Juni 2012 - Svalt och regnigt

Sverige var ofta täckt av delvis tjocka moln och det regnade både mycket och ofta denna junimånad. Mest anmärkningsvärt är att det blev nytt rekord för månadsnederbörd i Stockholm som har den näst längsta mätserien i Sverige. Praktiskt taget hela landet fick också mindre eller betydligt mindre sol än normalt. I Luleå blev det till och med nytt bottenrekord. Lite sol har också inneburit blygsamma maximitemperaturer. Medeltemperaturen låg i allmänhet 1,5°-2,0° under den normala för juni.

Kylig och blöt inledning

Juni inleddes med ruggigt och dramatiskt väder. Högtryck över Grönland och Island och lågtryck över Polen och Vitryssland gjorde att kylig luft fördes ner över landet med nordliga vindar. Månadens lägsta temperatur noterades redan under tidig morgon den 1 då det som lägst var -8,4° i Tarfala i Kebnekaisefjällen. Men även utanför fjällen var det riktigt kyligt på många håll i Norrland. Börtnan i södra Jämtland hade som lägst -6,3°, vilket är den lägsta junitemperaturen i Sverige, fjällen undantaget, sedan 1991.

Det förekom både snöbyar och regnskurar uppe i norr. I en frontzon över Götaland och södra Svealand förekom både ihållande regn och kraftiga skurar. Längs västkusten och in över Halland och Småland blandades skurarna med åska.

Den 2 rörde sig lågtrycket i sydost upp över Baltikum mot Åland och Upplandskusten samtidigt som det fördjupades. I den friska till hårda nordvinden väster om lågtrycket kom kylig luft att föras söderut med för årstiden mycket blygsamma dagstemperaturer som följd. Exempelvis var det klockan 14 bara 4,7° i Stockholm och tillsammans med regn och blåst var det till och med svårt för många av löparna i Stockholm maraton att hålla värmen.
 

Temperaturavv_20120602
Avvikelse från normal dygnsmedeltemperatur den 2/6 2012. Förstora Bild
Dygnsnederbörd 20120602
Dygnsnederbörd den 2/6 2012. Förstora Bild

Det föll också stora regnmängder den 2. Över östra Svealand och stora delar av Norrland kom det på många håll över 30 mm. Allra mest fick Höglekardalen i Jämtland där 55 mm uppmättes på morgonen den 3. I Älvkarleby i nordligaste Uppland kom det 48 mm och i Koler i södra Norrbotten fick man 46 mm.

Förhållandevis varmt vatten i Kattegatt bidrog till att det bildades tromber i den svala luften utanför Hallands och Skånes kust under förmiddagen den 2.

 

Tromb_Glommen_120602
Tromb utanför Glommen, Halland, morgonen den 2/6 2012. Foto Lars Wikander Förstora Bild

Även den 3 föll rikligt med regn i stora delar av Svealand och Norrland. På sina håll översteg mängderna åter 30 mm. Sammanlagt under den 2-3 uppmättes 85 mm i Höglekardalen och 86 mm i Koler. Lågtrycksbetonat ostadigt väder fortsatte sedan till och med den 5.
 

Kort stabilisering

Med början i söder följde sedan en viss stabilisering i väderläget den 6-8. För första gången denna månad steg temperaturen över 20°, vilket skedde på ett par stationer i inre Svealand och södra Norrland den 7. Den 8, som framförallt i mellersta Sverige bjöd på en hel del sol, steg temperaturen ytterligare någon grad och temperaturer över 20° noterades även i Götaland. Längst i nordost dröjde sig dock regn och skurar kvar.

Åter ostadigt

I söder stod nästa nederbördsområde på tur och det inledde en ny ostadig period som med bara några få och kortvariga undantag varade från den 9 till den 19. Dygnsvisa nederbördsmängder över både 10 och 20 mm var då vanligt förekommande. De största uppmätta regnmängderna under perioden var 48 mm i Valla (Sörmland) den 12, 47 mm i Godegård (Östergötland) och 41 mm i Hjortkvarn (Närke) den 16 samt 46 mm i Backe (Ångermanland) den 19.

Mindre områden med åska bildades praktiskt taget alla månadens dagar, åtminstone någonstans i landet. Den 18 drog ett mycket omfattande åskväder från Tyskland och Polen upp åt nordost över Östersjön. De allra flesta blixtnedslagen skedde ute till havs men även Götaland, framförallt östra Blekinge och södra Öland, drabbades av en stor mängd nedslag.

