Mars 2013 - Stora temperaturkontraster globalt

Strömningsmönstret och tryckförhållandena på norra halvklotet var märkligt med kraftigt negativa värden på det så kallade AO-indexet. Temperaturkontrasterna var mycket stora med antingen temperaturer långt under det normala eller långt över det normala.

Global temperaturanomali mars 2013
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i mars 2013. Förstora Bild

Europa

Lufttrycksfördelningen över Europa var anmärkningsvärd. Det rådde högt lufttryck från Grönland till Skandinavien och Osteuropa, medan det fanns ett lågtrycksområde på Atlanten väster om Biscaya. Det vill säga högtryck och lågtryck hade i stort sett bytt plats jämfört med vad som är normalt.

Medellufttryck över Europa i mars 2013.
Medellufttryck över Europa i mars 2013. Förstora Bild

I Storbritannien var denna marsmånad den kallaste sedan 1962 och i norra delen av europeiska Ryssland var månaden också den kallaste på 50 år. I exempelvis Danmark, Tyskland och Holland var årets mars kallast sedan 1987. I Holland var den sista tiodygnsperioden i månaden till och med den kallaste på minst 100 år.

Den 11-12 rådde mycket besvärligt väder i bland annat Frankrike, Holland och Tyskland. Då fick till exempel Frankfurts flygplats stängas tidvis och tågtrafiken med Eurostar inställas. I Storbritannien var det extra besvärligt den 22-23 med snökaos på många håll.

Som exempel på ovanlig värme kan nämnas temperaturer omkring 30 grader i södra Ryssland i mitten av månaden.

Nordamerika

Till skillnad från förra årets rekordvarma marsmånad i centrala och östra USA, så blev det i år en helt annan historia med både snö och kyla. I gränstrakterna mellan de centrala delarna av USA och Kanada var månaden drygt fem grader kallare än normalt.

I östra Mexiko uppmättes mycket höga temperaturer den 23-25 med som mest 46,0° i Tempoal. Det är en av de högsta temperaturer som överhuvudtaget har rapporterats i Nordamerika under en marsmånad.

Arktis

I östra delen av kanadensiska Arktis och på västra Grönland var det mycket milt för årstiden med lokalt nästan tio grader högre temperatur än normalt. Inledningsvis var det dock mycket kallt med -64° på inre Grönland och under -50° vid den kanadensiska stationen Eureka på Ellesmereön.

I övriga delar av Arktis rådde däremot rätt normala temperaturer under mars. Det gäller även i den västra delen av ryska Arktis, där det tidigare har varit mycket stora temperaturöverskott.

Den 15 mars nådde polarisen sin maximala utbredning för säsongen. Utbredningen var mindre än långtidsmedelvärdet, men fem gånger tidigare har den den varit ännu mindre.

Lufttrycket över Arktis var ovanligt högt. Detta återspeglades i kraftigt negativa värden på det så kalla AO-indexet (Arctic Oscillation).

Asien

Det gick en tydlig gräns ungefär längs 50° nordlig bredd med temperaturer under eller mycket under det normala och över eller mycket över det normala söder därom.

Som exempel på ovanligt höga temperaturer kan nämnas nytt värmerekord i Bangkok med 40,1° den 26.

Afrika

Både i de södra och norra delarna av Afrika rådde tidvis mycket höga temperaturer.

Den allra högsta temperaturen rapporterades från Vioolsdrif i nordvästra Sydafrika med 47,3° den 4. Det är en av de allra högsta temperaturer som överhuvudtaget rapporterats i världen under en marsmånad.

Den 21 var det 46,2° i Matam i Senegal, vilket i sin tur är en av de högsta temperaturer som förekommit på norra halvklotet i mars månad.

Australien/Oceanien

Efter Australiens hittills varmaste sommar följde även en mycket varm inledning av hösten under mars. Till exempel hade Melbourne den 4-12 nio dagar i rad med temperaturer över 30°, vilket är rekord oavsett månad i stadens 158 år långa mätserie.

Den högsta enskilda regnmängden under ett dygn rapporterades från Hawaii i samband med att ett lågtryck i högre luftlager passerade.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 32,9° den 16 Groznyj, Ryssland (Tjetjenien)
 • -45,2° den 3 Hoseda-Hard, Ryssland
 • 164 mm den 6 Solenzara, Korsika

Asien

 • 43,0° den 27 Nyaung-U, Burma
 • -54,0° den 6 Ojmjakon, Sibirien
 • 283 mm den 18 Iriomote, Japan

Arktis

 • 12,2° den 17 Mittarfik Maniitsoq, Grönland
 • -64,2° den 4 Geosummit, Grönland (3 250 möh)
 • -51,5° den 1 Eureka, Kanada (lägsta lufttemperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 46,0° den 24 Tempoal, Mexiko
 • -43,4° den 7 Rae Lakes, Kanada
 • 206 mm den 29 Naguapo, Puerto Rico

Sydamerika

 • 42,2° den 2 Villamontes, Bolivia
 • -9,0° den 20 Balmaceda, Chile
 • 216 mm den 19 Vitória, Brasilien

Antarktis

 • 13,0° den 14 Base Esperanza
 • -75,6° den 27 Concordia (3 200 möh) och den 31 Dome Fuji (3 800 möh)

Afrika

 • 47,3° den 4 Vioolsdrif, Sydafrika
 • -4,8° den 16 Batna, Algeriet
 • 396 mm den 30 Bellecombe, Réunion

Australien/Oceanien

 • 46,0° den 20 Roebourne, Australien
 • -3,6° den 18 Perisher Valley, Australien (1 700 möh)
 • 426 mm den 27 Kilohana, Hawaii
Globala extremvärden av temperatur och dygnsnederbörd i mars 2013.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i mars 2013. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
Maximiliano Herrera (personlig kontakt)