Maj 2011 – Regnig och åskrik

Månaden bjöd på det mesta ur vädersynpunkt men blev för många förmodligen något av en besvikelse efter den rekordvarma april. Till de mer minnesvärda händelserna hör den kyliga inledningen som gav snö i östra Götaland och sydöstra Svealand liksom den mycket varma avslutningen i södra Sverige. Den 31 tangerade Örebro sitt värmerekord från 1889. I övrigt kom det mesta att handla om regnväder som passerade landet. Månaden blev som helhet åskrik i hela landet. Bortsett från den 18 förekom åska varje dag någonstans i landet mellan den 11 och 31. Trots regn och åska blev det en överlag soligare majmånad än normalt i södra Sverige medan det i norr var något solfattigare än normalt. Vädret under månaden påminde mycket om fjolårets maj.

Kylig och ostadig inledning

Maj inleddes med att kalluft drog ner över landet med nordostvindar vilket gav en del regnskurar särskilt i södra Götaland. På morgonen den 2 hade Horn i Östergötland -6,8° och för att finna en lägre majtemperatur i Götaland får man gå tillbaka till 1984.

Natten därefter var i allmänhet inte lika kall som den föregående men Lund och Stockholm hade då sina kallaste majnätter sedan 1978 respektive 1999. Nordostvindarna medförde även byar av snö och snöblandat regn från norra Götaland upp till södra Norrland, vilket gav ett tunt nysnötäcke i norra Svealand och södra Norrland. Under dagen den 3 fortsatte det att vara ostadigt i framförallt nordöstra Götaland och sydöstra Svealand.

Följande natt blev, bortsett från Östersjölandskapen, relativt molnfri och kall. Månadens lägsta temperatur, -12,3° uppmättes då vid Tarfala i Lappland. Kristianstad i Skåne med mätstart 1878 satte nytt köldrekord för maj med -3,8°. Lokalt i norra Småland, Östergötland och Södermanland hade man på morgonen ett tunt nysnötäcke. Vid SMHI i Norrköping uppmättes 2 cm.

Under dagen den 4 drog ett splittrat nederbördsområde in över Norrland från Norska Havet och under natten rörde det sig långsamt åt sydost. Samtidigt klarnade det upp i ett stråk över Götaland och Svealand och blev där kallt nattetid. Den 5-6 berördes främst norra Svealand och Norrland av regnskurar och i norra Norrland med inslag av snö. I Götaland var den 5 ostadig med lokala regnskurar medan den 6 bjöd på ganska soligt väder.

Karta över åskdagar maj 2011
Åskdagar under maj 2011. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar maj 2011
Totalt antal blixtar maj 2011 Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Kartorna ovan är framtagna med hjälp av SMHIs blixtlokaliseringssystem. Det kan registrera multipla delurladdningar vid det vi människor uppfattar som en enda blixt. Presentationen bygger på de registreringar som systemet klassar som urladdningar till mark med strömstyrka större än 5 000 A.
Kartan med åskdagar visar det antal dygn då systemet registrerat minst en urladdning inom en kvadrat med sidan 25 km (ytan 625 km2). Då blir avståndet från kvadratens mittpunkt till dess gräns i närheten av det största avstånd inom vilket åskan normalt kan höras (ca 15 km).

Kartan med urladdningar visar antalet urladdningar inom en kvad­rat med sidan 10 km (ytan 100 km2).
 

Högtryck, värme och sol!

Ett högtryck från kontinenten förstärktes in över landet till den 7 och det blev en solig dag på många håll. I södra Sverige steg nu dagstemperaturen över 20° för första gången i maj. Nätterna var dock fortsatt kyliga med lokal frost i östra Götaland och Svealand.

Den 8-11 blev på många håll i landet soliga och med maximitemperaturer på 20-25 grader upp till sydligaste Lappland. I fjällen, längst i norr samt stora delar av ostkusten var det dock kyligare. Den 9 hade Hedeviken i Härjedalen en av sina varmaste majdagar på 50 år med 25,8°.

