November 2011 – Ännu ingen is i sikte

Den första adventshelgen bjöd på storm med höga vattenstånd och vågor. I Barsebäck observerades den högsta vattenståndsnivån sedan mätningarna började 1937. Ytvattentemperaturerna visade inga större förändringar under månaden. Vid Järnäsudde noterades en rekordhög temperatur för andra månaden i rad.

Till havs på den svenska sidan låg temperaturen i början av månaden runt 6-7° i norr och 9-10° i söder. Inte mycket hände fram till den 23, då ett lågtryck med friska sydvästvindar inledde en blåsig avslutning av månaden. Vinden orsakade uppvällning av kallt djupvatten utmed den svenska ostkusten, särskilt vid Ölands-, Östergötlands- och Hälsingekusten.

På västkusten höll sig temperaturen nästan konstant, och sjönk bara 1-2 grader under månaden. Till havs i Skagerrak var det den 30 tvåsiffrig temperatur, 10°.

Järnäsudde vid Norra Kvarken noterade en rekordhög temperatur för andra månaden i rad. Så sent som den 18 uppmättes 7,4°, vilket var 0,4 grader högre än det tidigare novemberrekordet från 2005. I stark kontrast till förra året, då de första isarna lade sig redan den 8, har havsvattnet förblivit i flytande form månaden ut.
 

Ytvattentemperatur i kustvatten november 2011

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 november 2011
Ytvattentemperatur i havet 15 november. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 november 2011
Ytvattentemperatur i havet 30 november. Förstora Bild

Adventsstorm gav höga vattenstånd

November månad inleddes med vattenstånd kring medelnivån eller något över på de flesta håll runt Sveriges kuster.

Första halvan av månaden dominerades av högtrycksbetonat väder vilket successivt sänkte vattenstånden. Flera stationer registrerade sitt månadslägsta i samband med detta. Den 12 hade Kungsvik -50 och Göteborg -36 cm. Den 15 inträffade de lägsta nivåerna i Bottenviken, Kalix hade -37 och Ratan -34 cm. Stockholm hade sin lägsta nivå den 16 med -27 cm.

Andra halvan av månaden dominerades av ostadigare väder och flera lågtryck på rad berörde Skandinavien.

Den 23 gav ett lågtryck över Norska havet sydvästliga vindar över Sverige och vattenstånden började stiga.

Nästa lågtryck kom in den 25 över norra Sverige och i samband med detta var det sydvästliga vindar av kulingstyrka över hela landet och vattenstånden steg ytterligare.

Den 27 passerade ett djupt lågtryck mellersta Sverige och södra delarna av landet berördes av kraftiga vindar. Vindriktningen var först från sydväst och vid Väderöarna registrerades på eftermiddagen storm i medelvind och orkanstyrka i byarna. Vattnet pressades då upp mot Kungsvik som registrerade sitt årshögsta till +113 cm. Vinden vred sedan mot väst och Göteborg registrerade då sitt årshögsta till +120 cm. Sedan ändrade sig vindriktningen till nordväst på västkusten medan den låg kvar på väst över Skåne. Vattnet pressades då söderut och vid Barsebäck observerades +136 cm, vilket är det högsta vattenståndet sedan mätningarna startade där 1937. I Viken noterades +163 cm. Den västliga vinden över Östersjön pressade vattnet österut och i Skanör registrerades -149 cm vid midnatt vilket är årets lägsta vattenstånd. När vinden sedan avtog steg vattenståndet till +81 cm på morgonen. Även vid Kungsholmsfort var förloppet detsamma med -71 cm vid midnatt och +44 cm på morgonen.

Den 30 november gav ett lågtryck nordväst om Sverige sydliga vindar över Bottenhavet och Kalix registrerade då sitt månadshögsta med +97 cm samtidigt som Ratan hade +64 cm.
 

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2011

Höga vågor

Månadens första halva dominerades av högtrycksbetonat väder, svaga vindar och små vågor. Den signifikanta* våghöjden var i stort sett under 1 meter denna period.

Den 19 gav en västlig vind på cirka 10 m/s en signifikant våghöjd vid Väderöarna på 2,5 m. Natten till den 24 var det en sydvästlig kuling på västkusten och våghöjden steg då till 2,8 m.
 
Den 25 inleddes en blåsig period och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna var över 2 m resten av månaden. Den 27 blåste det storm i medelvind och orkan i byarna vid Väderöarna. Den signifikanta våghöjden mättes då upp till 7,4 m och maxvågor på upp mot 11 m.

Vid Finngrundet registrerades också de högsta signifikanta vågorna i samband med adventsstormen och natten mot den 28 registrerades en signifikant våghöjd på 3,2 m.

SMHI etablerade under november en ny vågstation mellan Öland och Gotland som benämns Knolls grund. På denna position observerades en signifikant våghöjd på 3,4 meter natten mot den 28.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2011
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i november 2011. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Finngrundet november 2011
Signifikant våghöjd vid Finngrundet i november 2011. Förstora Bild