Mars 2018 - Ovanligt snörik månad men låg vattenföring

Vintern höll Sverige i sitt grepp under mars månad vilket resulterade i att snötäcket låg kvar över stora delar av landet. Vattennivån i de stora sjöarna och vattenföringen var generellt avtagande.

Vattenföring

På grund av rådande vinterväder var vattenföringen generellt avtagande i hela landet. I Götaland och Svealand steg vattenföringen under kortare perioder av högre temperaturer för att sedan sjunka mot slutet av månaden.

I Norrlands fjälltrakter var vattenföringen på de flesta håll lägre än normalt för månaden och i Norrlands inland och kustland var den avtagande men något över normal för månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer mars 2018 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

I Vänern och Vättern var vattenståndet avtagande och under medelvattennivå för månaden.

I Mälaren och Hjälmaren var vattenståndet nära medelvattenstånd för månaden. Vattenståndet sjönk något under månaden.

I Storsjön var vattenståndet avtagande och under medelvattenstånd för månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar mars 2018 (74 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var kring den för årstiden normala i hela landet.

Snö

Stora delar av landet var snötäckt under hela mars månad. Något ovanligt för mars månad var att även Skåne och kustområden i Götaland vid flera tillfällen fick snö och var snötäckta under stora delar av månaden.

Under större delen av månaden låg mer snö än normalt över Dalarna, Gästrikland och Hälsingland samt de östra delarna av Västra Götaland och Östergötland.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2018.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2018. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 mars 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 mars 2018. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 mars 2018 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 mars 2018 enligt SGU. Förstora Bild

I södra Sverige hade nivåerna i de små magasinen i regel sjunkit omkring 5 till 30 centimeter och återgått till normala nivåer för årstiden. Undantaget var sydligaste Götaland där nivåerna fortfarande var över de normala.

De stora grundvattenmagasinen hade nivåer nära eller över de normala i Götaland, västra delarna av Svealand samt större delen av Norrland. Nivåerna för de stora magasinen var dock fortsatt under eller mycket under de normala i östra Svealand och i de sydligare delarna av Norrland.

Grundvattentillgången var god eller tillfredsställande i praktiskt taget hela landet, men lokala avvikelser kan förekomma. Nivåerna väntas nu öka på många håll i samband med kommande snösmältning.