Mars 2018 - Kallt i hela Sverige

Kung Bore behöll sin kalla hand över Sverige i mars med låga temperaturer. Våren orkade knappt avancera norrut under månaden. Lagom till påskhelgen hade endast delar av södra Götaland fått meteorologisk vår. I Lapplands- och Dalafjällen var detta lokalt en av de allra kallaste marsmånader som observerats.

Temperatur - Övervägande kall marsmånad

Mars inleddes med mycket kallt väder vilket kom att dominera månaden ut. I princip samtliga mätstationer i landet fick temperaturunderskott. I allmänhet räcker det dock med att gå tillbaka till 2013 eller 2006 för att finna en kallare marsmånad. 

Lokalt får man  gå längre tillbaka i tiden för att finna en kallare upplaga. Detta gäller exempelvis för Nikkaluokta, Hemavan/Tärnaby och Sveg. I Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen får man stega tillbaka till 2001 för att hitta en bistrare marsmånad.

I Hemavan/Tärnaby i södra Lapplandsfjällen får man däremot gå tillbaka ända till 1962 för att finna en lägre medeltemperatur i mars. År 1962 låg stationen dock i Tärnaby och hade dessutom ett kallare läge. Med reservation för detta är årets mars den femte kallaste som observerats där efter marsmånaderna 1962, 1940, 1958 och 1947.

Även i Sveg i Härjedalen får man gå tillbaka till 1962 för att finna en kallare marsmånad. Temperaturmätningarna i Sveg inleddes i slutet av 1800-talet och där är det bara mars 1947, 1962 och 1958 och 1940 som varit lika kalla eller kallare. Dock bör det nämnas att nuvarande automatstation vid flygplatsen i Sveg har ett kallare läge än tidigare.

De minsta temperaturunderskotten återfanns längs Götalands och Svealands ostkust och ute på Gotska Sandön blev medeltemperaturen för mars exakt normal.

Månadens högsta temperatur blev 10,9° i Falun i Dalarna på Våffeldagen den 25 mars medan den lägsta noterades i Särna i norra Dalarna den 1 mars med -37,1°. För Svealands del är detta den femte lägsta marstemperaturen som observerats och den lägsta sedan 2005.

Månadsmedeltemperaturen under mars 2018.
Månadsmedeltemperaturen under mars 2018. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under mars 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under mars 2018. Förstora Bild

 

Nederbörd - Torrt eller normal nederbörd

Nederbörden i mars blev relativt normal för landet i stort. I västra och norra Götaland, södra Svealand samt nordligaste Norrland var det dock torrare än normalt med lokalt under 50% av normal månadsnederbörd. I södra Götaland samt i delar av Norrland föll däremot lite mer nederbörd än normalt. I de områden där det var torrare än vanligt räcker det med att som längst gå tillbaka till 2013 för att finna en torrare motsvarighet. Där det var nederbördsöverskott gäller att mars 2015 var blötare än årets upplaga.

Månadens största dygnsnederbördsmängd noterades i Östmark-Åsarna i Värmland den 11 då det kom 24,1 mm där.

Karta över nederbörd mars 2018.
Nederbördssumma i mm mars 2018. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under mars 2018.
Nederbördens avvikelse från det normala under mars 2018. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i mars 2018 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i mars 2018 (92 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under mars 2018.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under mars 2018. Förstora Bild

Längs Götalands syd- och ostkust förekom tre blåsiga tillfällen under månaden. Den 1-2 mars förekom ost- till nordostlig kuling längs främst syd- och ostkusten. Det andra tillfället inträffade den 15-17 mars då 20 m/s noterades ute på Hanö i Blekinge den 16 mars. Då noterades även en maximal byvind på 26 m/s där.

Den 28-29 mars var det dags igen med kulingvindar längs sydkusten. Hanö uppmätte då månadens högsta medelvind samt högsta byvind, utanför fjällen, på 22 m/s respektive 27 m/s strax efter lunchtid på skärtorsdagen den 29.

De högsta medel- och byvindarna uppmättes i Lapplandsfjällen den 17-18 då en västlig till nordvästlig luftström etablerades där. Stekenjokk rapporterade en medelvind på som mest 30 m/s den 18. Tarfala uppmätte en byvind på 42 m/s på natten den 18. Även i Stekenjokk och Stora Sjöfallet rapporterades orkanbyar denna dag.

