Januari 2012 – Vintern kom till slut till Sverige

Januari 2012 började med ett milt, blåsigt och nederbördsrikt väder men avslutades med vinterkyla och uppehållsväder. Landet drabbades vid två tillfällen av storm under månadens första hälft. Vid månadens slut var praktiskt taget hela landet snötäckt även om det på många håll i södra Sverige endast var ett tunt lager snö.

Kallt tolvslag men mild nyårsdag

Vid tolvslaget var det klart och kallt väder på många håll i landet. Gielas i Lappland hade då -31°. I västra Götaland och Svealand var det inte fullt lika kallt då moln i samband med en varmfront rörde sig in från väster följt av ett nederbördsområde.

Över södra Sverige övergick nederbörden i regn under nyårsdagen. Nederbördsområdet stannade upp över mellersta Norrland där det blev ymnigt snöfall på sina håll. Hattsjöbäcken i Ångermanland fick 27 mm i smält form. I Gielas hade temperaturen på kvällen stigit med nästan 29 grader.

Det milda vädret fortsatte den 2 och både Malmö-Sturup och Hörby i Skåne rapporterade då +9,4° vilket blev månadens högsta temperatur. Ett regnväder som snabbt passerade Götaland slogs ihop med det stillaliggande snöfallsområdet över mellersta Norrland. Ett stråk över de mellersta delarna av Norrlandskusten fick stora mängder nysnö, i allmänhet 20-35 mm i smält form. Mest fick Västmarkum i Ångermanland med 39 mm.

Dygnsnederbörd den 2-4 januari 2012
Nederbördsfördelningen den 2-4 januari 2012.

Stormen Emil passerar landet

Den 3 närmade sig ett djupt lågtryck, namngivet till Emil, över Nordsjön. Till kvällen hade Emil rört sig in över Götaland med nederbörd som söder om Mälardalen inledningsvis föll som snö men snabbt övergick i regn. Runt midnatt kulminerade vinden vid västkusten med som mest 27 m/s i medelvind och 34 m/s i byvind ute vid Vinga.

Stora delar av västra Götaland fick 15-25 mm nederbörd. Mest föll i Mollsjönäs i Västergötland och Östmark-Lämbacken i Värmland som båda fick 32 mm.

Runt 25 000 hushåll i södra Sverige var på morgonen strömlösa efter Emils framfart. På kvällen den 4 låg resterna av Emil över mellersta Norrland. Där föll det på många håll 15-20 mm i smält form. Mest fick Holmfors i Västerbotten med 27 mm.

Den 5 drog ett nytt nederbördsområde, huvudsakligen som regn, in över södra Götaland. Tillhörande lågtryck styrdes under kvällen ner över Polen samtidigt som kvarlevorna av Emil låg över mellersta Finland. Därmed kunde kallare luft strömma söderut med nordvindar vilket rensade upp bland molnen. Den 6 blev därför en solig dag på många håll i södra Sverige.

Natten till den 7 blev klar och kall i Lapplandsfjällen där Gielas rapporterade -33°. I söder passerade ett par svaga fronter med lätt snöfall och i Ullared i Halland avslutades den 8 en period med nederbörd varje dygn sedan den 29 november.

Svaga isar i början av januari 2012.
Isarna var opålitliga i början av januari, som till exempel här vid Ensjön söder om Norrköping under trettondagen. Foto: Misha Lundgren Förstora Bild

Storm över östra Svealand

En svag högtrycksrygg passerade och natten till den 9 blev klar och kall i stora delar av landet. Nya vädersystem närmade sig dock västerifrån och ett första frontsystem med lätt nederbörd, mest som snö, drog in över landet under eftermiddagen. Den 10-11 rörde sig nya fronter med nederbörd in från väster samtidigt som vinden ökade på och det blev nu mildare.

Den 12 drog ett lågtryck under fördjupning in över södra Sverige samtidigt som en ny portion mild luft fördes in där. Lokalt vid Smålandskusten uppmättes +9°. På många håll i västra Götaland föll 10-15 mm, allra mest fick Linhult i Västergötland med 27 mm. Till den 13 hade lågtryckscentrumet passerat Finska Viken. På dess baksida rörde sig nu kyligare nordvindar söderut och i östra Svealand nådde medelvinden ute till havs storm på kvällen. Söderarm i Uppland uppmätte som mest 27 m/s i medelvind.

Det fortsatte att vara blåsigt längs Östersjökusten den 14 där det bildades snöbyar i nordvinden. I resten av landet blev det en dag med sol på många håll. Den 15-17 bjöd på mycket moln i söder medan ett par svaga fronter med lätt nederbörd passerade över främst Norrland.

Månadens sista oväder

Den 18-19 rörde sig ett omfattande nederbördsområde in över landet. I söder övergick nederbörden ganska snabbt i regn medan den föll som snö från södra Norrland och norrut. I samband med sydostvindar föll lokalt stora mängder nysnö en bit in över land. Bredbyn och Hattsjöbäcken, båda i Ångermanland, fick under dessa två dygn totalt 39 respektive 34 mm i smält form. Snöfallet låg kvar över mellersta Norrland fram till kvällen den 20 samtidigt som det försvagades alltmer.

Snödjupskarta för 15 januari 2012.
Snödjup den 15 januari 2012. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 januari 2012.
Snödjup den 31 januari 2012. Förstora Bild

Kung Bore tar kommandot

När ett högtryck, som tidigare haft sitt centrum över Brittiska öarna, försvagats tog lågtrycken en sydligare bana. Ett av dessa rörde sig in över Götaland den 21 och praktiskt taget hela Götaland snötäcktes. I Dalsland förstärktes snöfallet av sydostvinden över Vänern och Bengtsfors hade på morgonen den 22 Götalands hittills största snödjup för säsongen, 30 cm.

