Juni 2012 – Ytvattentemperaturerna gav en kylig inledning på sommaren

Under månadens första dygn sjönk ytvattentemperaturen med flera grader för att sedan stiga mot slutet av månaden. Det var små variationer i vattenstånden och de låg kring medelnivån under en stor del av månaden. Våghöjden steg vid några tillfällen över 2 meter varav den högsta registrerades till 2,8 meter.

Det kyliga vädret som avslutade maj månad fortsatte in i juni. Under månadens första fyra dygn sjönk ytvattentemperaturen med ett par grader till havs och med 4-5 grader längs kusterna jämfört med läget en vecka tidigare. Regn och fortsatt svalt väder innebar inga stora förändringar fram till mitten av månaden. Därefter steg ytvattentemperaturen något för att till den 30 ha nått 15 grader i Västerhavet, 13-14 grader i Östersjön samt 12 grader i huvuddelen av Bottniska viken.

Med sommarens inträde började också temperaturen i ytvattnet att jämna ut sig, dels mellan kust och hav men också mellan nord och syd. I början av månaden var skillnaden stor då västkusten hade 15 men centrala Bottenviken bara 3 grader. I slutet av juni var temperaturen oförändrad på västkusten medan Bottenviken nu hade 12-13 grader. Månadsmedelvärdet blev cirka en grad över normalt i norr men något under normalt i söder.

Ytvattentemperatur i kustvatten juni 2012.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2012
Ytvattentemperatur i havet 15 juni. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2012
Ytvattentemperatur i havet 30 juni. Förstora Bild

Vattenstånd kring medelnivå

Vattenståndsvariationerna under juni månad var små. Den 2 berördes landet av ett lågtryck med centrum över Ålands hav. Över Bottenviken pressade en nordostlig vind av kulingstyrka vattnet söderut och månadens lägsta nivå registrerades i Kalix med -59 cm. Samtidigt hade Ratan och Spikarna sina månadslägsta med -36 och -12 cm.

Månadens högsta notering +32 cm inträffade vid två olika tillfällen. Den 19 var det en nordlig vind över Kattegatt som pressade vattnet söderut och Viken noterade då +32 cm.
Den 25 rörde sig ett lågtryck över södra Sverige. På norra Östersjön var det en ostlig kuling och i Stockholm steg då vattenståndet från -6 till +31 cm under morgontimmarna.

Den 30 gav ett lågtryck väster om Skandinavien sydostliga vindar över Bottenviken. Vattnet pressades mot Kalix som då registrerade +32 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juni 2012

Höga vågor

De signifikanta våghöjderna* under juni månad höll sig under 3 meter på samtliga mätplatser. Vid Väderöarna registrerades signifikanta vågor på över 2 meter vid fyra tillfällen. Den 5 steg de till 2,5 meter i samband med en västlig kuling. Den 19 och den 24 var den signifikanta våghöjden 2,1 meter i samband med sydvästliga vindar på ca 10 m/s. Den 29 var det en sydlig vind på ca 10 m/s vilket gav en signifikant våghöjd på 2,0 meter.

Bojen Knollsgrund registrerade vågor på över 2 meter vid två tillfällen. Den 2 steg den signifikanta våghöjden till 2,4 meter i samband med en nordvästlig vind över norra Östersjön. Den 25 registrerade bojen månadens högsta signifikanta våghöjd till 2,8 meter i samband med en sydlig vind över området.

Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden över 2 meter vid ett tillfälle. Den 2 var det nordostlig kuling över Bottenhavet vilket gav en signifikant våghöjd på 2,7 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i juni 2012
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i juni 2012. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2012
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i juni 2012. Förstora Bild