Snö - Fortsatt snörikt i mars

Även om det inte förekom några rejäla snöoväder så präglades ändå mars av snö. Praktiskt taget hela landet var snötäckt under en stor del av månaden.

I samband med mer nordvästvindar under månadens andra halva växte det förhållandevis tunna snötäcket på sig i Riksgränsfjällen. Den 19 noterade Katterjåkk för första gången den här säsongen över 100 cm.

I början på månaden uppmätte flera stationer i östra Småland snödjup på drygt 50 cm. Allra mest var det den 3 då Krokshult rapporterade 70 cm.

Landets största snödjup blev 170 cm uppmätt i Åsnorrbodarna i Hälsingland den 13 mars. 

Svealands största snödjup blev 138 cm och uppmättes i Gördalen i Dalafjällen den 12-15 mars.

De få mildluftsattackerna under månaden gjorde att snön fortfarande låg kvar på många håll även i södra Sverige lagom till att påskhelgen inleddes på skärtorsdagen den 29 mars.

Snödjupskarta för 31 mars 2018.
Snödjupskarta för 31 mars 2018. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 mars 2018.
Snödjupskarta för 15 mars 2018. Förstora Bild

Solskenstid

Månadens första halva var överlag solfattig men en solig andra halva lyckades i allmänhet jämna ut underskotten. Därmed blev solskenstiden för landet som helhet i slutändan relativt normal eller över den normala. Ett undantag utgjordes dock av södra Götaland, där exempelvis varken Växjö, Karlskrona eller Lund lyckades komma upp i normal solskenstid för mars. Mest sol fick Uppsala-Ultuna med 183 soltimmar medan solen endast lyste 78 timmar i Lund. 

Karta med soltimmar under mars 2018.
Antal soltimmar i mars 2018. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2018.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2018. Förstora Bild

Åska - Total tystnad i mars

I mars var det ingen urladdning under hela månaden. Senaste gången detta skedde var i oktober 2015. 

Totalt antal blixtar under mars 2018.
Totalt antal blixtar under mars 2018. Förstora Bild
Antal åskdagar under mars 2018.
Antal åskdagar under mars 2018. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Mycket kall inledning men inget nationellt isdygn

Det mycket kalla väder som avslutade februari präglade även inledningen av mars. Ett mäktigt högtryck med centrum över Härjedalen och nordvästra Dalarna gav klart och mycket kallt väder där. Under morgontimmarna den 1 sjönk temperaturen till omkring -35° i sydvästra Norrland och nordvästra Dalarna. Allra kallast var det i Särna i norra Dalarna med -37,1°. Detta var inte bara månadens lägsta temperatur utan är även den femte lägsta marstemperatur som observerats i Svealand. För Särnas del där man mätt temperaturen sedan 1892 och framåt finns endast ett lägre marsvärde. Den 2 mars 1987 uppmättes marsrekordet på -37,6°. I Sveg (startår 1875) i Härjedalen var det denna morgon -36,4° vilket är den lägsta marstemperaturen där sedan 1987 då det var -36,6°. Svegs marsrekord är dock från 1888 då det var -40,5°.

Även vid Sundsvalls flygplats (startår 1943) i Medelpad var det med -26,2° den lägsta marstemperaturen sedan 1987. Dock var det långt ifrån marsrekordet på -34,2° från 1947. I Storlien-Storvallen (startår 1878) där det var -33,2° får man gå tillbaka till 1962 för att finna en lägre marstemperatur. Marsrekordet från 1958 är på -35,0°. Mätningar med minimitermometer inleddes dock först 1899 där. I Östersund-Frösön (startår 1860) i Jämtland var det -26,4°. Där var det lika kallt i mars 1987 och för att finna en lägre marstemperatur där får vi gå tillbaka till 1979 då det var -26,6°. Marsrekordet för Östersund-Frösön är dock -36,0° och uppmättes under den smällkalla mars 1888.