Även om åska och regn varit flitigt förekommande har det inte inneburit en total avsaknad av sol. Det är tvärtom så att dygn helt utan sol är ganska ovanliga i juni månad. Exempelvis så hade fler än hälften av SMHIs solstationer mer än 10 timmars solskenstid den 11 och den 15. Som så ofta var det företrädesvis vid stationer längs Östersjökusten detta inträffade.

Solig midsommar

Midsommar i Leksand 2012
Resning av majstång i ett soligt Leksand på midsommaraftonen. Foto Thomas Carlund Förstora Bild

Trots det ofta mulna och regniga vädret skedde en stabilisering runt midsommar. I södra delen av landet blev det soligt och förhållandevis varmt under den 19-21. I sydväst närmade sig ett nytt frontsystem vilket gav en något regnig midsommarafton den 22 i södra Götaland. Från Svealand och norrut blev det däremot en mestadels solig och vacker midsommarafton.

Av SMHIs solstationer var det Umeå som med dryga 18 timmar fick mest solskenstid under midsommarafton. Lufttemperaturen var dock tämligen blygsam med maximitemperaturer på bara 20-22° i Svealand och Norrland. I Börtnan i södra Jämtland och i lappländska Åsele och Latnivaara blev det till och med någon minusgrad under den ljusa natten till midsommarafton.

Längst i norr var det den 21-23 som bjöd på månadens soligaste väder med dagstemperaturer på upp till 21-22° den 23. I norra Norrland fortsatte det ganska varma vädret med dygnsmedeltemperaturer över de normala för årstiden den 24-25 och i viss mån även den 26.
 

Mera regn

Efter midsommar ökade väderdramatiken igen. Redan den 24 bjöd på talrika lokala regnskurar från södra Norrland och söderut. På kvällen den 24 låg ett lågtryck över Danmark. Detta rörde sig under natten till den 25 i nordostlig riktning till Östgötakusten där lågtryckscentrum blev liggande innan det i försvagat skick rörde sig vidare österut den 26.

I den labila luften väster om det bortdragande lågtrycket bildades stora mängder åskmoln som gav talrika blixturladdningar över främst västra delarna av Svealand och Götaland. Från den 24 till morgonen den 26 föll det stora regnmängder. Mest kom det i inre Götaland där man i allmänhet fick mellan 30 och 50 mm men lokalt mer än 70 mm sammanlagt under de dryga två dygnen. De största dygnsmängderna noterades preliminärt i Målilla (Småland) som hade fått 51 mm morgonen den 25 och i Sandhem (Västergötland) där det uppmättes 53 mm morgonen den 26.

Radarbild 2012-06-25 kl 11:30
Radarbild från den 25/6 2012 kl 11:30 med nederbörd runt lågtryckscentrum vid Östgötakusten.

Stormbyar ute på Landsort

Det var inte bara regnigt den 24-25 utan även blåsigt, speciellt vid Svealandskusten. Allra mest blåste det ute på Landsort på morgonen den 25 då byvinden kom upp i 25 m/s, dvs. stormstyrka. Medelvinden var dock som högst 21 m/s.

Efter det mer ihållande regnet fram till morgonen den 26 fortsatte den 26-27 med skurar och åska på många håll. Den 26 drabbades Värmland och västra Götaland värst men även sydöstra Norrland fick sin beskärda del av blixtnedslag. Ytterst längs västkusten blev det emellertid en solig dag. Den 27 hade Götalands inland och ostkust flest skurar med åska. Uppmätta nederbördsmängder blev dock tämligen blygsamma.

Tack vare en tillfällig högtrycksrygg över landet bjöd den 28 på uppehållsväder i praktiskt taget hela landet. Utom i ett stråk över södra Lappland och Västerbotten blev det även soligt. Trots det blev dagstemperaturerna blygsamma och det var bara i Kristianstad som temperaturen steg över 23°.

Kyligt i norr

Den 29 närmade sig månadens sista omfattande nederbördsområde från sydväst. Dagen inleddes dock med klart och soligt väder i landets östra och nordligaste delar. Längst upp i norr blev också den klara natten mycket kall för årstiden. Som lägst var det -3.5° i Naimakka och hade det inträffat två dagar senare hade det blivit nytt köldrekord för juli där.

Avslutande regn

Vid lunchtid den 29 hade nederbörden avancerat in över de västra delarna av Götaland och Svealand. Moln- och nederbördsområdet, även med inslag av åska över Östersjön och Götaland, fortsatte vidare mot nordost under dagen och natten mot den 30. Mitt på dagen den 30 hängde det fortfarande kvar längst uppe i nordost. De största nederbördsmängderna uppmättes på morgonen den 30 i ett stråk från norra Halland och södra Västergötland upp mot Gästrike- och Hälsingekusten där det allmänt kom över 20 mm.

