Mars 2013 – Rekordsoligt, kallt och torrt

Årets första vårmånad upplevdes nog av många som en förlängning av vintern. Månaden var kall men knappast extremt kall. På en del håll var det en av de torraste marsmånaderna i historien. Men mest anmärkningsvärd var nog solskenstiden, där det blev många nya toppnoteringar både i norr och i söder. Det gäller bland annat för Stockholm, vår allra längsta mätserie med solskensmätningar sedan 1908.

Oväder i fjällen

Södra och mellersta Sverige hade för årstiden rätt milt väder under den inledande veckan av mars, även om det bakom ett lågtryck över Ryssland blåste rätt kraftig nordvästlig vind över Sverige under månadens första dag. I Älvdalen i Dalarna nådde vinden upp till stormstyrka i byarna.

Ett nytt och intensivt lågtryck passerade följande dygn med sitt centrum över mellersta Norrland och orsakade månadens kanske största väderdramatik. På Flatruet var vinden uppe i 26 m/s i medel och 34 m/s i vindbyarna. Lokalt förekom stormbyar även i den lägre terrängen. Stora mängder snö föll över de södra fjälltrakterna och fjällvägar var avstängda. Flera laviner utlöstes under den här perioden.

Väderläget den 3 mars 2013 klockan 07.
Klockan 07 på söndagsmorgonen den 3 mars hade oväderslågtrycket sitt centrum vid Rigabukten och drog sedan bort åt sydost. Förstora Bild

Snöfallet spred sig vidare österut och på morgonen den 3 rapporterades 34 centimeter nysnö i Mårtensboda i Västerbotten och 30 centimeter i Klöverträsk i Norrbotten. Lågtrycket drog sedan bort åt sydost och följdes av lugnare väder.

Från Edsbyn i Hälsingland rapporterades så kallade "snörullar". Det är ett ovanligt fenomen, men kan förekomma i sådana vädersituationer.

Snörullar i Edsbyn den 3 mars 2013.
Snörullar i Edsbyn i Hälsingland den 3 mars 2013. Foto Martin Essen-Möller Förstora Bild

Månadens varmaste dagar i söder

Den 4 rörde sig ett nytt men svagare lågtryck med sitt snöfallsområde in över södra Norrland. I samband med klart väder längre norrut noterade då Nikkaluokta månadens lägsta temperatur med -35,8°.

Snöfallet försköts upp till norra Norrland den 5 och gav på en del håll i Lappland en snödjupsökning med en dryg decimeter. Samtidigt utbredde sig en ny portion mildluft i söder, där Markaryd i Småland hade +10,4°.

Ännu lite högre temperaturer rapporterades nästa dag då månadens högsta temperatur i landet rapporterades från Kristianstad med +13,6°. Över norra Norrland passerade ett mindre lågtryck och på dess baksida strömmade kallare luft ner med lokala stormbyar i Jämtland.

Mars 2013 - Blixtdagar
Åskdagar under mars 2013. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i mars 2012
Totalt antal blixtar i mars 2013. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högtrycksrygg med soliga dagar

Den kallare luften hade dragit ner över hela landet den 7 och en högtrycksrygg växte från Norska havet in över södra Sverige. Detta borgade för en solig dag i stora delar av landet, förutom i delar av norra Norrland där ett område med snöbyar passerade. Trots den kalla luften började nu gräsbränder uppträda i snöfria delar av västra Götaland.

Högtrycksryggen gav soligt men rätt kallt väder i stora delar av landet även den 8.

Natten till den 9 sjönk temperaturen till -34° så långt ner som Storbo i norra Dalarna. Under dagen orkade inte temperaturen över noll vid någon enda station i Norrland och Svealand, trots att solen dominerade på de flesta håll.

Snöyra vid sydkusten

Den 10 passerade ett lågtryck österut över Tyskland, samtidigt som högtrycksryggen låg kvar över Sverige. Detta medförde tilltagande nordostvindar över sydligaste Sverige med upp till 23 m/s i medelvind vid Hanö. Band med täta snöbyar orsakade lokalt mycket besvärliga förhållanden i Österlen, Blekinge, Öland och östra Småland. Temperaturen låg under noll hela dygnet i praktiskt taget hela landet. Munka-Ljungby i Skåne rapporterade dock +0,2°.

Vinden avtog till den 11 och i samband med klart väder blev det ordentligt kallt på sina håll i Götaland, där Kvarn, Horn och Simonstorp i Östergötland hade -20°. I norra Sverige dämpades kylan av en del moln.

Den 12 rörde sig ett mindre lågtryck ner över södra Norrland tillsammans med ett snöfallsområde som till morgonen hade hunnit ge 20 centimeter nysnö i Södersel i Ångermanland.

