Juli 2021 - Varma luftmassor dominerade men kyligare avslut

Juli 2021 dominerades av varma luftmassor och det var först under de avslutande dygnen som det blev en mer markant temperatursänkning över södra Sverige. I norra Sverige var det även i mitten av månaden en veckolång period med svalt och blåsigt väder. Vissa dagar förekom kraftiga åskskurar, men i främst östra och norra Sverige blev månaden som helhet torr.

Temperatur - Varmast i sydost

Varma luftmassor dominerade under juli 2021 med de största temperaturöverskotten i de sydöstra delarna av landet. Svenska Högarna och Hoburg hade en rekordvarm juli.

I södra Sverige fick man trots en del portioner svalare luft ingen egentlig temperatursänkning förrän under månadens sista dagar. I norra Sverige hade man däremot en lite längre sammanhängande period mellan den 16 och 24 juli med svalt och tidvis blåsigt väder. Detta till trots fick dock hela Sverige en månadsmedeltemperatur över normalvärdet för referensperioden 1991-2020.

Månadens högsta temperatur rapporterades från Stockholm med 33,1° den 15 juli och den lägsta från Latnivaara i norra Lappland med -0,7° den 24 juli.

Tropiska nätter förekom på många håll vid främst Götalands och Svealands kuster. Den ljummaste natten var i Falsterbo i Skåne med 21,9° den 16 juli.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under juli 2021.
Månadsmedeltemperaturen under juli 2021. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare julimånader i Sverige och globalt

För Sverige som helhet var juli 2021 en av de varmare julimånaderna, men den kunde inte mäta sig med rekordmånaden juli 2018.

Medeltemperaturer i juli i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i juli (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i juli (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Torrt i öster och norr

I främst de norra och östra delarna av Sverige var juli 2021 en övervägande torr månad. Men nederbördsmönstret modifierades av lokala och kraftiga regn- och åskskurar.

Östmark i västra Värmland noterade med en månadsmängd på 234 mm nytt julirekord för en mätserie som började 1942. Ändå hade man där uppehållsväder under mer än hälften av månadens dygn.

Månadens största dygnsnederbörd rapporterades från klimatstationen i Älghult i södra Småland med hela 136,5 mm den 3 juli. Det är en mängd som går in på femte plats bland de högsta dygnsmängder som överhuvudtaget observerats i Sverige i juli månad.

Karta över nederbörd juli 2021.
Nederbördssumma under juli 2021. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2021.
Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juli 2021 (715 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juli 2021 (24 kB, pdf)

Vind - Julirekord i Tarfala

I norra Sverige hade man en blåsig period i mitten av månaden. Tarfala på 1144 meters höjd i Kebnekaisemassivet hade vindbyar på 40,1 m/s den 16 juli, vilket är svenskt julirekord. I södra delarna av landet gav det ofta högtrycksbetonade vädret lugnare förhållanden. Under månadens sista dygn rapporterades dock tromber från flera håll i södra Sverige.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juli 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juli 2021. Förstora Bild

Snö

Ingen väderstation i Sverige har rapporterat något snötäcke, vilket är det normala för en julimånad.

Solskenstid

Juli 2021 var soligare än normalt med undantag av södra Götaland. Mest sol hade Luleå med 407 timmar. Ingen station kom dock upp i rekordvärden.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2021.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2021. Förstora Bild
Karta med soltimmar under juli 2021.
Antal soltimmar i juli 2021. Förstora Bild

Åska

Det åskrikaste dygnet var den 14 juli med 25243 blixtregistreringar följt av den 27 juli med 19231 stycken. Mellan den 20 och 24 juli var det däremot i stort sett åskfritt i Sverige.

Antal åskdagar under juli 2021.
Antal åskdagar under juli 2021. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under juli 2021.
Totalt antal blixtar under juli 2021. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Soligt och varmt i norr och åskskurar i söder

Juli inleddes med en högtrycksrygg över mellersta och nordligaste Sverige, där det var soligt väder och stigande dagstemperaturer. I söder var det ostadigt och Stiby i Skåne fick 38,1 mm på månadens första dag.

Nästa dag var väderläget likartat. Åsele i sydligaste Lappland hade varmast med 30,3°. I söder förekom fortfarande en del kraftiga regn- och åskskurar. Emmaboda i Småland fick 48,5 mm under dygnet och en tromb rapporterades från Ingelstad cirka 4 mil därifrån.

Nästa dag den 3 juli förekom ännu kraftigare åskskurar över Götaland. Vår klimatstation i Älghult rapporterade hela 136,5 mm och enligt privata mätningar kan mängder över 200 mm ha förekommit i området. I den mellersta och nordligaste delen av landet bestod högsommarvärmen med som mest 31,6° i Lycksele.