Högsommartemperatur i söder till slut

Efter frontpassagen steg temperaturerna något den 30, framförallt i ett lite klarare område över östra Götaland. Därmed kunde maximitemperaturen komma över 25° för andra gången denna månad och månadens högsta temperatur på 26.0° noterades på Ölands norra udde.
 

Temperatur,nederbörd och snö vid 10 mätstationer i juni 2012.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer juni 2012

Karta med soltimmar under juni 2012.
Antal soltimmar i juni 2012. Förstora Bild
Juni 2012 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2012. Förstora Bild

Temperaturavvikelser i juni

Inte sedan 1991 har juni varit så kall/sval i landet som helhet. Med undantag för några få kuststationer blev månadsmedeltemperaturen under den normala i hela landet och för en mycket stor del av landet blev temperaturunderskotten 1,5-2°. Framförallt var det dagtid som temperaturerna var låga för årstiden. Endast vid två tillfällen steg temperaturen över 25° i Götaland.
 

Juni 2012 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juni 2012. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i juni 2012.
Medeltemperaturen i juni 2012. Förstora Bild

Nederbördsavvikelse i juni

Liksom förra året blev årets juni en övervägande blöt historia. Vid flera stationer sattes nya nederbördsrekord för juni, däribland Stockholm som har en kontinuerlig mätserie av nederbörd sedan 1786. I Stockholm kom det i juni sammanlagt 160 mm. Det gamla rekordet från 1956 var på 113 mm, så det är med bred marginal som det gamla rekordet överträffades. Även på andra stationer med långa mätserier har det blivit rekord, se tabell nedan. Uppe i norr fick Piteå 154 mm vilket är den näst högsta noteringen sedan mätstart 1860 och bara 2 mm mindre än rekordet från 1932.

I huvudsak västra delen av fjällkedjan från Jämtland och norrut fick något mindre nederbörd än normalt. Man behöver dock inte gå tillbaks längre än till 2007 för att finna en torrare junimånad i dessa trakter.
 
 

 
Nederbördsrekord juni 2012
Station Startår Juni 2012 Tidigare rekord År
Västerås 1859 131 113 1956
Svenska Högarna 1879 98 81 1994
Stockholm 1786 160 113 1956
Skara 1860 200 176 1912
Juni 2012 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under juni 2012. Förstora Bild
Karta över nederbörd juni 2012.
Nederbörd under juni 2012. Förstora Bild
Juni 2012 - Blixtdagar
Åskdagar under juni 2012. Förstora Bild
Juni 2012 - Antal blixtar
Totalt antal blixtar juni 2012. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

 
Högsta temperatur, juni 2012
Norrland +23.1° den 30 Torpshammar (Medelpad)
Svealand +24.3° den 30 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +26.0° den 30 Ölands norra udde (Öland)
 
Lägsta temperatur, juni 2012
Norrland -8.4° den 1 Tarfala (Lappland)
Svealand -3.7° den 1 Idre fjäll (Dalarna)
Götaland -1.0° den 2 Hagshult (Småland)
 
Högsta nederbörd, juni 2012
Norrland 225 mm Fagerheden (Norrbotten)
Svealand 195 mm Valla (Södermanland)
Götaland 208 mm Remningstorp (Västergötland)
 
Lägsta nederbörd, juni 2012
Norrland 11 mm Jormlien (Jämtland)
Svealand 50 mm Orsa (Uppland)
Götaland 42 mm Kalmar (Småland)
 
Högsta lufttryck, juni 2012
Norrland 1025.5 hPa den 22 Gäddede (Jämtland)
Svealand 1022.5 hPa den 21 Örskär (Uppland)
Götaland 1021.9 hPa den 19 Falsterbo (Skåne)
 
Lägsta lufttryck, juni 2012
Norrland 991.1 hPa den 2 Kuggören (Hälsingland)
Svealand 985.8 hPa den 2 Svanberga (Uppland)
Götaland 987.9 hPa den 25 Harstena (Östergötland)
 
Största snödjup, juni 2012
Norrland 55 cm den 1 och 2 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 1 cm den 1 Gördalen (Dalarna)
Götaland - cm

Medelvind över 21 m/s i juni 2012

Dygnsnederbörd över 40 mm juni 2012