Åskrika dygn

I väster tryckte svalare luft på och till slut orkade inte högtrycket stå emot utan drog bort österut. Därmed inleddes nu en övergång till allmänt ostadigt väder i landets södra och mellersta delar. På kvällen den 11 nådde en kallfront med regn och åska in över Västsverige. Åska förekom allmänt upp till mellersta Norrland denna dag liksom även den 12 då Leksand fick 24 mm.

Ett högtryck som befann sig över norra Ishavet den 13 gav soligt väder i norra Norrland samtidigt som det försökte pressa svalare luft söderut. I gränszonen till varmare luft i söder bildades ett omfattande regnområde som natten den 14 blev nära nog stillaliggande över norra Upplandskusten och sydöstra Norrland och gav stora regnmängder där. Kuggören i Hälsingland och Söderby-Karlsäng i norra Uppland fick detta nederbördsdygn 35 respektive 34 mm.

En kallfront med regn och åska rörde sig över landet den 14-16 med stora regnmängder på sina håll. Den 14 fick Vrå i Småland 22 mm, den 15 föll 27 mm i Avesta i Dalarna och den 16 kom det 19 mm i Jäckvik i Lapplandsfjällen. Även den 17 blev ostadig med skurar och en hel del åska i södra och mellersta Svealand. Uddheden i Värmland fick då 25 mm.

Karta över solskenstid under maj 2011
Antal soltimmar i maj 2011 Förstora Bild
Karta över medelmålninghet under maj 2011
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2011. Förstora Bild

Lågtryckskarusell

Blommande syren i Norrköping den 21 maj
Blommande syren i Norrköping den 21 maj 2011. Foto Amanda Pettersson Förstora Bild

Ett nytt nederbördsområde drog under dagen den 18 in över landet och fortsatte vidare åt nordost och hade den 19 nått norra Norrland. Söder om nederbördsområdet sprack det upp och det blev en solig eftermiddag. Samtidigt började ett högtryck över kontinenten att växa in över södra Sverige och den 20-21 blev en kortvarig period med varmare och stabilare väder där. I Norrland fortsatte flera lågtryck att passera österut. Ett sådant gav den 20 upphov till lokala åskväder i Tornedalen. Ett annat drog in den 21 och gav regn på en del håll samt i de norra fjällen med inslag av snö.
 


Högtrycket rörde sig den 22 österut och därefter drog en kallfront in över västra Götaland och vidare österut under försvagning. I anslutning till fronten förekom kraftig åska i södra Götaland. De största nederbördsmängderna föll i södra Götaland, där Laholm i Halland fick 25 mm, och i västligaste Svealand där Vitsand i norra Värmland fick 18 mm. Den 23 gav fronten nederbörd över norra Sverige medan det i söder klarnade upp och blev rätt blåsigt väder.


Ute i väster närmade sig ett djupt lågtryck som den 24 gav mycket blåsigt väder i särskilt södra och mellersta Sverige. Som mest uppmättes 27 m/s i byvinden vid Hanö i Blekinge. I den ostadiga luftmassan bildades talrika regnskurar i landet. Den 25 hade lågtrycket sitt centrum norr om Norge samtidigt som vinden vred över på nordväst och sakta avtog.

Den 26 inleddes med sol på många håll i södra och mellersta Sverige medan det längst i norr var molnigt. Under kvällen rörde sig ett regnväder in från sydväst och fortsatte långsamt åt nordost under natten den 27 och hade under dagen nått mellersta Norrland. Samtidigt drog regn- och åskskurar in över södra Sverige.

Följande dygn kom ett nytt område med regn och lokal åska in från sydväst med de största mängderna i västra Götaland där Torup och Havraryd i Halland fick 25 mm. Nederbördsområdet fortsatte vidare åt nordost och den 29 låg tyngdpunkten över mellersta Norrland där Lövberga i Jämtland fick 22 mm. I söder det blev en blåsig dag med både sol och en del regnskurar.