Klimatstationen i Älghult
Klimatstationen i Älghult den 10 oktober 2019. Foto SMHI Förstora Bild

Söndagen den 4 juli kulminerade värmen i norr med 32,8° i Vidsel. Jokkmokk flygplats hade 32,3°, vilket är högsta temperaturen i Jokkmokkserien sedan 1945. I främst södra och västra Götaland förekom ännu en del skurar.

Regnskurarna spred sig norrut

Den 5 juli intensifierades skurarna och spred sig upp till södra Norrland. Mästerby på Gotland rapporterade 50,3 mm och Vadstena i Östergötland 48,5 mm. I Tranås i Småland orsakade skurarna omfattande översvämningar.

Nästa dag blev det en tillfällig stabilisering i Götaland och den mesta skuraktiviteten låg över mellersta Sverige. I norr var det ytterligare en riktigt varm dag med som mest 30,5° i Överkalix-Svartbyn.

Lite svalare luft, tromb i Luleå

Framför ett lågtryck på Norska havet utbredde sig något svalare luft över landet den 7 juli. I samband med detta fick Gävle 37,0 mm varav 32,6 mm på en timme. Längst i norr fanns ännu en del varmluft och Kiruna-Esrange rapporterade 27,4°.

Nästa dag den 8 blev vädret i allmänhet lite stabilare men över nordöstra Norrland fanns ett band med intensiva åskväder. En tromb rapporterades från Storheden i Luleå och utanför Boden föll hagel på 3-4 centimeter i diameter.

Den 9 juli återfanns det stabilaste vädret i norr medan ett lågtryck med regn och skurar efterhand drog in över Götaland. Vomb i Skåne rapporterade 44,8 mm.

Bortspolade vägar

Lördagen den 10 juli fortsatte lågtrycket upp över landet med lokalt stora regnmängder. Från Grythyttan i Västmanland rapporterades hela 100,2 mm med rapporter om bortspolade vägar och vattenfyllda källare i trakterna. Kindsjön i Värmland rapporterade 48,9 mm och Rickleå i Västerbotten 46,0 mm. I norra Norrland var det varmt med 28,9° i Vidsel.

Under andra söndagen i juli var det norra halvan av Sverige som hade det ostadigaste vädret. Älvsbyn i Norrbotten rapporterade 45,3 mm. Men det var samtidigt varmt med upp till 28,6° i Haparanda. 

Högtrycksbetonat men efterhand värmeåskväder

När den nya veckan inleddes den 12 juli blev vädret mer högtrycksbetonat. Över framför allt södra Sverige började det även komma in varmare luft.

Den 13 fortsatte med varmt högtrycksväder. På Gotland hade Visby och Mästerby 30,6°. Men i främst sydöstra hörnet av landet förekom även en del åskväder.

Onsdagen den 14 juli var ytterligare en mycket varm dag med som mest 31,7° i Borås. Men i stråk från västra Götaland upp till södra Norrland förekom en del kraftiga värmeåskväder. Dessa gav 82,5 mm i Los i Hälsingland och 61,8 mm i Lillhamra i Dalarna.

Kyligare i norr, i söder kulminerade värmen

Den 15 juli uppmättes månadens högsta temperatur i landet med 33,1° i Stockholm. Samtidigt ombesörjde ett lågtryck på Norska havet att kyligare vindar utbredde sig över norra Sverige.

Lågtrycket på Norska havet gav nästa dag den 16 juli vindbyar på 40,1 m/s i Tarfala, 1144 meter över havet i nordligaste Lapplandsfjällen. Detta är svenskt julirekord för byvindhastighet. Södra Sverige täcktes fortfarande av en mycket varm och fuktig luftmassa. Några stationer hade de här dagarna daggpunktstemperatur runt 24°. Högre luftfuktighet i Sverige har bara förekommit den varma sommaren 2018. I den fuktiga luften bildades också en del åskväder över södra Götaland.

Väderanalys 16 juli 2021
Analys av väderläget över Europa klockan 05 den 16 juli 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Den varma luften låg kvar i söder även nästa dag, medan ett regnområde passerade österut i den svala luftmassan i norr. Detta gav 31,1 mm i Granö i södra Lappland.

Regnområdet i norr drog sakta bort österut söndagen den 18 följt av regnskurar. Lite svalare luft utbredde sig även över södra delen av landet.

Den nya veckan inleddes med en del kraftiga åskskurar runt Gotland. På en timme natten till den 19 juli fick Gotska Sandön 34,3 mm. I övrigt bjöd dagen på en hel del sol i söder, medan de rätt kraftiga och kyliga västvindarna bestod i norr.

Nästa dag den 20 juli bjöd inte på några större överraskningar. I söder växlande molnighet och mest uppehåll och i norr kyliga nordvästvindar och regnskurar.

Högtryck men också första nattfrosterna

Den 21 juli började en högtrycksrygg växa in över södra Sverige och i samband med klart väder rapporterades säsongens första nattfrost med -0,2° i Dravagen i Härjedalen. I norr var det fortfarande mycket blåsigt med vindbyar upp till 38,5 m/s i Tarfala. I samband med nordvästvindarna fick Katterjåkk 40,1 mm.