Det var mycket nära att hela landet hade fått ett nationellt isdygn. Dock så fördes mild luft in norr om högtrycket och dygnets högsta temperaturer noterades allra längst i norr där det lokalt var över nollstrecket. Varmast i landet var det i Karesuando i nordligaste Lappland med 0,2°. Bortsett från Södermanland var det i princip uppehållsväder från Svealand och norrut. Även i nordvästra Götaland (Bohuslän och Dalsland) var det uppehållsväder men i övriga Götaland förekom en hel del snöbyar som bildades i den kalla ostvinden och gav 0-5 mm. Flera kuststationer i östra Skåne, Blekinge, Öland, Gotland samt ute på Landsort i Södermanland rapporterade ostlig kuling vilket gav en ansenlig kyleffekt. Även på Vänern och Vättern noterades kulingvindar.

Sol och svag föhneffekt omintetgjorde det nationella isdygnet den 2

Även påföljande natt var mycket kall i Härjedalen med omnejd. Allra kallast var det dock i Ytterhogdal i nordvästra Hälsingland där temperaturen sjönk till -33,7°. Inte heller denna dag blev det något nationellt isdygn då en station, Helsingborg i Skåne, nådde över nollan med 0,6° som högst. Detta förklaras sannolikt av en viss föhneffekt över nordvästra Skåne och att solen kortvarigt lyckades tränga igenom molnen där. I Götaland fortsatte det att bildas lättare snöbyar i ostvinden. Längst i norr förekom också lätt snöfall i samband med ett molnområde. 

Mycket kall natt i östra Svealand

Natten till den 3 blev inte fullt lika kall i södra Norrland då moln dämpade kylan där. De lägsta temperaturerna uppmättes istället i Tärnabyfjällen. Gielas rapporterade -35,1° medan Hemavan hade -33,3°. Även i östra Svealand var det mycket kallt. Landsändens lägsta temperaturer uppmättes i Svanberga (-24,3°) och Tullinge (-22,1°) samt -19,9° ute på Ärna flygplats i Uppsala. Även den här dagen var det Helsingborg som stod för dygnets högsta temperaturer med 0,8°. Högtrycket som inledde mars hade nu helt försvagats och molnen dominerade nu stort i landet. På de flesta håll föll även nederbörd, främst i norra Norrland där ett snöfallsområde fortsatte att ligga nära på stilla. I Västra Götalands region samt västra Värmland var det däremot uppehållsväder.

Nytt säsongslägsta för Götaland

Även om molnen dominerade stort i landet blev det natten till den 4 klart och kallt väder i delar av Götaland. Allra kallast var det i Horn i södra Östergötland med -22,7° på morgonen. Detta är säsongens lägsta temperatur i Götaland. Landets lägsta temperatur denna morgon stod dock Hemavan för med -31,8° följt av -26,6° i Gielas. Fem stationer i västra Götaland fick en maximitemperatur på över noll grader. Nordkoster i Bohuslän och Hallands Väderö i Skåne toppade båda med 0,6° som högst. Längst i norr började kallare luft trycka på norrifrån med långsamt sjunkande temperaturer samtidigt som en svag högtrycksrygg fick visst inflytande.

Lågtrycksområde över Brittiska öarna kopplade långsamt greppet

Till den 5 hade de lägsta temperaturerna förflyttat sig norrut. Kallast var det i Nikkaluokta med -32,9°. Temperaturen hade fortfarande svårt att orka över nollan även i Götaland. Utklippan i Blekinge skärgård toppade med 1,2°.

Ute över Brittiska öarna hade ett omfattande lågtrycksområde etablerats och kom att styra vädret de kommande dygnen i Sverige genom att mata in fronter och nederbörd över landet. Samtidigt bredde en sydostlig luftström ut sig över landet. En första portion med mildare luft från kontinenten närmade sig söderifrån och föregicks av ett nederbördsområde. Hela landet exklusive sydostligaste Götaland fick nederbörd. De största mängderna på omkring 10 mm föll i södra Västergötland, nordligaste Halland samt nordvästra Småland. 

Milt i Götaland men kallt längre norrut

Den 6 var Nikkaluokta åter kallast, nu med -35,2° följt av Naimakka med -33,7°. I Götaland, Svealand samt södra och mellersta Norrland var det avsevärt mer modesta minimitemperaturer. I Götaland drog ytterligare en portion med mildluft in söderifrån och temperaturen kom på många håll upp över fem grader. Allra varmast var det i Markaryd i södra Småland med 9,0°. I Svealand kom temperaturen däremot som högst upp i omkring 0°. Vädret var allmänt ostadigt i hela landet med fortsatt sydostvindar.

