Maj 2011 - Låga vattenflöden i östra delarna av Götaland och Svealand

I maj har vattenflödena varit låga på många håll i landet, speciellt i de östra delarna av Svealand och Götaland.

Vattenföring

I Götaland, Sveland och östra Norrland var vattenflödena under de normala för maj månad. I många vattendrag i östra delarna av Götaland och Svealand var flödena mycket under de normala.

I de norra fjälltrakterna smälte en del snö under månaden, vilket ledde till ökade flöden i många vattendrag.  I delar av fjälltrakterna var flödena över de normala för årstiden och övriga delar av västra Norrland hade vattenflöden nära de normala.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar maj 2011

Markvatten

Markvattenhalten var nära den normala för maj månad i större delen av landet. Markvattenhalt lägre än den normala återfanns dock i nordöstra Norrland, nordvästra Svealand, området kring Mälaren och Hjälmaren samt delar av östra Götaland.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan april i allmänhet stigit med 20–180 cm i Norrland. Detta är normalt för årstiden. I Svealand och Götaland har nivåerna i huvudsak sjunkit med 30-120 cm vilket är mer än normalt.

Götaland hade övervägande nivåer under de normala för årstiden medan Svealand och Norrland dominerades av nivåer nära de normala.

Grundvattensituationen var tillfredsställande i landet. Fortsatt snabbt sjunkande grundvattennivåer medför att framför allt grävda brunnar kan få problem med vattentillgången under sommaren.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2011
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2011 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 maj 2011 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 maj 2011 enligt SGU Förstora Bild