Ett mycket mäktigt högtryck över Ryssland började nu långsamt växa in över landet och det blev kallare i hela landet från den 23. Lågtrycken i väster motades effektivt undan samtidigt som det nu var minusgrader även dagtid i hela landet bortsett från södra Sveriges kustområden. I vindsvaga områden och där molnen luckrades upp blev det rejält kallt. På onsdagsmorgonen den 25 rapporterade landets nordligaste väderstation Naimakka månadens lägsta temperatur med -36,1°.

Högtrycket förstärktes ytterligare och gav upphov till en sydostlig luftström vilket gjorde att lättare snöbyar drog in över främst de östra delarna av mellersta Norrland. Den 29 rapporterade Haparanda det högsta lufttrycket, 1057,0 hPa, i Sverige på 40 år. Lite torrare luft fördes samtidigt in från sydost och i framförallt Götaland fick solen chans att visa sig under månadens avslutande dagar. Där molnen skingrades blev det även rejält kallt och på morgonen den 30 rapporterade Horn i Östergötland -19,6° vilket var Götalands lägsta värde i januari. Vädret ändrades inte nämnvärt den 31 utan det var fortsatt kallt och hela landet utom Skånes kust var nu snötäckt. Månadens största snödjup uppmättes i Kittelfjäll i södra Lappland den 31 med 142 cm.

Temperatur, nederbörd och snö vid 10 mätstationer i januari 2012

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i januari 2012

Karta med soltimmar under januari 2012.
Antal soltimmar i januari 2012. Förstora Bild
Karta över medelmolnighet i januari 2012
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2012. Förstora Bild

Milt väder dominerade trots kall avslutning

Den mycket milda inledningen av månaden gjorde att det trots en kall avslutning blev temperaturöverskott i praktiskt taget hela landet. De största avvikelserna återfanns i de östra delarna av Norrland med 3-4,5 grader över det normala. De minsta avvikelserna hade nordvästra Lappland och i Nikkaluokta blev det till och med temperaturunderskott. På de flesta håll i Sverige var det varmare i januari 2008 men för delar av Jämtland och Lappland behöver vi bara gå tillbaka till 2011 samt 2009 för att finna en mildare januarimånad.

 

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i januari 2012
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i januari 2012. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i januari 2012.
Medeltemperaturen i januari 2012. Förstora Bild

Nederbördsrik månad, framför allt i Ångermanland

Större delen av Sverige fick ännu en nederbördsrik månad med de största överskotten vid mellersta Norrlandskusten. Flera stationer där, bland annat Härnösand i Ångermanland, fick den 1 till 4 januari mer nederbörd än vad som normalt faller under hela månaden. I Kasa i Ångermanland, där nederbördsmätningar pågått sedan 1911, fattades det endast 0,6 mm för att överträffa januarirekordet på 116,0 mm från 1998. I Härnösand blev det den sjätte blötaste januarimånaden sedan mätningar startade där 1859. Dock var det även där blötare så sent som 1998. Även i Skåne var det nederbördsrikt och Malmö noterade sin fjärde blötaste januari sedan mätningar startade där 1917.

Det enda område med betydande nederbördsunderskott var nordvästra Lappland. För serien Katterjåkk/Riksgränsen var det den tredje torraste januari efter 1943 och 1948. Mätningar finns där från 1905 och framåt.
 

Karta över nederbörd januari 2012.
Nederbörd under januari 2012. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under januari 2012
Nederbörd i procent av det normala under januari 2012. Förstora Bild
Karta över åskdagar i januari 2012
Åskdagar under januari 2012. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i januari 2012
Antal blixtar i januari 2012. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

 
Högsta temperatur, januari 2012
Norrland +4.6° den 2 Gävle (Gästrikland)
Svealand +7.1° den 12 Örebro (Närke)
Götaland +9.4° den 2 Hörby och Sturup (Skåne)
 
Lägsta temperatur, januari 2012
Norrland -36.1° den 25 Naimakka (Lappland)
Svealand -32.7° den 31 Idre-Storbo (Dalarna)
Götaland -19.6° den 30 Horn (Östergötland)
 
Högsta nederbörd, januari 2012
Norrland 163 mm Hattsjöbäcken (Ångermanland)
Svealand 81 mm Tystberga (Södermanland)
Götaland 137 mm Havraryd (Halland)
 
Lägsta nederbörd, januari 2012
Norrland 9 mm Abisko (Lappland)
Svealand 29 mm Koppom (Värmland)
Götaland 27 mm Visingsö (Småland)
 
Högsta lufttryck, januari 2012
Norrland 1057.0 hPa den 29 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1051.7 hPa den 29 Örskär (Uppland)
Götaland 1049.8 hPa den 29 Gotska Sandön (Gotland)
 
Lägsta lufttryck, januari 2012
Norrland 968.7 hPa den 4 Kuggören (Hälsingland)
Svealand 960.9 hPa den 4 Blomskog (Värmland)
Götaland 958.8 hPa den 4 Nordkoster (Bohuslän)
 
Största snödjup, januari 2012
Norrland 142 cm den 30,31 Kittelfjäll (Lappland)
Svealand 83 cm den 29,30 Gördalen (Dalarna)
Götaland 30 cm den 22 Bengtsfors (Dalsland)

Medelvind över 21 m/s i januari 2012

Dygnsnederbörd över 40 mm januari 2012