Ostadigt väder i hela Sverige

Natten till den 7 bjöd i allmänhet inte på fullt lika låga minimitemperaturer i norra Norrland. De lägsta temperaturerna låg nu i allmänhet på 20-25 minusgrader. Ett undantag fanns dock. Allra längst i norr var det inledningsvis lite moln och i Naimakka i Lappland hann temperaturen sjunka till -35,9° innan ökad molnighet söderifrån dämpade kylan där. Det fortsatte att vara ostadigt i Norrland där snötäcket späddes på med ett par centimeter på många håll. Över södra Götaland drog ett mindre lågtryck med tillhörande nederbörd in från kontinenten under dagen. 

Nederbörden rörde sig bara långsamt norrut och hade till på dagen den 8 nått upp till sydligaste Svealand. I norr fortsatte det att snöa lätt. Praktiskt taget hela landet fick 1-5 mm nederbörd i smält form. Endast i nordvästra Lapplandsfjällen var det uppehållsväder. Dagstemperaturerna låg omkring noll i Götaland och östra Svealand. 

Lågtrycket och dess nederbörd fortsatte att röra sig långsamt norrut den 9. Tyngdpunkten på nederbörden låg över landets östra delar med som mest omkring 10 mm i östra Svealand. Ett nytt lågtryck med splittrad nederbörd passerade södra Götaland och bakades samman med nederbörden i norr. Därigenom uppstod ett svagt elongerat lågtryck över östra Sveriges kustremsa under natten den 10. Till på dagen den 10 var det mesta av nederbörden koncentrerad till nordöstra Norrland. Kalix fick 23 mm. Söder om en ungefärlig linje Sundsvall-Östersund var det mest uppehållsväder eller endast lätt nederbörd under dagen.

Månadens nederbördsrikaste dygn och lokalt tät dimma den 12 i söder

Nederbördsområdet över nordöstra Norrland drog under morgontimmarna den 11 bort mot Finland samtidigt som ett annat nederbördsområde tog sig in över Götaland söderifrån. Samtidigt började mildare luft från kontinenten att föras in över Götaland. I nordvästra Götaland och västra Svealand föll allmänt 10-20 mm nederbörd i smält form detta dygn. Mest fick Östmark-Åsarna i Värmland med 24,9 mm. I mellersta Norrland blev det däremot utrymme för en del sol mellan de båda nederbördsområdena. 

Framåt midnatt den 12 hade fronten nått upp till södra Svealand. Norr därom föll snö medan det i västra Götaland i huvudsak var fråga om regn eller underkylt regn. I östra Götaland bredde dimma ut sig. Till på eftermiddagen den 12 hade fronten nått södra Norrland. Olden i Jämtland fick 20 mm.

På flera håll i södra Sverige förekom dimma, lokalt tät eller mycket tät sådan under eftermiddagen och kvällen. Detta gällde för bland annat Linköping-Malmslätt och Norrköping i Östergötland samt Jönköpings flygplats i Småland. I Götaland kom temperaturen på flera håll upp i omkring 5 plusgrader. Allra mildast var det vid Jönköpings flygplats där temperaturen kortvarigt kom upp i 7,5°.

Dimman låg tät i Norrköping på eftermiddagen den 12 mars.
Dimman låg tät i Norrköping på eftermiddagen den 12 mars. Bortom träden i förgrunden skymtar ett vägskäl där en väg går till vänster, en till höger och en tredje rakt fram. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Lågtryckssplittring följt av kallare väder

Över norra Tyskland utvecklades ett mindre lågtryck på kvällen den 12. Samtidigt lyckades ett högtryck över kontinenten tillsammans med ett annat högtryck över Arktis slå in en kil mellan lågtrycket i väster och lågtrycket över norra Tyskland. Därmed splittrades det tidigare omfattande lågtrycksområdet över Brittiska öarna upp i två delar. Natten till den 13 hade det ena lågtrycket fått sitt centrum väster om Brittiska öarna medan det andra fick sitt centrum över södra Östersjön. 

