på Saffir-Simpson skalan. Det är det senaste datumet för en så kraftig tropisk cyklon på östra Stilla havet.

Asien

I ett område från Mellanöstern upp till Kazachstan var det på många håll 1-3 grader kallare än normalt under november. I länderna kring Kaukasus hade man till och med mer än fem grader kallare än normalt.

Längre österut var det däremot övervägande varmare än normalt med temperaturöverskott kring fem grader på sina håll i Kina och på koreanska halvön.


Arktis

Med några undantag, till exempel sydvästra Grönland, var det förhållandevis varmt väder som dominerade i Arktis. I västra delen av ryska Arktis rådde temperaturöverskott på nästan tio grader.

Isutbredningen i Polarhavet var långt under den normala och konkurrerar med rekordåret 2007. Kring Novaya Zemlya och i Hudson Bay fanns i slutet av november fortfarande stora öppna områden som borde ha varit istäckta vid den tiden på året.

Isutbredningen i Polarhavet den 29 november 2011.
Isutbredningen i Polarhavet den 29 november 2011. Linjen med orange färg är medelvärdet av isens utbredning perioden 1979-2000 för samma dag på året. Källa: National Snow And Ice Data Center (www.nsidc.org) Förstora Bild

Sydamerika

De långvariga och kraftiga regnen i Colombia fortsatte. I västra delen av landet krävde ett jordskred den 5 drygt 30 dödsoffer.

Afrika

Den långvariga torkan i Östafrika bröts under november och ersattes av kraftiga regn, som på sina håll orsakade översvämningar. Till exempel föll 201 mm den 25 i Musoma vid Victoriasjön, varav 104 mm på bara tre timmar.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 28,5° den 12 Sevilla, Spanien
 • -32,6° den 24 Samary, Ryssland
 • 454 mm den 4 Vicomorasso, Italien

Asien

 • 39,0° den 8 och den 11 Mekka, Saudiarabien
 • -50,1° den 30 Segen-Kyuel', Sibirien
 • 378 mm den 17 Changbin, Taiwan

Arktis

 • 11,0° den 13 Kangerlussuaq, Grönland
 • -54,4° den 28 Summit, Grönland (3 200 möh) och den 11 Neem, Grönland (2 500 möh)

Nordamerika

 • 38,8° den 1 Choix, Mexiko
 • -45,0° den 17 North Pole, Alaska
 • 280 mm den 10 Ocotepec, Mexiko

Sydamerika

 • 44,5° den 8 Bermejo, Bolivia
 • -5,8° den 7 Juliaca, Peru (3 800 möh)
 • 223 mm den 10 Istmina, Colombia

Antarktis

 • 8,5° den 23 Base Esperanza
 • -61,0° den 1 Vostok (3 500 möh)

Afrika

 • 45,1° den 19 Vioolsdrif, Sydafrika,
 • -0,9° den 2 Barkly East, Sydafrika
 • 201 mm den 25 Musoma, Tanzania

Australien/Oceanien

 • 44,1° den 15 och 29 Birdsville, Australien
 • -3,4° den 15 Liawenee, Australien
 • 273 mm den 25 Tully Sugar Mill, Australien
Globala extremer i november 2011
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i november 2011. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.