Snöfallet försköts söderut och på morgonen den 13 rapporterades en decimeter nysnö på flera håll i Götaland. Snöfallet följdes över mellersta och norra Sverige av lättande molntäcke och en ny portion kalluft, Åsele och Vilhelmina hade -35°.

Under kvällen den 13 och natten till den 14 förstärktes nya snöfall över Götaland och södra Norrland. Kävsjö i Småland rapporterade 16 centimeter nysnö. Mellan snöfallsområdena fanns klara områden med låga temperaturer, Kvarn i Östergötland hade -21°. Under dagen den 14 klarnade det upp med sol på de flesta håll i landet.

Kalla nätter

Natten till den 15 sjönk temperaturen till -34° i Naimakka och -24° i Kvarn i Östergötland. Dagen blev solig på de flesta håll.

Även den 16 rådde soligt väder främst i öster, samtidigt som en sydostlig vind tilltog något.

Den sydostliga vinden höll i sig den 17 med växlande molnighet och det blev tillfälligt mildare med upp till +6° i Göteborg och Kärna i Bohuslän.

Snödjupskarta för 15 mars 2013.
Snödjup den 15 mars 2013. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 mars 2013.
Snödjup den 31 mars 2013. Förstora Bild

Snöbyar drev in från Östersjön

Den 18 tilltog en ostlig till nordostlig vind över sydligaste Sverige i samband med att ett lågtrycksområde utbredde sig från Brittiska öarna in över kontinenten. Vindbyar upp till 24 m/s registrerades vid Sturups flygplats.

Efterhand tilltog den nordostliga vinden även längre norrut och snöbyar drev in från Östersjön och Bottniska viken. På morgonen den 19 rapporterade Söderköping 10 centimeter nysnö.

På morgonen den 20 rapporterades 10 centimeter nysnö från Arlanda. Längs Norrlandskusten upphörde snöbyarna i takt med att en högtrycksrygg förstärktes över norra Skandinavien.

Snöbyar fortsatte att dra in över främst Götalands ostkust den 21. På två dygn ökade snödjupet med lite drygt tre decimeter i Krokshult nordväst om Oskarshamn.

Väderläget den 21 mars klockan 13.
Envetna nordostvindar bidrog till att snöbyar under flera dygn matades in över framför allt östra Götaland. Lokalt ökade snödjupet med över tre decimeter. Förstora Bild

Högtrycksryggen förstärktes söderut med mycket kalla nätter

Den 22 minskade snöbyarna alltmer i omfattning även över Götaland i samband med att högtrycksryggen i norr förstärktes söderut.

Natten till den 23 var ovanligt kall för årstiden med -27° ända nere i Horn i Östergötland. Men med solens hjälp steg temperaturen under dagen till flera plusgrader på många håll.

Högtrycksryggen gav den 24 en solig söndag på många håll, men ett lågtryck på Ishavet gav en del snöbyar i Lapplandsfjällen och fortfarande fanns det en del snöbyar som berörde sydöstra Götaland.

Stigande dagstemperaturer men i Lapplandsfjällen snöbyar

Högtrycksryggen fortsatte att dominera vädret i Sverige med kalla nätter, men med solens hjälp började nu temperaturerna nå rätt behagliga värden med ett antal plusgrader mitt på dagen. Den 25 var det upp till +7° vid Uppsala flygplats.

Ett lågtryck på Ishavet medförde en hel del snöbyar i Norrlandsfjällen den 26. Lite snö letade sig även öster om fjällkedjan. Landet i övrigt hade fortsatt mestadels soligt och upp till +8° i Göteborg.

Lågtrycket på Ishavet fortsatte att mata in snöbyar över fjällen den 27. Längre söderut dominerade det soliga vädret med upp till +8° i Hudiksvall.
 

Påsken blev övervägande "gul"

Påskhelgen blev övervägande "gul" om man med detta menar att en gul sol lyste från nästan molnfri himmel.

På skärtorsdagen den 28 gav högtrycksryggen soligt väder i nästan hela landet, och tillfälligt minskade även snöbyarna i Lapplandsfjällen i omfattning.

Ett lågtryck som rörde sig österut över kontinenten medförde under långfredagen tilltagande nordostvindar och lätt till måttligt snöfall i sydligaste Sverige. I Lapplandsfjällen ökade snöbyarna åter i omfattning i samband med ett nytt lågtryck på Ishavet. I mellersta delen av Sverige var det övervägande soligt.

På morgonen den 30 låg 12 centimeter nysnö i Knopparp i Skåne. Senare på dagen drog dock snöfallet bort och det blev en solig påskafton på de flesta håll i landet. Ett undantag fortsatte Lapplandsfjällen att utgöra, där ett lågtryck som närmade sig på Norska havet bidrog till att mata in snöbyar.