Molnen dominerade stort i landet men i nordvästra Lappland var molnigheten lägre och där blev det även bistert kallt. I Nikkaluokta sjönk temperaturen till -34,1° under tidiga natten den 13. På andra plats kom Naimakka med -28,6°.

Snöfallsområdet över mellersta och norra Norrland drog under dagen den 13 bort mot Finland. I Åsnorrbodarna i norra Hälsingland uppmättes månadens största snödjup på 170 cm denna morgon. Lågtrycket i söder hade under eftermiddagen sitt centrum över Gotland medan tyngdpunkten på nederbörden låg över ostligaste Svealand. Mest nederbörd fick Nämdö i Södermanland med 20,1 mm. På baksidan av lågtrycket över Gotland började kallare luft strömma söderut över landet samtidigt som ett högtryck förstärktes in från norra Ishavet. 

Bister kyla

Det arktiska högtrycket förstärktes alltmer och till den 14 hade kalluften rört sig ned över hela landet. Dagtid var det som mest bara någon enstaka plusgrad i södra Sverige. I gengäld flödade marssolen på många håll men i södra och mellersta Götaland var det fortfarande mycket moln och dimma. Högtrycket fortsatte att styra vädret både den 15 och den 16 med sol på många håll. I östra Götaland drev det in en del lättare snöbyar från havet i den hårda ostvinden den 15 och den 16 förekom snöbyar även i nordöstra Uppland. Ute på Hanö noterades en medelvind på 20 m/s och stormbyar på 26 m/s den 16.

Det fortsatte att vara mycket låga nattemperaturer i norra Norrland med -30° på flera håll och lokalt runt -35°. Den 15 var det som kallast i Nikkaluokta och Gielas, båda i Lapplandsfjällen, med -35,4° respektive -35,3°. Ytterligare lite kallare blev det natten till den 16 med -36,9° som lägst i Gielas vilket var Norrlands lägsta temperatur i mars. Nikkaluokta fick nöja sig med andraplatsen den här morgonen med -35,6°. I Hemavan var det -34,5° vilket är den lägsta marstemperaturen där sedan 1987 då det var -35,3°. Marsrekordet för Hemavan/Tärnaby (startår 1892) är -39,0° och uppmättes 1934. Den 16 var det även mycket kallt nattetid i södra Norrland och nordvästra Svealand med -30° på flera håll. Det var dessutom inte långt ifrån att det hade blivit ett osedvanligt sent nationellt isdygn den 16 då temperaturen orkade över nollstrecket endast vid fem stationer i sydvästra Götaland. Varmast var det i Falsterbo i Skåne där man uppmätte 0,9°.

Mildare i norr och efterhand blåsigt i fjällen

Högtrycket låg kvar över landet den 17 men dess centrum hade nu förskjutits till Sydnorge samtidigt som moln och mildare luft dragit in över mellersta och norra Norrland. De lägsta temperaturerna noterades därför i allmänhet i nordvästra Svealand och Härjedalen där det på flera håll var under -30°. I Svealand blev det en solig dag men i södra och mellersta Götaland förekom en hel del moln. I södra Götaland var det dessutom blåsigt. Dagstemperaturerna höll sig allmänt på 1-5 minusgrader i landet. Allra längst i norr smet ett område med lättare snöfall in samtidigt som det blev mildare där. Piteå stod för landets högsta temperatur med 2,1°.

Ytterligare en portion med mild luft laddade upp över Norska havet och från kvällen den 17 till morgonen den 18 blev det rejält blåsigt i fjällen med nordvästvindar och talrika snöbyar. Månadens högsta medelvind på 30 m/s noterades i Stekenjokk medan månadens högsta byvind på 42 m/s uppmättes i Tarfala.

Medan det var modesta nattemperaturer i norra Norrland var det däremot en mycket kall natt i södra Sverige. Målilla i Småland kunde med sina -20,8° ståta med Götalands lägsta temperatur denna natt. Kallast i landet var Särna med -29,9°. 

Dagen den 18 blev solig i Götaland och Svealand och med temperaturer omkring 0°-5°. I norr var det blåsigt, mycket moln och milt. Dagens högsta temperaturer uppmättes längs Norrlandskusten. Allra varmast var det ute vid Pite-Rönnskär i Västerbotten som hade 6,8° medan Umeå hade 6,6°. I fjällen fortsatte det att bildas snöbyar i nordvästvinden.

