Maj 2011 - Svåra översvämningar och nya katastrofala virvelstormar i USA

I Europa var var maj mycket varm i framför allt den sydvästra delen. I Skottland och västra Norge var årets maj en av de regnigaste man känner till. Nordamerika drabbades hårt av översvämningar och i slutet av månaden av den dödligaste virvelstormen sedan 1920-talet.

Global temperaturanomali i maj 2011
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i maj 2011. Förstora Bild

Europa

Under maj rörde sig lågtryck ofta från Atlanten upp mot Ishavet eller nordligaste Skandinavien. Det resulterade i ett medelufttryck för månaden som var lägre än normalt mellan Island och Skottland.

Lågtryckstrafiken bidrog till blåst och stora nederbördsmängder i västra delen av Skandinavien och Brittiska öarna. Belmullet, Irland noterade den 23 vindbyar upp till 40 m/s, vilket är irländskt rekord för månaden maj. För det norska Vestlandet var årets maj den näst regnigaste som noterats och i Skottland var det den allra regnigaste på minst 100 år.

Motsatta förhållanden rådde i södra England, där årets vår har varit den torraste på över 100 år. I Berkshire utbröt skogsbränder som var bland de svåraste man känner till där.

På många håll i Portugal, Spanien och Frankrike var maj 3-4 grader varmare än normalt. Liknande temperaturöverskott återfanns även i nordostligaste delen av europeiska Ryssland.

Medellufttryck i maj 2011
Medellufttryck i maj 2011 Förstora Bild

Nordamerika

Snösmältning och stora regnmängder orsakade svåra översvämningar på flera håll i Nordamerika. De mest omfattande översvämningarna drabbade områden kring floden Mississippi i början av månaden. Men även vid till exempel Lake Champlain i nordöstra USA och i närheten av Winnipeg i Kanada förekom svåra översvämningar.

En virvelstorm som den 22 passerade Joplin, Missouri krävde preliminärt 151 dödsoffer. Det är det största antalet dödsoffer som krävts i samband med en enskild virvelstorm i USA sedan "The Great Tri-State Tornado" den 18 mars 1925 då 695 personer omkom.

USA har drabbats mycket hårt av virvelstormar denna vår. I april krävde en virvelstorm drygt 70 dödsoffer i Alabama. Fram till i maj har totalt fem virvelstormar nått upp till kategori 5, vilket är den högsta klassen på den så kallade Fujitaskalan.

Asien

Maj var varm eller mycket varm i stora delar av Asien. De största temperaturöverskotten återfanns i västra Sibirien, där det lokalt kring floden Jenisej var nästan 8 grader varmare än normalt.

Säsongens första namngivna tropiska storm, Aere, bildades i början av maj och berörde norra Filippinerna där stationen Catarman fick 710 mm regn på tre dygn. Senare under månaden bildades den tropiska cyklonen Songda, som med vindar på ca 70 m/s nådde den högsta klassen på den så kallade Saffir-Simpsonskalan.

Arktis

Precis som varit fallet de tre föregående månaderna så återfanns de största temperaturöverskotten i östra delen av Arktis med 2-4 grader över normal temperatur.

Kring Hudson Bay var det däremot cirka 2 grader kallare än vad som är normalt i maj.

Isutbredningen i Polarhavet var den tredje lägsta för maj månad, näst efter rekordåren 2004 och 2006.

Sydamerika

Den La Niña som rått i Stilla havet med förhållandevis kallt havsvatten utanför Sydamerikas kust försvagades under maj och förhållandena återgick till ungefär de normala.

I Colombia har det under våren fallit omkring fem gånger mer regn än normalt. I början av maj kom närmare 300 mm på 24 timmar vid stationen Yopal.

Afrika

Precis som föregående månader var det ovanligt varmt i västra delen av Nordafrika med som mest omkring 4 grader över normal temperatur i Marocko.

Australien/Oceanien

Praktiskt taget hela Australien hade under normal temperatur i maj. Det gäller inte minst minimitemperaturerna, som lokalt låg 6 grader under de normala.

I början av månaden berördes Hawaii av kraftigt regn och översvämningar i samband med ett lågtryck i högre luftlager. Flera stationer på ön Kauai fick över 200 mm den 8.

Antarktis

I främst de östra delarna av Antarktis var maj något kallare än normalt, medan det på exempelvis Antarktiska halvön rådde vissa temperaturöverskott.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 35,0° den 26 Murcia, Spanien
 • -15,2° den 15 Jungfraujoch, Schweiz (3 600 möh)
 • 130 mm den 19 Skjaldthingsstadir, Island

Asien

 • 50,5° den 20 Turbat, Pakistan
 • -26,1° den 1 Ilirnej, Sibirien
 • 377 mm den 7 Catarman, Filippinerna

Arktis

 • 13,5° den 9 Kangerlussuaq, Grönland
 • -41,5° den 2 Summit, Grönland (3 200 möh)

Nordamerika

 • 48,0° den 27 Tuxtepec, Mexiko
 • -26,5° den 2 Fort Reliance, Kanada
 • 168 mm den 23 Praire Grove, USA (Arkansas)

Sydamerika

 • 37,0° den 3 Coro, Venezuela
 • -11,7° den 1 Balmaceda, Chile
 • 275 mm den 2 Yopal, Colombia

Antarktis

 • 8,5° den 14 Base Esperanza
 • -78,7° den 19 Vostok (3 500 möh)

Afrika

 • 48,8° den 14 Timbuktu, Mali
 • -5,8° den 28 Shaleburn, Sydafrika
 • 146 mm den 7 Port Edward, Sydafrika

Australien/Oceanien

 • 35,1° den 3 Wyndham, Australien
 • -9,0° den 15 Woolbrook, Australien
 • 362 mm den 8 Mount Waialeale, Hawaii
Globala extremer av temperatur och nederbörd i maj 2011.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i maj 2011. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.