Automatstationen i Dravagen
Automatstationen i Dravagen i Härjedalen den 31 maj 2016. Foto SMHI Förstora Bild

Nästa dag började vindarna i norr att avta. I söder var det rätt soligt med stigande dagstemperaturer och upp till 29,8° i Uppsala.

Den 23 juli förstärktes högtrycksryggen norrut och det var tidvis soligt åtminstone upp till mellersta Norrland.

Högtrycksinflytandet spred sig vidare norrut den 24. Men längst i norr var det ännu rätt svalt och Latnivaara i norra Lappland noterade med -0,7° månadens lägsta temperatur i landet. Längre söderut var det högsommarvarmt med som mest 29,1° i Göteborg.

Söndagen den 25 juli nådde den högsommarvarma luften även nordligaste Sverige. Som högst var det 30,6° i Torpshammar i Medelpad. Men i varmluften förekom även åskskurar. Bispården i östra Jämtland rapporterade 50,0 mm och Södersel i norra Ångermanland 34,1 mm.

Högsommarvarmt i norr, betydligt ostadigare i söder

Den sista juliveckan inleddes med en övergång till betydligt ostadigare väder i söder, där en del kraftiga regn- och åskskurar utvecklades. Tvingelshed i Blekinge rapporterade 62,3 mm och Stångsmåla i Småland 56,3 mm den 26 juli. En del åskväder förekom även längre norrut. Högst temperatur hade Torpshammar i Medelpad med 30,9° följt av Forse i Ångermanland med 30,8°.

Den 27 var det exempelvis 30,0° i Kvikkjokk-Årrenjarka i Lapplandsfjällen och 31,1° vid Uppsala flygplats. Kraftiga regn- och åskskurar bildades återigen över Götaland och Svealand. Från Bromölla i Skåne rapporterades om hagel större än en femkrona och bland annat Kalmar drabbades av översvämningar. Blomskog i södra Värmland fick under dygnet 86,8 mm, varav 27,4 mm under en kvart mellan klockan 21.00 och 21.15.

Radarbild gällande klockan 21 den 27 juli 2021.
Radarbild gällande klockan 21 den 27 juli 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

En del regn- och åskskurar spred sig upp över landet den 28 juli och följdes av nya söderifrån. Åda i Sörmland rapporterade 66,5 mm och Kristianstad i Skåne drabbades av översvämningar i samband med att man fick 41,4 mm. I norr fortfarande mycket varmt med 30,6° i Älvsbyn i Norrbotten.

Ett flertal tromber i södra Sverige

Den 29 juli etablerade sig ett omfattande lågtrycksområde över Sverige med på flera håll kraftigt regn. Ett dellågtryck vid Sydnorge gav blåsigt väder över södra Sverige och minst sex tromber rapporterades. Bland annat slet en tromb loss stora delar av ladugårdsbyggnader vid Vargön utanför Vänersborg. Henån på Orust rapporterade 76,5 mm under dygnet.

Det var lågtrycksbetonat och mycket ostadigt även den 30 med 54,2 mm i Ljugarn på Gotland och 40,7 mm i Nordanås i Lappland.

Även på månadens sista dag förekom en del kraftiga regn- och åskskurar med 54,8 mm i Gräsås i Värmland. Tromber rapporterades från Varberg och från norra Öland.

Högsta temperatur, juli 2021
Norrland +32,8° den 4 Vidsel och Vidsel A (Lappland)
Svealand +33,1° den 15 Stockholm och Stockholm A (Uppland)
Götaland +32,6° den 15 Målilla (Småland)
Lägsta temperatur, juli 2021
Norrland -0,7° den 24 Latnivaara (Lappland)
Svealand +2,6° den 21 Särna och Älvdalen (Dalarna)
Götaland +5,8° den 20 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, juli 2021
Norrland 198,3 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 233,5 mm Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland 214,9 mm Sandhem (Västergötland)
Lägsta nederbörd, juli 2021
Norrland 16,1 mm Storön A (Norrbotten)
Svealand 17,6 mm Uppsala (Uppland)
Götaland 11,7 mm Ölands södra udde A (Öland)
Högsta lufttryck, juli 2021
Norrland 1024,7 hPa den 10 Mierkenis (Lappland)
Svealand 1024,0 hPa den 9 Malung (Dalarna)
Götaland 1023,9 hPa den 8 Karlskrona/Söderstjerna (Blekinge)
Lägsta lufttryck, juli 2021
Norrland 990,4 hPa den 30 Sveg (Härjedalen)
Svealand 990,4 hPa den 30 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 991,5 hPa den 30 Norrköping (Östergötland)
Största snödjup, juli 2021
Norrland -
Svealand -
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm juli 2021 (8 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i juli 2021 (4 kB, pdf)