Motala ström i Norrköping 18 mars
Natten var mycket kall i södra Sverige men till på dagen den 18 mars hade temperaturen kommit upp över nollstrecket på de flesta håll i söder. Här Motala ström i Norrköping. Foto Louise Elgström Förstora Bild

Till den 19 hade högtrycket förpassats till Nordsjön. Frontzonen över Norrland rörde sig söderut och stora delar av södra Sverige fick en molnig dag. I norr var det varierande molnighet och sol på många håll. I fjällen inledningsvis blåsigt och en del snöbyar i nordvinden. 

Vårdagjämning med viss vårkänsla

Den 20 blev ytterligare en dag i kylans tecken med en klar och kall morgon på många håll. Någon riktig vårkänsla var det svårt att finna. Visserligen kom temperaturen under dagen som mest upp i omkring fem plusgrader i södra och västra Götaland men när solen befann sig under horisonten förbyttes plusgraderna snabbt till minusgrader. Ett lågtryck nordväst om Lofoten förde under eftermiddagen in en varmfront med lätt nederbörd över mellersta och norra Norrland samtidigt som en nordvästlig luftström började breda ut sig.

Till vårdagjämningen skall större delen av Götaland förutom den nordligaste delen och Sydsvenska höglandet normalt ha fått meteorologisk vår. I år var det emellertid bara en handfull stationer i södra Götaland dit våren anlänt.

Mildare med mer vårlika temperaturer i söder

Varmfronten och dess nederbörd kopplad till lågtrycket över Lofoten hade till på förmiddagen den 21 nått nordöstra Norrland. Natten bjöd förvisso på minusgrader men dessa var i allmänhet ensiffriga och hade dagtid förbytts till flera plusgrader runtom i landet. De högsta temperaturerna uppmättes i södra Norrland. Allra varmast var det i Hudiksvall i Hälsingland med 9,3°. Varmast i Svealand var Leksand i Dalarna med 8,0°.

Ett område med nederbörd drog under kvällen den 21 in över västra Götaland men hade till på morgonen den 22 försvagats och förskjutits söder om landet. Det fortsatte att vara milt och de högsta dagstemperaturerna uppmättes den här dagen i Svealand där det allmänt var omkring fem plusgrader. Arvika i Värmland toppade med 9,6°. I Götaland var det däremot mycket moln och där allmänt bara några få plusgrader dagtid. Norr om Mälardalen blev det däremot en solig och vacker vinterdag.

Natten till den 23 blev relativt molnfri i norra Norrland och nattemperaturerna var betydligt lägre jämfört med föregående natt. I Nikkaluokta uppmättes -30,6°. Över södra Sverige drog en svag varmfront in från väster vilket renderade i en molnig morgon men till på dagen lyste solen på många håll. Dagens högsta temperaturer uppmättes i Götaland med 8,2° som högst i Norrköping i Östergötland. Under eftermiddagen aktiverades fronten över mellersta Norrland och en del lättare nederbörd föll där. Samtidigt vred vinden alltmer över till sydväst över en stor del av riket.

Det för årstiden milda vädret i södra och mellersta Sverige fortsatte även under lördagen den 24. Landets högsta temperatur stod Härnösand i Ångermanland och Sundsvall-Härnösands flygplats i Medelpad för, båda med 8,9°. Över norra Norrland hade gårdagens varmfront nu stannat upp och där föll även en hel del snö. De största mängderna återfanns i södra Lappland vilket byggde på snötäcket. Kittelfjäll rapporterade 16 mm i smält form.

Våffeldagen den 25 bjöd på soligt och vackert väder i större delen av landet. Detta blev också månadens varmaste dag med temperaturer som på flera håll i Svealand och sydöstra Norrland orkade upp i 10°. Allra varmast var det i Falun i Dalarna med 10,9°. Norrlands högsta temperatur stod Gävle för med 10,3° medan Harstena i Östergötland med sina 10,1° stoltserade med Götalands högsta månadsvärde. 