Detta lågtryck rörde sig in över Lofoten den 31 och medförde snöbyar i Norrlandsfjällen. I övrigt i landet kunde man njuta av en övervägande solig påskdag.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i mars 2013.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer mars 2013

Karta med soltimmar under mars 2013.
Antal soltimmar under mars 2013. Förstora Bild
Mars 2013 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2013. Förstora Bild

I allmänhet kallaste marsmånaden sedan 2006, men i norr sedan 2001 och kring Östersjön 1987.

Även om månaden upplevdes som osedvanligt kall av många, så behöver vi på de flesta håll i Sverige inte gå mer än sju år tillbaka i tiden till 2006 för att finna en ännu kallare mars. I södra och mellersta delen av landet hindrade en mild första vecka alltför stora temperaturunderskott för månaden som helhet.

Kring Östersjön var det dock den kallaste marsmånaden sedan 1987. I norra Norrland, där det under många år varit ont om riktigt kalla marsmånader, var månaden på sina håll den kallaste sedan 2001 eller lokalt 1981.

Mars 2013 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i mars 2013. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i mars 2013.
Månadsmedeltemperaturen unders mars 2013. Förstora Bild

Mycket torrt i framför allt Svealand och nordvästra Götaland

Det högtrycksbetonade vädret medförde att nästan hela Sverige fick mindre nederbörd än normalt under mars.

På många håll i främst nordvästra Götaland och i Svealand föll bara några enstaka millimeter. Några stationer fick överhuvudtaget ingen mätbar nederbörd under månaden. Senast det inträffade i Sverige att en station inte rapporterade någon mätbar nederbörd under en kalendermånad var i april 2009.

Mars 2013 bjöd på en del nya rekord vad gäller minsta nederbörd. Men mars 1964, med i stort sett uppehåll över stora delar av landet, är fortfarande oöverträffad när det gäller torka i början av våren. I mer närliggande tid har vi mars 2003 som även den var mycket torr. Även mars förra året var torr eller mycket torr på många håll.

 
Rekord för lägsta månadsnederbörd i mars 2013 (stationer med minst hundraårig mätserie)
Station Mars 2013 Tidigare rekord År Startår
Karlstad (Väse) 1.6 mm 3.3 mm 1993 1859
Falun-Lugnet 1.7 mm 2.0 mm 1964 1860
Lisjö (Västmanland) 0.6 mm 1.0 mm 1964 1879
Vinga 0.2 mm 0.6 mm 1964 1880
Måseskär 0.1 mm 0.6 mm 1964 1884
Heden (Bohuslän) 2.7 mm 3.0 mm 1964 1911
Mars 2013 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under mars 2013. Förstora Bild
Karta över nederbörd mars 2013.
Nederbörd under mars 2013. Förstora Bild
 
Högsta temperatur, mars 2013
Norrland +8.4° den 4 Gävle (Gästrikland)
Svealand +8.5° den 31 Borlänge flygplats (Dalarna)
Götaland +13.6° den 6 Kristianstad A (Skåne)
 
Lägsta temperatur, mars 2013
Norrland -35.8° den 4 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -33.5° den 9 Storbo (Dalarna)
Götaland -27.3° den 23 Horn (Östergötland)
 
Högsta nederbörd, mars 2013
Norrland 91 mm Sandnäs (Jämtland)
Svealand 11 mm Tystberga (Södermanland) och Häggberget (Dalarna)
Götaland 44 mm Ystad (Skåne)
 
Lägsta nederbörd, mars 2013
Norrland 1 mm Granhult (Lappland)
Svealand 0.0 mm Hallstaberg (Västmanland) och Hacksta (Uppland)
Götaland 0.1 mm Måseskär (Bohuslän)
 
Högsta lufttryck, mars 2013
Norrland 1043.2 hPa den 20 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 1039.1 hPa den 22,23 Älvdalen och 23 Malung (Dalarna)
Götaland 1037.8 hPa den 22,23 Nordkoster (Bohuslän)
 
Lägsta lufttryck, mars 2013
Norrland 981.5 hPa den 2 Gäddede (Jämtland)
Svealand 986.9 hPa den 2 Örskär (Uppland)
Götaland 991.6 hPa den 2 Gotska Sandön (Gotland)
 
Största snödjup, mars 2013
Norrland 170 cm den 31 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 70 cm den 1-16 Ulvsjö (Dalarna)
Götaland 52 cm den 23 Krokshult (Småland)

Medelvind över 21 m/s i mars 2013

Dygnsnederbörd över 40 mm i mars 2013