Mycket varmt avslut i söder

Den 30 började torrare och varmare luft föras in söderifrån och hade till den 31 nått upp till en ungefärlig linje Mora-Gävle. Söder om denna blev det en mycket varm avslutning och månadens högsta temperatur uppmättes i Kvarn i Östergötland med 29,3°. I Örebro tangerades det gällande värmerekordet för maj på 29,0° från 1889. Norr därom blev det istället en regnig och sval avslutning på månaden.

Under eftermiddagen förekom regn och åska i ett stråk från norra Götaland upp till norra Norrlandskusten samt i sydöstra Götaland. Totalt registrerades cirka 8 550 urladdningar större än 5 000 A vilket innebar att månadens sista dygn blev det åskrikaste. Som mest föll 30 mm i Östanvik i Dalarna. Delsbo i Hälsingland och Kalvträsk i Västerbotten fick båda 27 mm.

Temperatur, nederbörd och snödjup vid 10 mätstationer i maj 2011

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 mätstationer i maj 2011

Måttliga temperaturöverskott

Praktiskt taget hela landet fick varmare än normalt, men jämfört med april var överskotten små, som mest omkring 2 grader över det normala. Jämfört med maj 2010 var det varmare i södra Sverige i år medan överskotten i nordöstra Norrland blev betydligt mindre i år..

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2011
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2011 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i maj 2011.
Karta över medeltemperaturen i maj 2011. Förstora Bild

Övervägande blött

Nästan hela landet fick mer nederbörd än normalt, i Norrland lokalt 3 gånger mer nederbörd än under en normal majmånad. Medan månadens första hälft var relativt torr så var den andra halvan desto blötare och i delar av Norrland med knappt en enda dag med uppehållsväder.

För Norrlands del påminner nederbördsmönstret mycket om fjolårets maj. Men i allmänhet var det inte riktigt lika blött där som i fjol. I Gäddede (startår 1906) där rekordet sattes så sent som ifjol hade man i år sin näst nederbördsrikaste maj. I söder blev maj 2011 på många håll torrare än maj 2010.
 

Karta över nederbörd maj 2011.
Karta över nederbörd maj 2011. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under maj 2011
Karta över nederbörd i procent av det normala under maj 2011. Förstora Bild
Högsta temperatur, maj 2011
Norrland +26.2° den 31 Gävle (Gästrikland)
Svealand +29.0° den 31 Örebro (Närke)
Götaland +29.7° den 31 Mariestad (Västergötland)
Lägsta temperatur, maj 2011
Norrland -12.3° den 4 Tarfala och -9.2° den 2 Mierkenis (Lappland)
Svealand -8.3° den 2 Grundforsen (Dalarna)
Götaland -6.8° den 2 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, maj 2011
Norrland 131 mm Almdalen (Jämtland)
Svealand 120 mm Grundforsen (Dalarna)
Götaland 176 mm Beddingestrand (Skåne)
Lägsta nederbörd, maj 2011
Norrland 16 mm Abisko (Lappland)
Svealand 15 mm Uppsala (Uppland)
Götaland 8 mm Herrvik (Gotland)
Högsta lufttryck, maj 2011
Norrland 1037.2 hPa den 8 Hemavans flygplats (Lappland)
Svealand 1037.4 hPa den 8 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 1036.6 hPa den 8 Harstena (Östergötland)
Lägsta lufttryck, maj 2011
Norrland 988.0 hPa den 24 Storlien-Visjövalen (Jämtland)
Svealand 996.1 hPa den 24 och 29 Hamra (Dalarna)
Götaland 999.4 hPa den 29 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, maj 2011
Norrland 143 cm den 1 och 2 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 4 cm den 3 Grundforsen (Dalarna)
Götaland 3 cm den 4 Hejnum (Gotland)

Dygnsnederbörd över 40 mm, maj 2011

Maj 2011 - Dygnsnederbörd över 40 mm

Medelvindhastighet på minst 21 m/s, maj 2011

Maj 2011 - Medelvindhastighet på minst 21m/s