Över norra Norrland tryckte kalluft från Arktis på norrifrån och den gamla fronten med tillhörande nederbörd över mellersta Norrland pressades söderut. Temperaturerna sjönk snabbt bakom frontzonen som avskiljde den vårvarma luften i söder från den kalla arktikluften i norr. 

Kall avslutning på mars

Under morgontimmarna den 26 rörde sig kalluften med tillhörande nederbörd söderut över landet. Bakom den var det betydligt kallare luft som utbredde sig samtidigt som ett arktiskt högtryck stärkte sitt inflytande över landet. I norra Sverige var det nu åter under -30° på sina håll med -34,7° som lägst i Gielas. För att finna ett lägre värde så här sent på året får vi gå tillbaka till den 2 april 1991 då Naimakka hade -36,0°. Flera stationer i inre och norra Götaland hade temperaturer på minussidan även dagtid. Längst i söder var det dock fortfarande milt och i Helsingborg kom temperaturen upp i 7,2°.

Till den 27 hade kalluften nått ner till södra Götaland där det var mycket moln och även en del lättare nederbörd. Det var nu i allmänhet endast några få plusgrader som högst dagtid i landet. Även längst i norr skymdes solen då ett område med lättare snöfall passerade. I resten av landet flödade solen.

Dymmelonsdagen den 28 bjöd på soligt väder i hela landet och fortsatt blygsamma dagstemperaturer. Natten till skärtorsdagen, den 29, blev ordentligt kall i nordvästra Svealand och sydvästra Norrland. Som lägst var det -28,5° i Sveg. För att finna ett lägre värde så här långt fram på säsongen för södra Norrland får vi gå tillbaka till den 4 april 1970 då det var -29,1° i Fjällnäs. Kallast i Svealand var Särna med -27,0°. För att finna en lägre temperatur så här sent på säsongen, dvs den 29 mars eller senare, får vi gå tillbaka till den 10 april 1977 då Flötningen i Dalarna uppmätte -28,1°. I sydligaste Götaland drog ett nederbördsområde in från kontinenten och fortsatte sedan bara långsamt vidare åt nordost.

Till på morgonen den 30 hade nederbördsområdet nått Gotland men drog sedan bort mot Baltikum under eftermiddagen. Delar av Blekinge, sydöstra Småland samt inre Gotland fick i allmänhet omkring 5 cm nysnö. Det fortsatte att vara kallt nattetid i södra Norrland och nordvästra Svealand med som lägst -28,4° i Ljusnedal i Härjedalen.

Även den sista marsdagen, den 31, präglades av fortsatt högtrycksväder med i allmänhet kallt nattetid och soligt dagtid, vilket gav stora temperaturskillnader. I södra och östra Götaland samt nordvästra Norrland var det däremot mer moln och inte fullt lika kallt nattetid.

Högsta temperatur, mars 2018
Norrland +10.3° den 25 Gävle (Gästrikland)
Svealand +10.9° den 25 Falun-Lugnet (Dalarna)
Götaland +10.1° den 25 Harstena (Östergötland)
Lägsta temperatur, mars 2018
Norrland -36.9° den 16 Gielas (Lappland)
Svealand -37.1° den 1 Särna (Dalarna)
Götaland -22.7° den 4 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, mars 2018
Norrland 66.4 mm Åsnorrbodarna (Hälsingland)
Svealand 39.3 mm Älvkarleby (Uppland)
Götaland 106.9 mm Ystad (Skåne)
Lägsta nederbörd, mars 2018
Norrland 11.0 mm Naimakka A (Lappland)
Svealand 9.5 mm Frändesta (Södermanland)
Götaland 10.0 mm Vånga (Östergötland)
Högsta lufttryck, mars 2018
Norrland 1048.2 hPa den 1 Sveg (Härjedalen)
Svealand 1046.6 hPa den 1 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1042.0 hPa den 1 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, mars 2018
Norrland 988.2 hPa den 19 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 989.9 hPa den 13 Landsort (Södermanland)
Götaland 986.7 hPa den 13 Hoburg (Gotland)
Största snödjup, mars 2018
Norrland 170 cm den 13 Åsnorrbodarna (Hälsingland)
Svealand 138 cm den 12-15 Gördalen (Dalarna)
Götaland 70 cm den 3 Krokshult (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm mars 2018 (74 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i mars 2018 (77 kB, pdf)